25 އޭޕުރިލް 2019 | ބުރާސްފަތި | 04 ބުރުނު
18 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:42

ދީނީ ދަރުސް

''ހެޔޮލަފާ ދަރިއަކަށް އެދި'' ދީނީ ދަރުސް މާދަމާ ރޭ

  • މިދަރުސް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މާދަމާ ރޭ 8:30 ގައި
އަމްނާ އިމާދު | @amnabinthimad

| 18 ޖެނުއަރީ 2019 | ހުކުރު 18:53 | |

މަގުބޫލް

  1. އެންމެފަހުން ޢަބްދުއްރަޙީމް ވެސް ރައީސް ޔާމީނާ އިދިކޮޅަށް!؟
  2. ލަންކާއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ދެ ދިވެހިން ފެނިއްޖެ
  3. ގޮވާތަކެތި ހުރި ލޮރީއަކާއި ވޭނެއް ކޮޅުނބަށް އެތެރެވެއްޖެ ކަމުގެ އިންޒާރާ އެކު ލަންކާ އެލާޓަށް!
  4. ލަންކާ މީހަކު ރިސޯޓެއްގައި ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ
  5. ދުލެއް ނުކުރާނަން- ރައީސް ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ!
  6. ގޮއްވުންތަކުގެ ކުރިން ތަކުރާރު ކޮށް ޖާސޫސީ އިދާރާތަކުން އިންޒާރު ދިން: ހެލްތް މިނިސްޓަރު
  7. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަމަލާ ދިން މީހުން އައިސިސްއަށް ބައްޔަތު ހިފާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
  8. ސަރުކާރު ހިއްސާވާ އެއްވެސް ކުންފުންޏަކަށް ރޯދަ އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ދޭންޖެހޭ މިންވަރަށް ވުރެ އިތުރަށް ދިނުން މަނާ


މިދަރުސް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަލްއުސްތާޛު އަނީލު -- އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ

''ހެޔޮލަފާ ދަރިއަކަށް އެދި'' މިމައުޟޫއަށް ބާއްވާ ދީނީ ދަރުސް މާދަމާ ރޭ ބާއްވާ ގޮތަށް ނިންމައިފިއެވެ.

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ މި ދަރުސްގައި ދީނި ނަސޭހަތް ދެއްވާނީ އަލްއުސްތާޛު މުހައްމަދު އަނީލް އެވެ. މި ދަރުސް އޮންނާނި އިސްލާމީ މަރުކަޒު ހޯލުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ 8:30 ގައެވެ.

ދަރުސް އަޑު އެއްސެވުމަށް ވީހާ ވެސް ގިނަ ބަޔަކު ހާޒިރުވުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް