19 ފެބުރުއަރީ 2019 | އަންގާރަ | 06 ހިޔަވިހާ
14 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:34
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:06

ދީނީ ދަރުސް

''ހެޔޮލަފާ ދަރިއަކަށް އެދި'' ދީނީ ދަރުސް މާދަމާ ރޭ

  • މިދަރުސް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މާދަމާ ރޭ 8:30 ގައި
އަމްނާ އިމާދު | @amnabinthimad

| 18 ޖެނުއަރީ 2019 | ހުކުރު 18:53 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީން ބަންދުކުރީ މާފުށި ޖަލުގައި
  2. ޝާހުރުކްގެ ދަރިފުޅު ސުޚާނާ ޑޭޓް ކުރަން ބެނުންވާ ތަރިއަކީ މިއީ!
  3. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
  4. ގިނައަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކުރި މީހާ ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި
  5. ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މޫދު ތޮށްޓަށް
  6. ޕްރިޔަންކާ އިނީ ބަލިވެ؟
  7. ވިލިނގިލީ މަރު: މަރާލި ކަމުގެ ތުހުމަތާއި ކަރަންޓް ޖެހުނު ކަމުގެ ވާހަކަތަކެއް!
  8. ޖޭޕީއާ އެކު ކޯލިޝަން ހަދާނެކަން ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން އިއުލާންކޮށްފި


މިދަރުސް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަލްއުސްތާޛު އަނީލު -- އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ

''ހެޔޮލަފާ ދަރިއަކަށް އެދި'' މިމައުޟޫއަށް ބާއްވާ ދީނީ ދަރުސް މާދަމާ ރޭ ބާއްވާ ގޮތަށް ނިންމައިފިއެވެ.

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ މި ދަރުސްގައި ދީނި ނަސޭހަތް ދެއްވާނީ އަލްއުސްތާޛު މުހައްމަދު އަނީލް އެވެ. މި ދަރުސް އޮންނާނި އިސްލާމީ މަރުކަޒު ހޯލުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ 8:30 ގައެވެ.

ދަރުސް އަޑު އެއްސެވުމަށް ވީހާ ވެސް ގިނަ ބަޔަކު ހާޒިރުވުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް