19 ފެބުރުއަރީ 2019 | އަންގާރަ | 06 ހިޔަވިހާ
14 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:34
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:06

އެމްޑިޕީ ޕްރައިމަރީ

އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވޯޓް ލައްވައިފި

  • ރައީސް ސޯލިހު އެސަރަހަށްދަށް ވަޑައިގެންފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 5:30 ހާއިރު
  • މީގެ ކުރިން 25 އަހަރު ވަނދެން ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ ގޮނޑި ފުރުއްވާފައިވަނި ރައީސް ސޯލިހު
ޚަދީޖާ އިބްރާހިބް | Khadheejaibrah7

| 18 ޖެނުއަރީ 2019 | ހުކުރު 18:15 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީން ބަންދުކުރީ މާފުށި ޖަލުގައި
  2. ޝާހުރުކްގެ ދަރިފުޅު ސުޚާނާ ޑޭޓް ކުރަން ބެނުންވާ ތަރިއަކީ މިއީ!
  3. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
  4. ގިނައަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކުރި މީހާ ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި
  5. ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މޫދު ތޮށްޓަށް
  6. ޕްރިޔަންކާ އިނީ ބަލިވެ؟
  7. ވިލިނގިލީ މަރު: މަރާލި ކަމުގެ ތުހުމަތާއި ކަރަންޓް ޖެހުނު ކަމުގެ ވާހަކަތަކެއް!
  8. ޖޭޕީއާ އެކު ކޯލިޝަން ހަދާނެކަން ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން އިއުލާންކޮށްފި


ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވޯޓް ލައްވަނީ -- އާކައިވް

މިއަހަރު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރާނެ ކެންޑިޑޭޓުން ކަނޑައެޅުމަށް ބާއްވާ އެ ޕާޓީގެ ޕްރައިމަރީގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވޯޓް ލައްވައިފިއެވެ.

އިމާދުއްދީނު ސްކޫލުގައި ބަހައްޓާފައިވާ ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ ވޯޓު ފޮއްޓަށް ވޯޓު ލުމަށްޓަކައި ރައީސް ސޯލިހު އެސަރަހަށްދަށް ވަޑައިގެންފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު  5:30 ހާއިރުއެވެ. އެސަރަހައްދުގައި ވޯޓްލާން ގޮސްތިބި މީހުންނާއި ސަލާމްކުރުމަށްފަހު ވޯޓުލާ މަރުކަޒަށް ވަޑައިގެން ވޯޓް ލަށްވާފައިވަނީ 5:35 ހާއިރު އެވެ

މީގެ ކުރީގެ މަޖިލީހުގެ ފަސް ދައުރުގައިވެސް ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ ގޮނޑި ފުރުއްވާފައިވަނި ރައީސް ސޯލިހުއެވެ. އެގޮތުން 25 އަހަރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރުކަން ކުރަށްވާފައިވެއެވެ. މީ ހިންނަވަރު ދާއިރާގައި ޕްރައިމަރީ ބާއްވާފައިވާ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގއި ޖުމުލަ 77 ދާއިރާއަކުން 279 ކެންޑިޑޭޓުން ވާދަކުރެއެވެ.

ޕްރައިމަރީގައި 270 ވޯޓް ފޮށި ބަހައްޓާފައިވާއިރު ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ތިން ވޯޓް ފޮއްޓެއް ވަނީ ބަހައްޓާފައެވެ. އެއީ އަވަށްޓެރި ސްރީ ލަންކާ އާއި އިންޑިއާގެ އިތުރުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ދިވެހިން ދިރިއުޅޭ މެލޭޝިއާއެވެ. މިފަހަރުގެ ޕްރައިމަރީގައި 86،091 މީހުން ވޯޓުލާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް