19 ފެބުރުއަރީ 2019 | އަންގާރަ | 06 ހިޔަވިހާ
14 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:34
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:06

ރައީސް ނަޝީދު

ޒިނޭއަށް ހިތްވަރު ދިނުމަކީ އަޅުގަނޑު އެއްވެސް ވަރަކަށް ބާރުއަޅާ ކަމެއް ނޫން: ނަޝީދު

  • އެވާހަކަ އޮޅުން އަރާނަމަ މާފަށް އެދިފައިވޭ
ލައިޝާ އަހްމަދު | LailaAhmeds

| 18 ޖެނުއަރީ 2019 | ހުކުރު 14:12 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީން ބަންދުކުރީ މާފުށި ޖަލުގައި
  2. ޝާހުރުކްގެ ދަރިފުޅު ސުޚާނާ ޑޭޓް ކުރަން ބެނުންވާ ތަރިއަކީ މިއީ!
  3. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
  4. ގިނައަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކުރި މީހާ ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި
  5. ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މޫދު ތޮށްޓަށް
  6. ޕްރިޔަންކާ އިނީ ބަލިވެ؟
  7. ވިލިނގިލީ މަރު: މަރާލި ކަމުގެ ތުހުމަތާއި ކަރަންޓް ޖެހުނު ކަމުގެ ވާހަކަތަކެއް!
  8. ޖޭޕީއާ އެކު ކޯލިޝަން ހަދާނެކަން ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން އިއުލާންކޮށްފި


ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދު -- އޭއެފްޕީ

ޒިނޭކުރުމަށް ހިތްވަރު ދިނުމަކީ އެއްވެސް ވަރަކަށް ބާރުއަޅާކަމެއް ނޫން ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. 

ހުކުރު ދުވަހު ނަޝީދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވަނީ ޒިނޭއަށް ހިތްވަރުދިނުމަށް އެއްވެސް އިރެއްގައި ބާރުނާޅާ ކަމަށާއި، އެއީ ބާރުގަދަ މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުމާއި، ކައިވެނިން ބޭރުން ދަރިން ލިބި އެކުދިންނަށް ލިބޭ ނިކަމެތިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅެއް ކަމަށެވެ. 

ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، އެމަނިކުފާނު ދެއްކެވި ވާހަކަ އޮޅުން އަރާނަމަ އެކަމަށް މާފަށް އެދޭ ކަމަށެވެ. 

ކައިވެނި ނުކޮށް ދަރިން ހޯދާ މައްސަލައަށް އޮތް ހައްލަކީ ކުއްޖާގެ މަންމަ އަށް ބާތު ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭ ގޮތް ހެދުން ކަމަށާއި، ކައިވެނި ނުކޮށް ތިބޭ އަންހެނުންނަށް ބާތު ކޮންޓްރޯލް ނުކުރެވުން އެއީ އެކަން އޮންނަންވީ ގޮތް ނޫން ކަމަށް ބުދަ ދުވަހުގެރޭ ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އެގޮތުން ކައިވެނީގެ ބޭރުން ދަރިން ހޯދަނީ ފިރިހެން މީހާގެ ވެސް ބޭވަފާތެރިކަމެއް އޮވެގެން ކަމަށާއި، އެކަމަށް އޮތް ހައްލަކީ އަންހެނުން ނުވިހާ ގޮތް ހެދުން ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

މޮޔަމީހާ

1 މަސްކުރި

އެއްވެސް އޮޅުމެއްނާރާ

0
0