25 އޭޕުރިލް 2019 | ބުރާސްފަތި | 04 ބުރުނު
18 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:42

ހުކުރު ޚުތުބާ

އަދުލަށް ހުކުމްކޮށް، ރިޝްވަތާ ދުރުވުމަށް ޚުތުބާގައި ގޮވާލައިފި

  • ޤާބިލު މީހުން މަޤާމުތަކަށް އައްޔަނުކުރަން ގޮވާލާފައިވޭ
ލައިޝާ އަހްމަދު | LailaAhmeds

| 18 ޖެނުއަރީ 2019 | ހުކުރު 13:11 | |

މަގުބޫލް

  1. އެންމެފަހުން ޢަބްދުއްރަޙީމް ވެސް ރައީސް ޔާމީނާ އިދިކޮޅަށް!؟
  2. ލަންކާއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ދެ ދިވެހިން ފެނިއްޖެ
  3. ގޮވާތަކެތި ހުރި ލޮރީއަކާއި ވޭނެއް ކޮޅުނބަށް އެތެރެވެއްޖެ ކަމުގެ އިންޒާރާ އެކު ލަންކާ އެލާޓަށް!
  4. ލަންކާ މީހަކު ރިސޯޓެއްގައި ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ
  5. ދުލެއް ނުކުރާނަން- ރައީސް ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ!
  6. ގޮއްވުންތަކުގެ ކުރިން ތަކުރާރު ކޮށް ޖާސޫސީ އިދާރާތަކުން އިންޒާރު ދިން: ހެލްތް މިނިސްޓަރު
  7. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަމަލާ ދިން މީހުން އައިސިސްއަށް ބައްޔަތު ހިފާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
  8. ސަރުކާރު ހިއްސާވާ އެއްވެސް ކުންފުންޏަކަށް ރޯދަ އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ދޭންޖެހޭ މިންވަރަށް ވުރެ އިތުރަށް ދިނުން މަނާ


އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ހުކުރު ކުރުން ކުރިއަށްދަނީ -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އެމްވީ

އަމާނާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު އެއް އަމާނާތަކީ ވެރިކަމުގެ އަމާނާތް ކަމަށާއި، އަދުލަށް ހުކުމްކޮށް މަޤާމުގެ ބޭނުން ހެޔޮ ގޮތުގައި ހިފުމަށް މިއަދުގެ ޚުތުބާގައި ގޮވާލައިފިއެވެ.

މަޤާމުގެ އަމާނާތާއި މަސްއޫލިއްޔަތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްފައިވާ މިއަދުގެ ޚުތުބާގައި އާދައިގެ އިދާރާތަކާއި އޮފީސްތަކުގެ ވެރިކަމުން ފެށިގެން ޤައުމުގެ އެންމެ މަތީ ވެރިކަމާ ހަމައަށް ވެސް އަމާނަތްތެރިވާން ޖެހޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، މަތީ މަޤާމުތަކުގައި ތިބޭ މީހުންނަށް ލިބޭ ހަދިޔާއަކީ ރިޝްވަތަށް މަގުފަހިވެދާނެ އެއްޗަކަށް ވެދާނެ ކަމަށާއި، ވަޒީފާގެ ގޮތުން ލިބޭ ހަދިޔާތައް ބަލައިގަތުން ހުއްދަވެގެން ނުވާ ކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

އިސްލާމްދީނުގެ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމުގައި އަމާނަތްތެރިވެ، ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދުން ފަދަ ކަންކަމާ ދުރުހެލިވުމަށް ގޮވާލައި މިއަދުގެ ޚުތުބާގައި ވަނީ އަދުލަށް ހުކުމް ކުރުމުގެ މުހިއްމު ކަމަށް ވެސް އަލިއަޅުވާލާފައި ވެއެވެ.

" ހަމަކަށަވަރުން އަމާނަތްތައް އޭގެ އަހުލުވެރިންނަށް އަދާކުރުމަށް ﷲ ތިޔަ ބައިމީހުންނަށް އަމުރު ކުރައްވަތެވެ. އަދި މީސްތަކުންގެ މެދުގައި ތިޔަބައިމީހުން ހުކުމް ކުރާނަމަ އަދުލަށް ހުކުމް ކުރުމަށްވެސް އަމުރު ކުރައްވަތެވެ. " މާތް ﷲ ވަޙީ ކުރެއްވި ބަސްފުޅެއްގެ މާނައިގައި ވެއެވެ.

ވެރިކަމުގައި ތިބޭ މީހުން އެ މީހުންގެ ދަށުން ތިބޭ މީހުންނަށް އަނިޔާވެރި ނުވުމަށް ވެސް މިއަދުގެ ޚުތުބާގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

" ކޮންމެ މަޤާމެއްގައި ހުރި މީހަކު ކަމުގައިވީނަމަވެސް އޭނާގެ ބާރުގެ ދަށުގައިވާ ތަނެއްގައި އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އަނިޔާވެރި ނުވުމަށް މުސްލިމުންގެ ކަންކަމާ ހަވާލުވާ ވެރިންނަށް ރަސޫލާ ވަނީ އިރުޝާދު ދެއްވާފައެވެ. " ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، މަޤާމުތަކަށް މީހުން އައްޔަނު ކުރާއިރު ވެސް އަމާނަތްތެރި، ޤާބިލު އަދި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރެވޭނެ ފަދަ މީހުން އައްޔަނު ކުރުމަށް ވެސް މިއަދުގެ ޚުތުބާގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް