19 ފެބުރުއަރީ 2019 | އަންގާރަ | 06 ހިޔަވިހާ
14 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:34
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:06

ހުކުރު ޚުތުބާ

އަދުލަށް ހުކުމްކޮށް، ރިޝްވަތާ ދުރުވުމަށް ޚުތުބާގައި ގޮވާލައިފި

  • ޤާބިލު މީހުން މަޤާމުތަކަށް އައްޔަނުކުރަން ގޮވާލާފައިވޭ
ލައިޝާ އަހްމަދު | LailaAhmeds

| 18 ޖެނުއަރީ 2019 | ހުކުރު 13:11 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީން ބަންދުކުރީ މާފުށި ޖަލުގައި
  2. ޝާހުރުކްގެ ދަރިފުޅު ސުޚާނާ ޑޭޓް ކުރަން ބެނުންވާ ތަރިއަކީ މިއީ!
  3. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
  4. ގިނައަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކުރި މީހާ ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި
  5. ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މޫދު ތޮށްޓަށް
  6. ޕްރިޔަންކާ އިނީ ބަލިވެ؟
  7. ވިލިނގިލީ މަރު: މަރާލި ކަމުގެ ތުހުމަތާއި ކަރަންޓް ޖެހުނު ކަމުގެ ވާހަކަތަކެއް!
  8. ޖޭޕީއާ އެކު ކޯލިޝަން ހަދާނެކަން ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން އިއުލާންކޮށްފި


އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ހުކުރު ކުރުން ކުރިއަށްދަނީ -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އެމްވީ

އަމާނާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު އެއް އަމާނާތަކީ ވެރިކަމުގެ އަމާނާތް ކަމަށާއި، އަދުލަށް ހުކުމްކޮށް މަޤާމުގެ ބޭނުން ހެޔޮ ގޮތުގައި ހިފުމަށް މިއަދުގެ ޚުތުބާގައި ގޮވާލައިފިއެވެ.

މަޤާމުގެ އަމާނާތާއި މަސްއޫލިއްޔަތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްފައިވާ މިއަދުގެ ޚުތުބާގައި އާދައިގެ އިދާރާތަކާއި އޮފީސްތަކުގެ ވެރިކަމުން ފެށިގެން ޤައުމުގެ އެންމެ މަތީ ވެރިކަމާ ހަމައަށް ވެސް އަމާނަތްތެރިވާން ޖެހޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، މަތީ މަޤާމުތަކުގައި ތިބޭ މީހުންނަށް ލިބޭ ހަދިޔާއަކީ ރިޝްވަތަށް މަގުފަހިވެދާނެ އެއްޗަކަށް ވެދާނެ ކަމަށާއި، ވަޒީފާގެ ގޮތުން ލިބޭ ހަދިޔާތައް ބަލައިގަތުން ހުއްދަވެގެން ނުވާ ކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

އިސްލާމްދީނުގެ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމުގައި އަމާނަތްތެރިވެ، ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދުން ފަދަ ކަންކަމާ ދުރުހެލިވުމަށް ގޮވާލައި މިއަދުގެ ޚުތުބާގައި ވަނީ އަދުލަށް ހުކުމް ކުރުމުގެ މުހިއްމު ކަމަށް ވެސް އަލިއަޅުވާލާފައި ވެއެވެ.

" ހަމަކަށަވަރުން އަމާނަތްތައް އޭގެ އަހުލުވެރިންނަށް އަދާކުރުމަށް ﷲ ތިޔަ ބައިމީހުންނަށް އަމުރު ކުރައްވަތެވެ. އަދި މީސްތަކުންގެ މެދުގައި ތިޔަބައިމީހުން ހުކުމް ކުރާނަމަ އަދުލަށް ހުކުމް ކުރުމަށްވެސް އަމުރު ކުރައްވަތެވެ. " މާތް ﷲ ވަޙީ ކުރެއްވި ބަސްފުޅެއްގެ މާނައިގައި ވެއެވެ.

ވެރިކަމުގައި ތިބޭ މީހުން އެ މީހުންގެ ދަށުން ތިބޭ މީހުންނަށް އަނިޔާވެރި ނުވުމަށް ވެސް މިއަދުގެ ޚުތުބާގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

" ކޮންމެ މަޤާމެއްގައި ހުރި މީހަކު ކަމުގައިވީނަމަވެސް އޭނާގެ ބާރުގެ ދަށުގައިވާ ތަނެއްގައި އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އަނިޔާވެރި ނުވުމަށް މުސްލިމުންގެ ކަންކަމާ ހަވާލުވާ ވެރިންނަށް ރަސޫލާ ވަނީ އިރުޝާދު ދެއްވާފައެވެ. " ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، މަޤާމުތަކަށް މީހުން އައްޔަނު ކުރާއިރު ވެސް އަމާނަތްތެރި، ޤާބިލު އަދި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރެވޭނެ ފަދަ މީހުން އައްޔަނު ކުރުމަށް ވެސް މިއަދުގެ ޚުތުބާގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް