25 އޭޕުރިލް 2019 | ބުރާސްފަތި | 04 ބުރުނު
18 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:42

ކާޅުބޭސް ކެވުނު ކުއްޖާ

ކާޅުބޭސް ކެވުނު ކުއްޖާ ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލައިފި

  • ކާޅުބޭސް ކެއީ 4 އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖެއް
  • އެކުއްޖާގެ ހާލު ސީރިއަސްއެއް ނޫން
ލައިޝާ އަހްމަދު | LailaAhmeds

| 18 ޖެނުއަރީ 2019 | ހުކުރު 12:28 | |

މަގުބޫލް

  1. އެންމެފަހުން ޢަބްދުއްރަޙީމް ވެސް ރައީސް ޔާމީނާ އިދިކޮޅަށް!؟
  2. ލަންކާއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ދެ ދިވެހިން ފެނިއްޖެ
  3. ގޮވާތަކެތި ހުރި ލޮރީއަކާއި ވޭނެއް ކޮޅުނބަށް އެތެރެވެއްޖެ ކަމުގެ އިންޒާރާ އެކު ލަންކާ އެލާޓަށް!
  4. ލަންކާ މީހަކު ރިސޯޓެއްގައި ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ
  5. ދުލެއް ނުކުރާނަން- ރައީސް ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ!
  6. ގޮއްވުންތަކުގެ ކުރިން ތަކުރާރު ކޮށް ޖާސޫސީ އިދާރާތަކުން އިންޒާރު ދިން: ހެލްތް މިނިސްޓަރު
  7. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަމަލާ ދިން މީހުން އައިސިސްއަށް ބައްޔަތު ހިފާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
  8. ސަރުކާރު ހިއްސާވާ އެއްވެސް ކުންފުންޏަކަށް ރޯދަ އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ދޭންޖެހޭ މިންވަރަށް ވުރެ އިތުރަށް ދިނުން މަނާ


އިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތް ހައްޔަރު ކުރުމަށް ރައްޔިތުން ގޮވާލަނީ -- ޓްވިޓަރ

ކާޅު މަރަން ބޭނުންކުރާ ބޭހެއް ކައިގެން ހާލު ގޯސްވި ނ.ކެނދިކުޅުދޫ ކުއްޖާ ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލައިފިއެވެ. 

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކެނދިކުޅުދޫގައި ހިނގި މި ހާދިސާގައި ކާޅުބޭސް ކައިގެން ނ.މަނަދޫ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސް އެޑްމިޓް ކޮށްފައިވަނީ އުމުރުން ހަތަރު އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖެކެވެ. 

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ނ.މަނަދޫ ހޮސްޕިޓަލުން ބުނީ، ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ 10:00 ޖެހި ފަހުން އެކުއްޖާ ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށާއި، އެކުއްޖާގެ ހާލު ސީރިއަސް ނޫން ކަމަށެވެ. 

އެހާދިސާ ހިނގި ގޮތް ރާއްޖެއެމްވީއަށް ކިޔާދެމުން ނ.ކެނދިކުޅުދޫ މީހަކު ބުނީ، އެކުއްޖާއަށް ކާޅު ބޭސް ފެނިފައިވަނީ އެ ކުއްޖާގެ ގެއާ އިންވެގެން ހުރި އިމާރާތް ކުރަމުންދާ ގެއަކުން ކަމަށެވެ. 

އެމީހާ ބުނީ، އިންފާރެއްވެސް ނެތް އެގެއަށް އެކުއްޖާ ވަނީ ކުދިންތަކަކާއެކު ކުޅެން ކަމަށާއި، ކާޅު ބޭސްތައް ކައިފައިވަނީ މެޓާތަކެއް ކަމަށް ހީކޮށް ކަމަށެވެ.   

މިކަމާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ބަހެއް ލިބިފައިނުވާއިރު، އިމާރާތް ކުރި ފަރާތް އެރަށުން ބާލާ، ފުލުހުންނާ ހަވާލުކުރުމަށް ރަށުގެ ޒުވާނުންތަކެއް އެއްވެ އަޑު އުފުލާފައިވާ ކަމަށް އެ ރަށުން މައުލޫމާތު ދިން މީހާ ވަނީ ބުނެފައެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ލީވާން އަލީ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

Moosa

3 މަސް ކުރިން

kobaa kujjaage beleniveringe zinmaa... thi imaaraah kuraa meehaa meege kureega ves thirashuga ulheyne annu... thi goathi ves vashaa faaru nethi ves meege kurin ves onnaane annu. .. rashun beyru meeheh veema hadhaa goi thee.. 4 aharuge kujjakah beleniveriyaa zinmaa ufulan jeheyne..

1
0