20 ފެބުރުއަރީ 2019 | ބުދަ | 07 ހިޔަވިހާ
15 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:34
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:06

ބޭރުގެ ސަފީރުން

ޖަރުމަނު ސަފީރުގެ ނައިބަކަށް ޖިނާހު

  • ޖިނާހު އެ މަގާމަށް އައްޔަނުކޮށްފައިވަނީ ޖެނުވަރީ މަހުގެ ފުރަތަމަ ހަފްތާ ތެރޭގަ
ދާނިޝް ނިޡާމް | Dhaanish_Nizam

| 18 ޖެނުއަރީ 2019 | ހުކުރު 08:29 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީން ބަންދުކުރީ މާފުށި ޖަލުގައި
  2. ސުޝާންތްއާ އެކު ޑޭޓްނުކުރުމަށް ސާރާއަށް ނަސޭހަތްތެރިވިން: ކަރީނާ
  3. ޝަމީމާ ބޭގަމް އޭނާގެ ގައުމަށް އެނބުރި ދިއުމަށް އާއިލާއިން ދެކޮޅު ހަދައިފި
  4. ރާއްޖެ ހަމަ މަގަށް އެޅޭނީ ރައީސް ކަމަށް ގާސިމް ގެނެސްގެން: އަދުރޭ
  5. ޖޭޕީގެ ޓިކެޓް ދިނުމުގެ ބާރު ލީޑަރަށް ދިނުމަށް އަލީ ވަހީދު ދެކޮޅު ހެދި
  6. ޖުޑީޝަރީ އިސްލާހު ކުރަން ތާއިދު ކުރައްވައި، ސަރުކާރު އެހީއަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އެދިވަޑައިގެންފި
  7. މަސްވެރިޔާ ކާޑު ރައީސް ސޯލިހް މާދަމާ ރޭ ތައާރަފުކޮށް ދެއްވަނީ
  8. ނެތިގެން މި އުޅެނީ ގާނޫނެއް ނޫން، އިހްލާސްތެރިކަމާއި ތެދުވެރިކަން: ރައީސް ސޯލިހް


ފުލުހުންގެ ޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމެންޓުގެ ކުރީގެ ހެޑް މުހައްމަދު ޖިނާހު -- އާކައިވް

ޖަރުމަނަށް ރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރުގެ ނައިބަކަށް ފުލުހުންގެ ޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމެންޓުގެ ކުރީގެ ހެޑް މުހައްމަދު ޖިނާހު ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީ އަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ޖިނާހު އެ މަގާމަށް އައްޔަންކުރައްވާފައިވަނީ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ފުރަތަމަ ހަފްތާ ތެރޭގައެވެ.

ޖިނާހު ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއިން 2013 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު ވަކިކޮށްފައިވާއިރު، ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ގާނޫނާ ހިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ، އޭނާ ވަނީ ސިވިލް ކޯޓަށް ދައުވާ ކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައެވެ. 

އެގޮތުން ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުއްވި ދައުވާއާ ގުޅިގެން ދައުލަތުން ވަނީ ސިވިލް ކޯޓުގެ ޑިސްޕިއުޓް ރިޒޮލިއުޝަން މަރުހަލާގައި އެ ދައުވާއަށް އެއްބަސްވެ، ޖިނާހު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރައްވާފައިވަނީ އިޖްރާތްތައް ފުރިހަމަ ނުކޮށްކަމަށް އެއްބަސްވެފައެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމްގައި ބުނެފައި ވަނީ، އޭނާ ކުރިން ހުރި ފެންވަރުގެ ވަޒީފާއެއް ދިނުމުގެ އިތުރުން، އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި މުއްދަތަށްވާ މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްތައް އޭނާއަށް އަނބުރާ ދިނުމަށް ދައުލަތުގެ މައްޗަށް (ފުލުހުންގެ މައްޗަށް) އަންގާ އަމުރުކުރާ ކަމަށާއި، އެގޮތުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ދުވަހުން ފެށިގެން މިއަދާ ހަމައަށް މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްތަކަށް ލިބެން ޖެހޭ 2.8 މިލިއަން ރުފިޔާ ދިނުމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ލީވާން އަލީ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

Ahamed Ali

1 މަސްކުރި

ތިއޮތީ ސަރުކާރު ހިތަކަށް ލިބިފައި،ހަދާނެ އެއްޗެއްހަދާލާ.

0
0
ވަޒީފާ ބެހުމުގެ

1 މަސްކުރި

ބޮޑުވަރު ވަޒީފާ ބެހުމުގެ ސަޤާފަތަށް

0
0