18 ޖެނުއަރީ 2019 | ހުކުރު | 01 ހުވަން
12 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:31
މަޣްރިބް 18:15
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:20
އިރުއަރާ 06:17
ފަތިސް 05:02

ސީއައިއޭ

ސައުދީ ވަލީއަހުދު ޕްރިންސް މުހައްމަދު ބިން ނާއިފް އަށް ސީއައިއޭ އިން ހާއްސަ މެޑައްޔެއް އަރުއްވައިފި

  • ވަލީއަހުދު މުހަންމަދު ބިން ނާއިފަކީ އެތައް އަހަރެއް ވަންދެން ޖާސޫސީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރައްވައި އެކަމުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ބޭފުޅެއް
އަހުމަދު އަނޫޝު | IamAhmedAnoosh

| 13 ފެބުރުވަރީ 2017 | ހޯމަ 20:23 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖޭގައި މަރުވި ދެމަފިރިންގެ ވާހަކަތަކުން ފިލިޕީންސް ރޮއްވާލައިފި!
  2. މަންމަގެ ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ބަސްތައް ކުލަ ފަންސުރުގައި!
  3. އިންޒާރު: ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓުތަކާ ގުޅިގެން ދައުވާ އުފުލަން ފަށަނީ!
  4. ހިޔާނާތް ވީ 4.9 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް، އެކަމުގައި އުޅެނީ އެންމެ މުވައްޒަފެއް: އިންޓާނަލް އޮޑިޓް
  5. ޖުމެއިރާ ވިއްޓަވެލީގެ ފަޔަރ ޑާންސަރު މަރުވެގެން ވެއްޓިއްޖެ
  6. އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ: ނަމޫނާއެއް، ގިނަ ފިލާވަޅުތަކެއް!
  7. އުސޫލުން ބޭރުން ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ޓެކްސް ދައްކަން ނުޖެހޭ ފަރާތްތައް މީރާގެ ރަޖިސްޓްރީން އުނިކުރަނީ
  8. އިނަރ މޯލްޑިވްސްއާ ގުޅިގެން ޔުނިވަރސަލް އޭވިއޭޝަންގެ ހިދުމަތް ރާއްޖެއަށް!


ވަލީއަހުދު ޕްރިންސް މުހައްމަދު ބިން ނާއިފްއަށް ސީއައިއޭގެ ޑައިރެކްޓާ މައިކް ޕޮމްޕެއޯ މެޑަލް އަރުއްވަނީ -- ގޫގުލް

ޖާސޫސީ ނުވަތަ އިންޓެލިޖެންސް މެދުވެރިކޮށް ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅަށް ސައުދީ ވަލީއަހުދު ޕްރިންސް މުހައްމަދު ބިން ނާއިފް ކުރައްވާ މަސައްކަތްޕުޅުގެ އަގުވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން، އެމެރިކާެގެ ޖާސޫސީ އިދާރާ (ސީއައިއޭ) އިން ވަލީ އަހްދަށް ހާއްސަ މެޑައްޔެއް އަރުއްވައިފިއެވެ.

ސައުދީ ވަލީއަހުދަށް މިމެޑަލް އެރުއްވީ އެމެރިކާގެ މަރުކަޒީ ޖާސޫސީ އިދާރާގެ އާ ވެރިޔަކަށް އައްޔަން ކުރެވުނު މައިކް ޕޮމްޕެއޯ، ހުކުރު ދުވަހު ސައުދީ އަރަބިއްޔާއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައެވެ. ޕޮމްޕެއޯގެ ސައުދީ ދަތުރުފުޅަކީ މަގާމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެން އޭނާ ގައުމުން ބޭރަށް ކުރެއްވި ފުރަތަމަ ދަތުރުފުޅެވެ. ސީއައިއޭ އިން މެޑަލް އެރުއްވި ސައުދީ ވަލީއަހުދު މުހަންމަދު ބިން ނާއިފަކީ ސައުދީގެ ފަސްޓް ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު އަދި މިނިސްޓާރ އޮފް އިންޓީރިއާއެވެ. ވަލީއަހުދު މުހަންމަދު ބިން ނާއިފަކީ އެތައް އަހަރެއް ވަންދެން ޖާސޫސީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރައްވައި އެކަމުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.

އިންޓެލިޖެންސް މެދުވެރިކޮށް ޓެރަރިޒަމާއި ދެކޮޅަށް ވަލީއަހުދު ނާއިފް ކުރައްވާ މަސައްކަތްޕުޅުގެ އަގުވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން، އެމެރިކާގެ ސީއައިއޭގެ ޑައިރެކްޓާ ޕޮމްޕެއޯ ވަލީއަހުދު ނާއިފްއަށް އެރުއްވި މެޑަލްގެ ނަމަކީ "ޖޯޖް ޓެނެޓް މެޑަލް" އެވެ. ޖޯޖް ޓެނެޓަކީ ސީއައިއޭގައި އެންމެ ގިނަ ދުވަހު ޚިދުމަތް ކުރެއްވި ޑައިރެކްޓަރެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

އެމް.އޭ.ކަރީމް

2 އަހަރު ކުރިން

މުސްލިމުންގެ ބޮލަށް ބޮންއެޅުމަށް އެމެރިކާއަށް ވެދިން އެހީގެ ހަދިޔާ ވަރަށްސަޅި.

0
0