19 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޯމަ | 06 ނޮރަ
11 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06

ގެމްބިއާ

ގެމްބިއާގެ ރައީސް އަޑަމާ ބަރޯ ނަމާދަށް ވަޑައިގެންނެވި މިސްކިތުގައި ފިސްތޯލައެއް ހިފައިގެންހުރި ސިފައިންގެ މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

  • ހައްޔަރު ކުރެވުނު ސިފައިންގެ މީހަކީ ކުރީގެ ރައީސް ޔަހްޔާ ޖަމްމޭހްގެ ޕްރެޒިޑެންޝަލް ގާރޑްގެ މެމްބަރެއް
އަހުމަދު އަނޫޝު | IamAhmedAnoosh

| 13 ފެބުރުވަރީ 2017 | ހޯމަ 20:21 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
  2. ރައީސް ޔާމީނާއެކު ސިޔާސީ މަސައްކަތްކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް މި ސަރުކާރުން ފުރުސަތު ދީގެން ނުވާނެ: ރައީސް ނަޝީދު
  3. ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓަށް އަންހެން ހަތް ވަޒީރުން!
  4. ފުރަތަމަ ދުވަހު ފުއްދަވާނެކަމަށް ރާއްޖެ ޓީވީގައި ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދުތައް ރައީސް ސޯލިޙް ފުއްދަވައިފި
  5. އަޅުގަނޑަށް ރަނގަޅީ މެޑަމް ނުވަތަ މަހާރެހެންދި ފަދަ ނަންނަމުން މުހާތަބު ނުކުރެއްވިއްޔާ: ފަޒްނާ
  6. އެންމެ އާދައިގެ ރައްޔިތު މީހާއަށް ވެސް ދައުވަތު ލިބުނު އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ހަފްލާ
  7. ބޮޑު ސުވާލެއް: ޝޭޚް އިމްރާންގެ ވަޒީރުކަމުގެ ޝަރުތު ހަމަވޭތަ؟
  8. އާ ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުން ހުވާ ކުރެއްވުން މިރޭ


ރައީސް އަޑަމާ ބަރޯ -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ގެމްބިއާގެ ރައީސް އަޑަމާ ބަރޯ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހުކުރު ނަމާދަށް ވަޑައިގެންނެވި މިސްކިތުގައި ފިސްތޯލައެއް ހިފައިގެން ހުރި ސިފައިންގެ މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި ކަމަށް ގެމްބިއާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ހުޅަނގު އެފްރިކާގެ ސިފައިންގެ ފައުޖުން ބުނެފިއެވެ.

މި ހާދިސާ ހިނގީ ގެމްބިއާގެ ވެރިރަށް ބަންޖުލްގައި ހުންނަ ކިންގް ފަހްދު މިސްކިތުގައެވެ. ފިސްތޯލަ ހިފައިގެންހުރި ސިފައިންގެ މީހާ ފެނުނީ ފުލުހުން މިސްކިތުގައި ތިބި މީހުން ޗެކްކުރަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނާއިރު އޭނާގެ އަތުން ފެނުނީ 9އެމްއެމް ކެލިބަރ ހެލްވަން އޮޓޮމެޓިކް ފިސްތޯލައެއް ކަމަށާއި އޭތި އޮތީ ވަޒަން ލޯޑްވެސް ކޮށްފައި ކަމަށް ވެސް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

ގެމްބިއާގައި 22 އަހަރު ރައީސްކަން ކުރެއްވި ޔަހްޔާ ޖަމްމޭހް ނިމިދިޔަ ޑިސެމްބަރު 1 ވަނަ ދުވަހު ބަލިކުރެއްވީ މިހާރުގެ ރައީސް އަޑަމާ ބަރޯއެވެ.

ހައްޔަރު ކުރެވުނު ސިފައިންގެ މީހަކީ ކުރީގެ ރައީސް ޔަހްޔާ ޖަމްމޭހްގެ ޕްރެޒިޑެންޝަލް ގާރޑްގެ މެމްބަރެކެވެ. ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން ހުޅަނގު އެފްރިކާ ސިފައިންގެ ފައުޖުން ވަނީ ގެމްބިއާގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ހައްޔަރު ކުރެވުނު ސިފައިންގެ މީހާ ހަވާލުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް