12 ޑިސެންބަރު 2018 | ބުދަ | 04 މުލަ
05 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
އިޝާ 19:15
މަޣްރިބް 17:58
އަސްރު 15:24
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 06:01
ފަތިސް 04:44

އެކްޝޭ ކުމާރު

އަކްޝޭ ކުމާރުގެ "ޖޯލީ އެލްއެލް ބީ 2" ޕާކިސްތާނުގައި ދެއްކުން މަނާ

  • ފިލްމް ޕާކިސްތާނުގައި ދެއްކުން މަނާކުރި ވަކި ސަބަބެއް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވޭ
ސަހުބާން ފަހުމީ | sahubaan

| 13 ފެބުރުވަރީ 2017 | ހޯމަ 15:40 | |

މަގުބޫލް

  1. އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ފައިސާ ވަނީ 155 މީހެއްގެ އެކައުންޓަށް: އޭސީސީ
  2. ބަހުގެ ހަމަލާއަކާއިއެކު ރައީސް މައުމޫނަށް ރައީސް ނަޝީދު މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ!
  3. ޗީފް އޮފް ޑިފެންސްފޯސްގެ މަގާމަށް ޝަމާލު
  4. އަނެއްކާވެސް އިތުރު ބާރުތަކެއް ސިޓީ ކައުންސިލްތަކަށް ދީފި
  5. ރައީސް ސޯލިހް އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ މަޖިލިސް މެމްބަރުންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި
  6. ރާއްޖެޓީވީގެ ކުރީގެ ސީއޯއޯ ފިޔާޒުއަށް ނޫސްވެރިކަމުގެ ރަން ގަލަން
  7. އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ އަގު ހެޔޮކޮށް ދެ ދުވަސްތެރޭގައި އިއުލާން ކުރެވޭނެ: މިނިސްޓަރ
  8. އާޒިމާއާއި އެކު ވަޑައިގަތުމުން ޒަމީރުއާ ފުލުހުން ސުވާލެއް ނުކުރި


އަކްޝޭ ކުމާރު -- ގޫގުލް

މި މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒް ކުރި އެކްޝޭ ކުމާރުގެ " ޖޯލީ އެލްއެލްބީ 2  ޕީކިސްތާނުގައި ނުދެއްކޭނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ސެންސަރު ބޯޑުން ބނެފިއެވެ.

ސުބާޝް ކަޕީރި ޑަެިރެކްޓް ކޮށްފައި ޖޯލީ އެލްއެލް ބީ 2 އަކީ ކޯޓް ރރޫމް ޑްރާމާ ފިލްމެކެވެ، އަދި ފިލްމް ގައި ދައްކުވައި ދެނީ ޕާކިސްތާނުގެ ކަޝްމީރު ގައި ހިނގާ ހާދިސާތަކަކާ ގުޅިގެން ޝަރީޢަތުގެ މަރުހަލާގައި ހިންގާ ކަންތައްތަކެކެވެ. ފިލްމުގައި އަކްޝޭ ކުޅެނީ ގާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ރޯލެވެ.

ޕާކިސްތާނުގައި އެކްޝޭގެ ފިލްމް ދިެއްކުން އެގަމުގެ ސެންސަރު ބޯޑުން މަނާކުރި ވަކި ސަބަބެއް ހާމަކޮށްފައި ނުވި މަމަވެސް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުގައި ފިލްމް ޕާކިސްތާނުގައި ދެއްކުން މަނާ ކުރީ ޕާކސިްތާނުގެ ކަޝްނީރުގައި ހިނގާ ހާދިސާއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ފިލްމްގެ ވާހަކަ ބިނާ ކޮށްފައި ވާތީއެވެ.

ފިލްމް ޕާކިސްތާނުގައި ދެއްކުން މަނާކުރި ނަމަވެސް ފިލްމް އުފެއްދުމަށް ދިޔަ ހަރަދު މިހާރު ވެސް ފިލްމަށް ވަނީ ލިބިފައެވެ. އެގޮތުން ފިލްމް އުފެއްދުމަށް ދިޔަ ހަރަދު ފިލްމަށް ލިބިފައި ވަނީ ސެޓްލައިޓް ރައިޓސް ވިއްކައިގެންނެވެ. އަދި ކުރިއަށް ދުވަސްތަކުގައި ފިލްމަށް ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ލިބޭނެ ކަމަށް ފިލްމް ދިރާސާކުރާ ފަރާތްތަކުން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް