23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ | 03 އަތަ
13 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:07
މަޣްރިބް 18:04
އިޝާ 19:15

އެކްޝޭ ކުމާރު

އަކްޝޭ ކުމާރުގެ "ޖޯލީ އެލްއެލް ބީ 2" ޕާކިސްތާނުގައި ދެއްކުން މަނާ

  • ފިލްމް ޕާކިސްތާނުގައި ދެއްކުން މަނާކުރި ވަކި ސަބަބެއް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވޭ
ސަހުބާން ފަހުމީ | sahubaan

| 13 ފެބުރުވަރީ 2017 | ހޯމަ 15:40 | |

މަގުބޫލް

  1. ހިޔާ ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރަން ފަށައިފި!
  2. ބައެއް ފަހަރު އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެ ވެސް ރުޅިއާދޭ: ރައީސް ޔާމީން
  3. ކާނަލް ނާޒިމް ފްރޭމްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވި: ޝެއިޚް އިލްޔާސް
  4. އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށް ގިނަ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުތަކެއް ބްރިޖްމަތީގައި ޓެކްސީ ދުއްވައިފި
  5. މާފުށި ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސާ ނަޝީދާ އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި
  6. މުވައްޒަފުން ހަޅުތާލު ކުރުމުން ބަންދުކޮށްފައިވާ ކޮޓަރީގައި ވޯޓު ނުލުމަށް ނިންމައިފި
  7. އިންތިޚާބަށް ވަގުތު ކުޑަތަންވެފައި ވަނިކޮށް ލައިވް އިވެންޓް މެދުކަނޑާލާ އުސޫލޫ އާއްމުކޮށްފި
  8. ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން ތަންފީޒު ކުރަން ފުލުހުން ފަސްނުޖެހުމަށް އަރީފު އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި


އަކްޝޭ ކުމާރު -- ގޫގުލް

މި މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒް ކުރި އެކްޝޭ ކުމާރުގެ " ޖޯލީ އެލްއެލްބީ 2  ޕީކިސްތާނުގައި ނުދެއްކޭނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ސެންސަރު ބޯޑުން ބނެފިއެވެ.

ސުބާޝް ކަޕީރި ޑަެިރެކްޓް ކޮށްފައި ޖޯލީ އެލްއެލް ބީ 2 އަކީ ކޯޓް ރރޫމް ޑްރާމާ ފިލްމެކެވެ، އަދި ފިލްމް ގައި ދައްކުވައި ދެނީ ޕާކިސްތާނުގެ ކަޝްމީރު ގައި ހިނގާ ހާދިސާތަކަކާ ގުޅިގެން ޝަރީޢަތުގެ މަރުހަލާގައި ހިންގާ ކަންތައްތަކެކެވެ. ފިލްމުގައި އަކްޝޭ ކުޅެނީ ގާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ރޯލެވެ.

ޕާކިސްތާނުގައި އެކްޝޭގެ ފިލްމް ދިެއްކުން އެގަމުގެ ސެންސަރު ބޯޑުން މަނާކުރި ވަކި ސަބަބެއް ހާމަކޮށްފައި ނުވި މަމަވެސް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުގައި ފިލްމް ޕާކިސްތާނުގައި ދެއްކުން މަނާ ކުރީ ޕާކސިްތާނުގެ ކަޝްނީރުގައި ހިނގާ ހާދިސާއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ފިލްމްގެ ވާހަކަ ބިނާ ކޮށްފައި ވާތީއެވެ.

ފިލްމް ޕާކިސްތާނުގައި ދެއްކުން މަނާކުރި ނަމަވެސް ފިލްމް އުފެއްދުމަށް ދިޔަ ހަރަދު މިހާރު ވެސް ފިލްމަށް ވަނީ ލިބިފައެވެ. އެގޮތުން ފިލްމް އުފެއްދުމަށް ދިޔަ ހަރަދު ފިލްމަށް ލިބިފައި ވަނީ ސެޓްލައިޓް ރައިޓސް ވިއްކައިގެންނެވެ. އަދި ކުރިއަށް ދުވަސްތަކުގައި ފިލްމަށް ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ލިބޭނެ ކަމަށް ފިލްމް ދިރާސާކުރާ ފަރާތްތަކުން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް