16 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު | 03 ހިޔަވިހާ
11 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:35
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:19
ފަތިސް 05:06

އެކްޝޭ ކުމާރު

އަކްޝޭ ކުމާރުގެ "ޖޯލީ އެލްއެލް ބީ 2" ޕާކިސްތާނުގައި ދެއްކުން މަނާ

  • ފިލްމް ޕާކިސްތާނުގައި ދެއްކުން މަނާކުރި ވަކި ސަބަބެއް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވޭ
ސަހުބާން ފަހުމީ | sahubaan

| 13 ފެބުރުވަރީ 2017 | ހޯމަ 15:40 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސްގެ ސުވާލު: އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ރިޕޯޓް ތިން އަހަރުވަންދެން ފޮރުވާފައި ބޭއްވީ ކީއްވެ؟
  2. ވެލިދޫގައި ދެ އަންހެން ފަތުރުވެރިން ކައިވެނި ކުރި ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި
  3. ފަނޑިޔާރު ފާއިޒާއި، މުއުތަސިމް ވަކިކުރުމަށް މެންބަރުންނަށް 10 މިލިއަން!
  4. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ބައެއް ދާއިރާތަކަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ކެނޑިޑޭޓުން ނުނެރުމަށް ނިންމައިފި
  5. ޓްރެފިކް ޤަވާއިދާ ހިލާފުވެގެން ހަތަރު ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި 24 މީހެއްގެ ލައިސަންސް ހިފަހައްޓައިފި
  6. ތިމަންނާ ހަމައެކަނި ޑޮލަރު ގަތީއޭ ބުނެ މިކަން ހިންދާލެވޭކަށް ނެތް!
  7. ޑޮލަރު ގަތް ފަރާތްތަކާއި އޭސީސީން ތަހުގީގުގައި ސުވާލުކޮށްފައެއް ނުވޭ
  8. އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ މަސްދޯނި ރާއްޖެއައުމަށް ދަތުރު ފަށައިފި


އަކްޝޭ ކުމާރު -- ގޫގުލް

މި މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒް ކުރި އެކްޝޭ ކުމާރުގެ " ޖޯލީ އެލްއެލްބީ 2  ޕީކިސްތާނުގައި ނުދެއްކޭނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ސެންސަރު ބޯޑުން ބނެފިއެވެ.

ސުބާޝް ކަޕީރި ޑަެިރެކްޓް ކޮށްފައި ޖޯލީ އެލްއެލް ބީ 2 އަކީ ކޯޓް ރރޫމް ޑްރާމާ ފިލްމެކެވެ، އަދި ފިލްމް ގައި ދައްކުވައި ދެނީ ޕާކިސްތާނުގެ ކަޝްމީރު ގައި ހިނގާ ހާދިސާތަކަކާ ގުޅިގެން ޝަރީޢަތުގެ މަރުހަލާގައި ހިންގާ ކަންތައްތަކެކެވެ. ފިލްމުގައި އަކްޝޭ ކުޅެނީ ގާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ރޯލެވެ.

ޕާކިސްތާނުގައި އެކްޝޭގެ ފިލްމް ދިެއްކުން އެގަމުގެ ސެންސަރު ބޯޑުން މަނާކުރި ވަކި ސަބަބެއް ހާމަކޮށްފައި ނުވި މަމަވެސް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުގައި ފިލްމް ޕާކިސްތާނުގައި ދެއްކުން މަނާ ކުރީ ޕާކސިްތާނުގެ ކަޝްނީރުގައި ހިނގާ ހާދިސާއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ފިލްމްގެ ވާހަކަ ބިނާ ކޮށްފައި ވާތީއެވެ.

ފިލްމް ޕާކިސްތާނުގައި ދެއްކުން މަނާކުރި ނަމަވެސް ފިލްމް އުފެއްދުމަށް ދިޔަ ހަރަދު މިހާރު ވެސް ފިލްމަށް ވަނީ ލިބިފައެވެ. އެގޮތުން ފިލްމް އުފެއްދުމަށް ދިޔަ ހަރަދު ފިލްމަށް ލިބިފައި ވަނީ ސެޓްލައިޓް ރައިޓސް ވިއްކައިގެންނެވެ. އަދި ކުރިއަށް ދުވަސްތަކުގައި ފިލްމަށް ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ލިބޭނެ ކަމަށް ފިލްމް ދިރާސާކުރާ ފަރާތްތަކުން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް