26 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 06 އަތަ
16 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:07
މަޣްރިބް 18:02
އިޝާ 19:13

ބޮލީވުޑް

ވަރުން އާއި އާލިޔާއަށް މާދުރީ ނަށަން ދަސްކޮށްދީފި

  • ލަވައިގެ އާ ވާރޝާން ރިލީޒްކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 13 ފެބުރުވަރީ 2017 | ހޯމަ 15:32 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީން އިންތިޚާބުން ފެއިލްވީ ލީޑަރޝިޕުގެ އަމިއްލަ އެދުމާހުރެ: ޑޭވް
  2. ޖަލުގައި ބަންދުގައި ތިބި ފަރާތްތައް ދޫކޮށްލެއްވުމުގެ މަސައްކަތް އިންތިޚާބީ ރައީސް ފައްޓަވައިފި
  3. އިންތިހާބުގެ ފަހުން ހަދާ އެއްބަސްވުންތަކާ ދެމުންދާ ވަޒީފާތަކަށް ޒިންމާއެއް ނުވާނަން: ހަސަން
  4. ބަލި ގަބޫލު ކުރައްވާ ޔާމީން އިބޫއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
  5. ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންގެ ގެތަކުން ނިކުތުމަށް އިޒްރާއިލުން އަންގައިފި
  6. ޖެނެރަލް ޝިޔާމްގެ ސާބަސް ސިފައިންނަށް!
  7. ފަހު ވަގުތާ ޖެހެންދެން ވެސް ހީކޮށްގެން ތިބީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ވާނެ ކަމަށް: އަބްދުއްރަހީމް
  8. މަހްލޫފު މިނިވަންވެ، ދަރިފުޅު ބަލާ މިރޭ ފުވައްމުލަކަށް


ވަރުން އާއި އާލިޔާއަށް މާދުރީ ނަށަން ދަސްކޮށްދެނީ -- ގޫގުލް

ބޮލީވުޑްގެ ކުޅަދާނަ ޒުވާން ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ އާލިޔާ ބަޓް އާއި ވަރުން ދަވާންގެ ފިލްމް " ބަދްރީނާތް ކީ ދުލްހަނިޔާ" ގެ "ތަމާ ތަމާ އަގެއިން" ލަވައަށް ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓެރެސް މާދުރީ ޑިކްސިޓް  ނަށަން ދަސްކޮށްދީފިއެވެ.

 

"ތަމާ ތަމާ އެގެއިން" މި ލަވައަކީ 1990 ވަނަ އަހަރު  ސަންޖޭ ދަތު އަދި މަދޫރީ އެކުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފެނިގެން ދިޔަ ފިލްމް ކަމަށްވާ "ތަނޭދާރް" ގެ މަޝްހޫރު ލަވައެކެވެ.

 

ހިތްގައިމު ހަރަކާތްތަކެއް ފެނިގެންދާ މި ލަވައިގެ އާ ވާރޝާން ރިލީޒްކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުއެވެ.

 

މި ލަވަ ހިމަނާފައިވަނީ އަންނަ މާޗް މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހުގައި ރިލީޒްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ " ބަދުރިނާތު ކީ ދުލްހަނިޔާ " ގައި ހިމަނާފައެވެ.

 

ޝަޝަންކް ކައިތާން ޑައިރެކްޓްކޮށް، ކަރަން ޖޯހަރު ޕްރޮޑިއުސްކޮށްފައިވާ " ބަދްރީނާތް ކީ ދުލްހަނިޔާ" މި ފިލްމަކީ 2014 ވަނަ އަހަރު ބޮލީވުޑްގައި ކުރިއަރައިގެންދިޔަ ހެއްވާ މަޖާ ފިލްމެއް ކަމުގައިވާ " ހަމްޕްޓީ ޝަރްމާކީ ދުލްހަނިޔާ" ގެ ދެވަނަ ބައެވެ.

 

މި ފިލްމުގެ "ތަމާ ތަމާ އެގެއިން " ލަވަ ރިލީޒްކޮށް ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށްޓަކައި އާލިއާ އަދި ވަރުން ވަނީ މި ލަވައިގެ އަސްލު ދެބައިވެރިން ކަމަށްވާ ސަންޖޭ އަދި މަދޫރީއާ އެކުގައިވާ ވީޑިއޯއެއް ޓްވިޓާގައި ޝެއާކޮށްފައިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް