22 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު | 03 އަތަ
12 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:07
މަޣްރިބް 18:04
އިޝާ 19:15

ބޮލީވުޑް

ހަރްޝްވަރްދަން ރާނޭގެ "ގަރާޖް ސޭލް" އަންހެން ކުދިންގެ ތައުލީމަށް

  • ނީލަން ބާއްވަނީ ފެބްރުއަރީ މަހު ހައިދަރްއާބާދުގަ
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 13 ފެބުރުވަރީ 2017 | ހޯމަ 15:27 | |

މަގުބޫލް

  1. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
  2. ހިޔާ ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރަން ފަށައިފި!
  3. ބައެއް ފަހަރު އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެ ވެސް ރުޅިއާދޭ: ރައީސް ޔާމީން
  4. ބޭރުގެ ނޫސްވެރިންް އަދި އޮބްޒަރވަރުންނަށް ވިސާ ނުދިން!
  5. ކާނަލް ނާޒިމް ފްރޭމްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވި: ޝެއިޚް އިލްޔާސް
  6. މާފުށި ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސާ ނަޝީދާ އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި
  7. ހަޔާތުގައި އިލްޔާސް އިބޫއާ ބައްދަލުވި ފުރަތަމަ ފަހަރު: އިބޫ އިހްތިޔާރު ކުރެވުނީ ހިކުމަތަކަށް!
  8. އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށް ގިނަ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުތަކެއް ބްރިޖްމަތީގައި ޓެކްސީ ދުއްވައިފި


ހަރްޝް ވަރްދަން ރާނޭ -- ގޫގުލް

"ސަނަމް ތޭރީ ގަސަމް"ގެ އެކްޓަރ ހަރްޝް ވަރްދަން ރާނޭ އަންހެން ކުދިންގެ ތައުލީމަށް ފަންޑު ހޯދުމަށް މި އަހަރުވެސް "ގަރާޖް ސޭލް" ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

އުމުރުން 33 އަހަރުގެ އެކްޓަރު މިފަހަރު ނީލަން ކިޔަން ނިންމާފައިވަނީ އޭނާ ބޭނުންކޮށްފައިވާ އަންނައުނެވެ. 

"ސަނަމް ތޭރީ ގަސަމް"އިން  2016 ވަނަ އަހަރު ވިދާލި ތަރި މިފަހަރުގެ ނީލަން ބާއްވަނީ ފެބްރުއަރީ މަހު މުމްބާއީ އާއި ހައިދަރްއާބާދުގައެވެ.

ހަރްޝްވަރްދަންގެ ފެޝަން އަންނައުނު ވިއްކައިގެން ލިބޭ އާމްދަނީ މިފަހަރު ހަދިޔާކުރަނީ ޅަ އުމުރުގައި މައިންބައިފައިން ގެއްލިފައިވާ އުމުރުން ހަތް އަހަރުގެ "ސްވާތީ" ނަމަކަށް ކިޔާ ކުއްޖަކަށެވެ.

އެކި ފިލްމްތަކުގައި ހަރްޝްވަރްދަން ބޭނުންކޮށްފައިވާ ޖެކެޓް އަދި ގަމީސް ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ ޚަރަދު ކުރާނީ ސްވާތީގެ ތައުލީމަށެވެ.

2010 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ފިލްމް ކުޅެމުން އަންނަ ތަރި ހަރްޝްވަރުދަން އެކްޓްކޮށްފައިވާ 11 ފިލްމެއް މިހާތަނަށް ރިލީސްކޮށްފައި ވެއެވެ. ނަމަވެސް ބޮލީވޫޑަށް އޭނާ ތައާރަފްވީ މިދިޔަ އަހަރު "ސަނަމް ތެރީ ކަސަމް" އިންނެވެ.
 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް