24 ފެބުރުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ | 11 ހިޔަވިހާ
19 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

ބޮލީވުޑް

ހަރްޝްވަރްދަން ރާނޭގެ "ގަރާޖް ސޭލް" އަންހެން ކުދިންގެ ތައުލީމަށް

  • ނީލަން ބާއްވަނީ ފެބްރުއަރީ މަހު ހައިދަރްއާބާދުގަ
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 13 ފެބުރުވަރީ 2017 | ހޯމަ 15:27 | |

މަގުބޫލް

  1. ފިނިހަކަ ހޮވުމުގެ މުބާރަތުގައި ވާދޫއިން ބައިލައްކަ ފިނިހަކަ ހޮވައިފި
  2. މާމެންދޫއަށް ދަތުރުކުރި ޑިންގީއެއް ބަންޑުން ޖަހާލައި އަންހެން ކުއްޖެއް ގެއްލިއްޖެ
  3. ވަގު ހިފަން ދަންތުރަޖެހުން: ބޮޑު ކުށެއް!
  4. ހުވާވޭގެ އެންމެ ފަހުގެ ނޯވާ 4 ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ނެރެފި
  5. ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ކ.ހުރާ ކައުންސިލް ވަރެއް ނެތް
  6. ކޯޓު އަމުރު އެހެން އޮއްވާ ފުލުހުނަށް ރައީސް ޔާމިން ދޫކޮށެއް ނުލެވޭނެ: އަބްދުއްރަހީމް
  7. ރައީސް ސޯލިހު ޖެޓްސްކީގައި ދެ އަތޮޅެއް ހުރަސް ކުރައްވަނީ
  8. އޮމަދޫ މީހުން ތިބީ އާ ސަރުކާރުން ބަނދަރު ހަދާނެ ކަމުގެ އުންމީދުގައި


ހަރްޝް ވަރްދަން ރާނޭ -- ގޫގުލް

"ސަނަމް ތޭރީ ގަސަމް"ގެ އެކްޓަރ ހަރްޝް ވަރްދަން ރާނޭ އަންހެން ކުދިންގެ ތައުލީމަށް ފަންޑު ހޯދުމަށް މި އަހަރުވެސް "ގަރާޖް ސޭލް" ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

އުމުރުން 33 އަހަރުގެ އެކްޓަރު މިފަހަރު ނީލަން ކިޔަން ނިންމާފައިވަނީ އޭނާ ބޭނުންކޮށްފައިވާ އަންނައުނެވެ. 

"ސަނަމް ތޭރީ ގަސަމް"އިން  2016 ވަނަ އަހަރު ވިދާލި ތަރި މިފަހަރުގެ ނީލަން ބާއްވަނީ ފެބްރުއަރީ މަހު މުމްބާއީ އާއި ހައިދަރްއާބާދުގައެވެ.

ހަރްޝްވަރްދަންގެ ފެޝަން އަންނައުނު ވިއްކައިގެން ލިބޭ އާމްދަނީ މިފަހަރު ހަދިޔާކުރަނީ ޅަ އުމުރުގައި މައިންބައިފައިން ގެއްލިފައިވާ އުމުރުން ހަތް އަހަރުގެ "ސްވާތީ" ނަމަކަށް ކިޔާ ކުއްޖަކަށެވެ.

އެކި ފިލްމްތަކުގައި ހަރްޝްވަރްދަން ބޭނުންކޮށްފައިވާ ޖެކެޓް އަދި ގަމީސް ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ ޚަރަދު ކުރާނީ ސްވާތީގެ ތައުލީމަށެވެ.

2010 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ފިލްމް ކުޅެމުން އަންނަ ތަރި ހަރްޝްވަރުދަން އެކްޓްކޮށްފައިވާ 11 ފިލްމެއް މިހާތަނަށް ރިލީސްކޮށްފައި ވެއެވެ. ނަމަވެސް ބޮލީވޫޑަށް އޭނާ ތައާރަފްވީ މިދިޔަ އަހަރު "ސަނަމް ތެރީ ކަސަމް" އިންނެވެ.
 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް