10 ޑިސެންބަރު 2018 | ހޯމަ | 02 މުލަ
03 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
އިޝާ 19:14
މަޣްރިބް 17:57
އަސްރު 15:23
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 06:00
ފަތިސް 04:43

ބޮލީވުޑް

ހަރްޝްވަރްދަން ރާނޭގެ "ގަރާޖް ސޭލް" އަންހެން ކުދިންގެ ތައުލީމަށް

  • ނީލަން ބާއްވަނީ ފެބްރުއަރީ މަހު ހައިދަރްއާބާދުގަ
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 13 ފެބުރުވަރީ 2017 | ހޯމަ 15:27 | |

މަގުބޫލް

  1. މަޖިލީހުގެ ތިން މެމްބަރުން ފިޔާވާ ހުރިހާ މެމްބަރުން ފައިސާގައި ހިފި: ނާނީ
  2. ދަރުމަވަންްތަ ހޮސްޕިޓަލް: ސިއްސައިގެން ދާވަރުގެ ކޮރަޕްޝަން!
  3. އިމިގްރޭޝަނަށް އެފްއޭ ފަޔާޒް؟
  4. ދައުލަތުގެ ޚަޒާނާގައި ޑޮލަރު ނުހުންނާނެ: ގަވަނަރ
  5. މިސްކިތްތަކުގައި ޤުރުއާން ކިޔަވައިދޭން ފެށުމުގެ ވައުުދު މަހެއް ނުވަނީސް ފުއްދައިދީފި
  6. ކެޑޭޓުގައި އުޅުމަކީ މުހިންމު ވަޒީފާތަކަށް ހުޅުވޭ ދޮރެއް: އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ
  7. މިސްރުގެ އަހުރާމެއްގެ މަތީގައި ބަރަހަނާ ފޮޓޯނެގި ދެމަފިރިއެއްގެ މައްސަލަ ބަލަނީ
  8. އެމްއެމްޕީއާރުސީން ކުއްޔަށް ދިން ރަށްތަކުގެ އެގްރިމެންޓް ފައިނަލް ކުރައްވަނީ ރައީސް ޔާމިން: ޒިޔަތު


ހަރްޝް ވަރްދަން ރާނޭ -- ގޫގުލް

"ސަނަމް ތޭރީ ގަސަމް"ގެ އެކްޓަރ ހަރްޝް ވަރްދަން ރާނޭ އަންހެން ކުދިންގެ ތައުލީމަށް ފަންޑު ހޯދުމަށް މި އަހަރުވެސް "ގަރާޖް ސޭލް" ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

އުމުރުން 33 އަހަރުގެ އެކްޓަރު މިފަހަރު ނީލަން ކިޔަން ނިންމާފައިވަނީ އޭނާ ބޭނުންކޮށްފައިވާ އަންނައުނެވެ. 

"ސަނަމް ތޭރީ ގަސަމް"އިން  2016 ވަނަ އަހަރު ވިދާލި ތަރި މިފަހަރުގެ ނީލަން ބާއްވަނީ ފެބްރުއަރީ މަހު މުމްބާއީ އާއި ހައިދަރްއާބާދުގައެވެ.

ހަރްޝްވަރްދަންގެ ފެޝަން އަންނައުނު ވިއްކައިގެން ލިބޭ އާމްދަނީ މިފަހަރު ހަދިޔާކުރަނީ ޅަ އުމުރުގައި މައިންބައިފައިން ގެއްލިފައިވާ އުމުރުން ހަތް އަހަރުގެ "ސްވާތީ" ނަމަކަށް ކިޔާ ކުއްޖަކަށެވެ.

އެކި ފިލްމްތަކުގައި ހަރްޝްވަރްދަން ބޭނުންކޮށްފައިވާ ޖެކެޓް އަދި ގަމީސް ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ ޚަރަދު ކުރާނީ ސްވާތީގެ ތައުލީމަށެވެ.

2010 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ފިލްމް ކުޅެމުން އަންނަ ތަރި ހަރްޝްވަރުދަން އެކްޓްކޮށްފައިވާ 11 ފިލްމެއް މިހާތަނަށް ރިލީސްކޮށްފައި ވެއެވެ. ނަމަވެސް ބޮލީވޫޑަށް އޭނާ ތައާރަފްވީ މިދިޔަ އަހަރު "ސަނަމް ތެރީ ކަސަމް" އިންނެވެ.
 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް