23 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުދަ | 05 ހުވަން
17 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
ފަތިސް 05:03
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:33

އުތުރުކޮރެއާގެ ނިއުކްލިއަރ ޕްރ

މިސައިލް ޓެސްޓް ކާމިޔާބު ކަމަށް އުތުރުކޮރެއާއިން ބުނެފި

  • އުތުރުކޮރެއާއިން އެންމެ ފަހުން ބެލަސްޓިކް މިސައިލް ޓެސްޓްކުރި ކުރުން ފުޅާދާއިރާއެއްގައި އަންނަނީ ކުށްވެރިކުރަމުން
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 13 ފެބުރުވަރީ 2017 | ހޯމަ 15:12 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައުޝަން ޖިއާންގެ މަރަށް 1 މަސް، އޭނާގެ ފަހު ދުވަސް ދިޔަ ގޮތް މަންމަގެ ދުލުން!
  2. ''އަހަރެންގެ މަރުގެ ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭނީ އައިމަން''
  3. އަފްރާޝީމްގެ މަރުގެ ތަހުގީގަށް ދެ މީހަކު ހޯދަން ވީޑިއޯ އާންމުކޮށްފި
  4. ފިރިމީހާ މަރުވީ ހާޓްއެޓޭކެއް ޖެހިގެން، އަނބިމީހާ މަރުވީ ސަލާމަތް ކުރަން އުޅެނިކޮށް ގެނބިގެން: އޮޓްޕްސީ ރިޕޯޓް
  5. ހިޔާ މަޝްރޫއު: ޕްލޭނެއް ނެތި ކުރިއަށް؟!
  6. ތިލަފުށި އަދި ގުޅިފަޅު ހިންގަން އުފެއްދި ކުންފުނީގައި ސިއްސައިގެންދާވަރުގެ ކޮރަޕްޝަން!
  7. އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރާނަމަ، ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދޭނަން: ގާސިމް
  8. ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިން މަރުވަނީ 'އަންޑަރވޯޓަރ ކޭބަލް'ތަކުން ކަރަންޓުޖެހޭތީ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި


ިމިސައިލް ޓެސްޓް ސުޕަވައިޒްކޮށްދެއްވީ އުތުރުކޮރެއާގެ ލީޑަރ ކިމް ޖޮން އުން -- ގޫގުލް

އުތުރު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން އުން ސުޕަވައިޒް ކޮށްދެއްވައި އާދީއްތަ ދުވަހު ޓެސްޓް ބެލަސްޓިކް މިސައިލްއަކީ ކާމިޔާބު ޓެސްޓެއް ކަމަށް އުތުރުކޮރެއާއިން ކަށަވަރުކޮށްދީފިއެވެ.
ކޮރެއަން ނިއުސް އޭޖެންސީ، ކޭސީއެންއޭ ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މި ޑިވައިސްއަކީ އެއް ބައްރުން އަނެއް ބައްރަށް ދަތުރުކުރުމުގެ ގާބިލްކަން ލިބިފައިވާ ދިގުރާސްތާގެ މިސައިލެކެވެ.
ދެކުނު ކޮރެއާގެ ޑިފެންސްމިނިސްޓްރީގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ މިއީ އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ރައްދަކީ ކޮބައިތޯ ބެލުމަށް ހަތިޔާރު ބޭނުކޮށްގެން ކުރި ޓެސްޓެއް ކަމަށެވެ
އުތުރު ކޮރެއާއިން އެންމެ ފަހުން ބެލަސްޓިކް މިސައިލް ޓެސްޓްކުރި ކުރުން ފުޅާދާއިރާއެއްގައި އަންނަނީ ކުށްވެރިކުރަމުންނެވެ. މިއީ އެމެރިކާގެ ރައީސްކަމަށް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވަޑައިގެންނެވި ފަހުން އެ ގައުމުން މިފަދަ ޓެސްޓެއް ކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.
ދެކުނު ކޮރެއާގެ އޮފިޝަލުން ވިދާޅުވީ މިސައިލް ފޮނުވާލާފައިވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ޖީއެމްޓީ ގަޑިން 22:55ގައި ޖަޕާނު ކަނޑުން އިރުމައްޗަށް 500 ވަރަކަށް ކިލޯމީޓަރަށް ވާގޮތަށް ކަމަށެވެ.
ޕިޔޮންގްޔަންގއިން މިދިޔަ އަހަރު ނިއުކްލިއަރ  އެތައް ޓެސްޓްތަކެއް ކޮށްފައި ވެއެވެ.
އުތުރު ކޮރެއިން ތަކުރާރުކޮށް ނިއުކްލިއަރ ޓެސްޓް ކުރުމާއި ރުޅިވެރި ބަސްތަކުން ސަރަހައްދީ ގައުމުތަކުގެ ރުޅިވެރިކަންދަނީ ބޮޑުވަމުންނެވެ.
މި ޓެސްޓްގެ މައުލޫމާތު އެނގޭ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ދިފާއީ ވުޒާރާގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވި ކަމަށް ރޮއިޓާސްގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.
ވައިޓްހައުސްގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވެފައި ވަނީ މި ޓެސްޓްގެ މައުލޫމާތު ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްއަށް އަރުވާފައިވާ ކަމަށެވެ.
ޖަޕާނުގެ ޗީފް ކެބިނެޓް ސެކްރެޓަރީ ޔޮޝީޑީ ސޫގާ ވިދާޅުވީ މި ސައިލް ޖަޕާނުގެ އިހުތިސާސްގެ ތެރޭ ހިމެނޭ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދަށް ފޯރާފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.
މީގެ އިތުރުން އޭނާ ވިދާޅުވީ އުތުރުކޮރެއާގެ މި އަމަލާ ދެކޮޅަށް ޖަޕާނުން ވަރުގަދަ އިހުތިޖާޖެއް ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް