13 ނޮވެންބަރު 2018 | އަންގާރަ | 13 ވިހާ
05 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:05
މަޣްރިބް 17:50
އަސްރު 15:14
މެންދުރު 11:54
އިރުއަރާ 05:50
ފަތިސް 04:36

ޖަރުމަނުގެ އައު ރައީސް އިންތި

ޖަރުމަނުގެ ރައީސްކަމަށް ކުރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ފްރޭންކް ވޯލްޓަރ ސްޓީންމިއަރ

  • އުމުރުފުޅުން 61 އަހަރު ފުޅުގެ ފްރޭންކް ވޯލްޓަރ ސްޓީންމިއަރއަކީ އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ފާޑުކިއުން އަމާޒުވެފައިވާ ބޭފުޅެއް
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 13 ފެބުރުވަރީ 2017 | ހޯމަ 14:55 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖޭގެ ކޯޓެއްގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗަށް ބަޔަކު އަރައި ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތަކެއް އާއްމުވެއްޖެ
  2. މަރުވިޔަސް ތަހުގީގުތަކަށް އެއްބާރުލުން ނުދީ ބޭސްފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން: އަދީބު
  3. ނަޝީދު މިނިވަންކުރުމާ ދެކޮޅު ހެއްދެވީ ޕީޕީއެމްގެ ނުވަ މެމްބަރުން
  4. ޕީޕީއެމް އޮތީ އައިސީޔޫގައި، ލީޑާޝިޕް އިސްތިއުފާ ދެއްވަންޖެހޭ: މޫސަ
  5. އަދީބްގެ ހާލަތު ރަނގަޅެއް ނުވޭ، ޑޮކްޓަރުން ލަފާދެނީ ލޭޒަރ ޓްރީޓްމަންޓަށް
  6. ޖުމްހޫރީ ދުވަހަށް 1 އަހަރު ފުރުމުގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގި އިސްމީހާގެ މިއަދުގެ އިހްސާސް
  7. ޖަރީމާ ހިންގީ ރައީސް ޔާމީންއާއި ހުސައިން ވަހީދު، އިންސާފްގެ ކުރިމައްޗަށް ގެންނާނަން:ކާނަލް ނާޒިމް
  8. އާ ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތައް މިއަދު އިއުލާންކުރަނީ


ފްރޭންކް ވޯލްޓަރ ސްޓީންމިއަރ އަށް ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ 931 މެމްބަރަކު ވޯޓްދެއްވާފައިވޭ -- ގޫގުލް

ހަނގުރާމައިގެ ދުވަސްތަކަށް ފަހު ޖަރުމަނުގެ 12 ވަނަ ރައީސް ކަމަށް ކުރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ފްރޭންކް ވޯލްޓަރ ސްޓީންމިއަރ އިންތިޚާބު ކުރައްވައިފިއެވެ.

މިދިއަ މަހާ ޖެހެންދެން ފޮރިން މިނިސްޓަރގެ މަގާމް އަދާކުރެއްވި ސޯޝަލް ޑިމޮކްރޭޓަށް މަގާމް ކާމިޔާބު ކުރެއްވުނީ ގާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުގެ 1،239 ސައްހަ ވޯޓްގެ ތެރެއިން 931 ވޯޓު ކާމިޔާބު ކުރައްވައިގެންނެވެ.

ވަކި ކޮޅަކަށް ވޯޓް ނުދެއްވާ 103 މެމްބަރުން ތިއްބެވިއިރު 14 ވޯޓް ބާތިލްވެފައި ވެއެވެ.

ބުންޑެސްޓެގްގެ ރައީސް ނޯބާރޓް ލެމާޓް ނަތީޖާ އިއުލާނުކުރެއްވިއިރު ހުރިހާ މެމްބަރުން ކޮޅަށް ތެދުވެވަޑައިގެންނެވިއިރު އޯލްޓަރނޭޓިވް ޕޮޕިއުލިސްޓް ފޯ ޖާމަނީ (އޭއެފްޑީ) ޕާޓީގެ ބައެއް މެމްބަރުން ތެދުވެ ވަޑައި ނުގެން ތިއްބެވިއެވެ.

ރެފިއުޖީން އެތެރެވުމާ ދެކޮޅު އެ ޕާޓީގެ މެމްބަރުން ގާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުގެ ތިރިގޭގައި ނެތް ނަމަވެސް 16 ސްޓޭޓެއްގެ ގާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުގައި 10 ގޮނޑިއެއް ތަމްސީލުކުރެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ އާއްމު އިންތިޚާބަށް ފަހު މަޖިލީހުގައި ތިންވަނައަށް އެންމެ މެމްބަރުން ގިނަ ޕާޓީއަށްވެގެންދާނެ ކަމަށް ވަނީ ބެލެވިފައެވެ.

އޭއެފްޑީއިން އެޕާޓީގެ އަމިއްލަ ކެނޑިޑޭޓެއް ހުށަހެޅިއިރު އެ ކެނޑިޑޭޓަށް ލިބިވަޑައިގެންފައިވަނީ 42 ވޯޓެވެ.

ޖަރުމަނުގައި ރައީސްގެ މަގާމަކީ ރަމްޒީ މަގާމަކަށްވާއިރު މި ވޯޓަށް ފަހު ޗާންސެލާ އެންޖެލާ މާކެލް ވިދާޅުވީ މި ދަތި އުނދަގޫ ދަނޑިވަޅުގައި ގައުމު ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގައި އޭނާއަށް އިތުބާރު ކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް