23 މާރޗް 2019 | ހޮނިހިރު | 13 ފަސްބަދުރުވަ
16 ރަޖަބު 1440
އިޝާ 19:29
މަޣްރިބް 18:18
އަސްރު 15:20
މެންދުރު 12:17
އިރުއަރާ 06:08
ފަތިސް 04:57

އެމްޑިޕީ ޕްރައިމަރީ

އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގެ އޮފިޝަލުންގެ ގޮތުގައި މިނިސްޓަރުން!

  • އޮފިޝަލުންގެ ގޮތުގައި 636 ފަރާތަކުން ފޯމް ހުށައަޅައިފައިވޭ
އަލީ ސަމާޚް | AliSamah8

| 12 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު 22:39 | |

މަގުބޫލް

  1. ނިއުޒިލޭންޑްގެ ބޮޑު ވަޒީރު މިސާލު ނެންގެވީ ރަސޫލާގެ ހަދީސްފުޅުން
  2. ބަލިކަމަށް ބުނެ ބަހާނާ ދެއްކުމަށް ފަހު ރާއްޖޭ އައުމުން ރަޝިއާގެ ރީތީގެ ރާނީއެއްގެ ލަގަބު އަތުލައިފި
  3. ވެލާ ރިޒޯޓުގެ އަގުވައްޓާލަން މީހަކު ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން!
  4. އަހަރުމެންގެ ވަނީ ހިތް ހަލާކުވެފައި، އެކަަމަކު މިތިބީ އެކަތިގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި: ނޫރް މިސްކިތުގެ އިމާމް
  5. ކުރިއަށް އޮތް ދެ ހަފްތާ ތެރޭގައި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ފުރަތަމަ މަޝްރޫއު އިފްތިތާހްކުރާނެ: ރައީސް ސޯލިހު
  6. ވެރިކަމަށް އައީ ގިނަ ބައެއްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު، އެއްވެސް ބަޔަކަށް ދެރަ ގޮތެއް ނުހަދާނަން: ރައީސް ސޯލިހު
  7. ބިދޭސީން ގެނައުމަށް ފަހު އިހުމާލުވެފައިވާ 67 ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅަނީ
  8. ހަރާމް އެއްޗެއް ކައިފިނަމަ އިލާހީ ކޯފާ ހަށިގަނޑަށް ވާޖިބުވާނެ: ޚުތުބާ


އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީއެއްގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށްގެންދަނީ -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) އަށް ނިސްބަތްވާ ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓަރުންވެސް ޕާޓީގެ ޕްރައިމަރީގައި ވޯޓު ފޮށި ބަލަހައްޓާ އޮފިޝަލުންގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

އެމްޑީޕީން އެކަން ހާމަކުރީ އެޕާޓީން ހޮނިހިރު ދުވަހު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައެވެ. އެމްޑީޕީން ބުނީ، އެހެން ފަހަރުތަކާއި ހިލާފަށް މި ފަހަރުގެ ޕްރައިމަރީ އިންތިހާބު ކޮމިޓީން އިތުރު ސަމާލުކަމެއް ގެންނަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަަށެވެ. އެގޮތުން ވޯޓު ފޮށިތައް ބަލަހައްޓާނެ މަސްއޫލުވެރިން ނެގުމުގައި ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވަނީ އެމްޑީޕީއަށް ނިސްބަތްވާ މިނިސްޓަރުންނާއި، ނައިބުންނާއި، ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުންގެ އިތުރުން ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުގެ ވެރިންފަދަ ސިޔާސީ ބޭފުޅުން އަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރިކުރަން ކަމަށް އެމްޑީޕީން ބުންޏެވެ.

ޕްރައިމަރީއާއި ނުލައި 10 ކެންޑިޑޭޓަކަށް އެމްޑީޕީން ޓިކެޓް ދީފައިވާއިރު އެ ކެންޑިޑޭޓުން ވެސް ޕްރައިމަރީގެ ކަންކަމުގައި މަޝްޣޫލުކުރުމަކީ ޕާޓީން އެދޭ ކަމަށްކަށް ވާތީވެ އެ ފަރާތްތަކުންވެސް ވޯޓް ފޮށިތައް ހުންނަ ސަރަހައްދުތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާނެކަމަށް ޕާޓީންް ބުނެ އެވެ

މި މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގެ އިންތިހާބުގައި 219 ވޯޓް ފެށި ބަހައްޓަން ހަމަޖެހިފައިވާއިރު އޮފިޝަލުންގެ ގޮތުގައި 636 ފަރާތަކުން ފޯމް ހުށައަޅައިފައިވާ ކަމަށާއި، އޮބްޒާވަރުންގެ ގޮތުގައި ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށް 1192 ފޯމް ހުށައަޅާފައިވާ ކަމަށް އެމްޑީޕީން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

އެމްޑީޕީން އެ ޕާޓީގެ ޕްރައިމަރީއަށް ތައްޔާރީތައްވަމުން އަންނައިރު ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ކޭމްޕޭނު ލޯންޗު ކުރުމުގެ ހަފްލާތަކުގައި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ އިތުރުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހުވެސް އަންނަނީ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަމުންނެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް