23 މާރޗް 2019 | ހޮނިހިރު | 13 ފަސްބަދުރުވަ
16 ރަޖަބު 1440
އިޝާ 19:29
މަޣްރިބް 18:18
އަސްރު 15:20
މެންދުރު 12:17
އިރުއަރާ 06:08
ފަތިސް 04:57

އަލިފާނުގެ ހާދިސާ

ރީތި ބީޗް ރިސޯޓުގެ އިންޖީނުގޭގައި ރޯވެއްޖެ

  • ވޯރކްޝޮޕްގައި ވަނީ އަލިފާން ރޯވެފައި
ޚަދީޖާ އިބްރާހިބް | Khadheejaibrah7

| 12 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު 12:46 | |

މަގުބޫލް

  1. ނިއުޒިލޭންޑްގެ ބޮޑު ވަޒީރު މިސާލު ނެންގެވީ ރަސޫލާގެ ހަދީސްފުޅުން
  2. ބަލިކަމަށް ބުނެ ބަހާނާ ދެއްކުމަށް ފަހު ރާއްޖޭ އައުމުން ރަޝިއާގެ ރީތީގެ ރާނީއެއްގެ ލަގަބު އަތުލައިފި
  3. ވެލާ ރިޒޯޓުގެ އަގުވައްޓާލަން މީހަކު ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން!
  4. އަހަރުމެންގެ ވަނީ ހިތް ހަލާކުވެފައި، އެކަަމަކު މިތިބީ އެކަތިގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި: ނޫރް މިސްކިތުގެ އިމާމް
  5. ކުރިއަށް އޮތް ދެ ހަފްތާ ތެރޭގައި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ފުރަތަމަ މަޝްރޫއު އިފްތިތާހްކުރާނެ: ރައީސް ސޯލިހު
  6. ވެރިކަމަށް އައީ ގިނަ ބައެއްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު، އެއްވެސް ބަޔަކަށް ދެރަ ގޮތެއް ނުހަދާނަން: ރައީސް ސޯލިހު
  7. ބިދޭސީން ގެނައުމަށް ފަހު އިހުމާލުވެފައިވާ 67 ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅަނީ
  8. ހަރާމް އެއްޗެއް ކައިފިނަމަ އިލާހީ ކޯފާ ހަށިގަނޑަށް ވާޖިބުވާނެ: ޚުތުބާ


ބ. އަތޮޅުގައި ހިންގާ ރީތި ބީޗް ރިސޯޓް -- އާކައިވް

ބ. އަތޮޅުގައި ހިންގާ ރީތި ބީޗް ރިސޯޓުގެ އިންޖީނުގެ ގޭގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެއެވެ.

އެ ހާދިސާގައި އެ ރިސޯޓުގެ އިންޖީނުގެ އާއި ވޯރކްޝޮޕެއްގައި އަލިފާން ރޯވިއެވެ. ނަމަވެސް އެ ރިސޯޓްގެ ފަޔަރ ޓީމުން ކުރި މަސައްކަތުން އަލިފާންގަނޑު ވަނީ ކޮންޓްރޯލްކޮށްފައެވެ. ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ މެންދުރު ހިނގި އެ ހާދިސާގެ މައުލޫމާތު ލިބުމާ އެކު އެމްއެންޑީއެފް ނޮދަން އޭރިޔާގެ ނައިފަރު ފަޔަރ ސްޓޭޝަންގެ ސިފައިން އެ ރިސޯޓަށް ވަނީ ގޮސްފައެވެ.

އެ ހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް ހާނިކައެއް ވެފައެއް ނުވެއެވެ.

މި މަހުގެ ކުރީކޮޅު ވަނީ ގިލި ލަންކަންފުށި ރިސޯޓުގައި ވެސް އަލިފާން ރޯވެ އެ ރިސޯޓުގެ ބޮޑު ބައެއް އަނދާ ރިސޯޓަށް ވަނީ ބޮޑު ގެއްލުމަކާ ކުރމަތި ލާންޖެހިފައެވެ. ހަމައެއާއެކު އެ ރިސޯޓު މަރާމާތުކުރުމަށް މިހާރު ވަނީ ބަންދުކޮށްފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން ޙަސަން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް