19 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު | 01 ހުވަން
13 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:32
މަޣްރިބް 18:16
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:21
އިރުއަރާ 06:17
ފަތިސް 05:02

އަލިފާނުގެ ހާދިސާ

ރީތި ބީޗް ރިސޯޓުގެ އިންޖީނުގޭގައި ރޯވެއްޖެ

  • ވޯރކްޝޮޕްގައި ވަނީ އަލިފާން ރޯވެފައި
ޚަދީޖާ އިބްރާހިބް | Khadheejaibrah7

| 12 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު 12:46 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖޭގައި މަރުވި ދެމަފިރިންގެ ވާހަކަތަކުން ފިލިޕީންސް ރޮއްވާލައިފި!
  2. މަންމަގެ ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ބަސްތައް ކުލަ ފަންސުރުގައި!
  3. އިންޒާރު: ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓުތަކާ ގުޅިގެން ދައުވާ އުފުލަން ފަށަނީ!
  4. އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ: ނަމޫނާއެއް، ގިނަ ފިލާވަޅުތަކެއް!
  5. ބައެއް ދާއިރާތަކުގެ ވޯޓު ފޮށިތައް ބަންދުކޮށް ފޮށިތައް ގުނަން ފަށައިފި
  6. ހިޔާނާތް ވީ 4.9 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް، އެކަމުގައި އުޅެނީ އެންމެ މުވައްޒަފެއް: އިންޓާނަލް އޮޑިޓް
  7. ޖުމެއިރާ ވިއްޓަވެލީގެ ފަޔަރ ޑާންސަރު މަރުވެގެން ވެއްޓިއްޖެ
  8. ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ ޓިކެޓް ޖީހާން ކާމިޔާބުކޮށްފި


ބ. އަތޮޅުގައި ހިންގާ ރީތި ބީޗް ރިސޯޓް -- އާކައިވް

ބ. އަތޮޅުގައި ހިންގާ ރީތި ބީޗް ރިސޯޓުގެ އިންޖީނުގެ ގޭގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެއެވެ.

އެ ހާދިސާގައި އެ ރިސޯޓުގެ އިންޖީނުގެ އާއި ވޯރކްޝޮޕެއްގައި އަލިފާން ރޯވިއެވެ. ނަމަވެސް އެ ރިސޯޓްގެ ފަޔަރ ޓީމުން ކުރި މަސައްކަތުން އަލިފާންގަނޑު ވަނީ ކޮންޓްރޯލްކޮށްފައެވެ. ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ މެންދުރު ހިނގި އެ ހާދިސާގެ މައުލޫމާތު ލިބުމާ އެކު އެމްއެންޑީއެފް ނޮދަން އޭރިޔާގެ ނައިފަރު ފަޔަރ ސްޓޭޝަންގެ ސިފައިން އެ ރިސޯޓަށް ވަނީ ގޮސްފައެވެ.

އެ ހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް ހާނިކައެއް ވެފައެއް ނުވެއެވެ.

މި މަހުގެ ކުރީކޮޅު ވަނީ ގިލި ލަންކަންފުށި ރިސޯޓުގައި ވެސް އަލިފާން ރޯވެ އެ ރިސޯޓުގެ ބޮޑު ބައެއް އަނދާ ރިސޯޓަށް ވަނީ ބޮޑު ގެއްލުމަކާ ކުރމަތި ލާންޖެހިފައެވެ. ހަމައެއާއެކު އެ ރިސޯޓު މަރާމާތުކުރުމަށް މިހާރު ވަނީ ބަންދުކޮށްފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން ޙަސަން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް