19 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު | 01 ހުވަން
13 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:32
މަޣްރިބް 18:16
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:21
އިރުއަރާ 06:17
ފަތިސް 05:02

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް

ވިލިމާލޭގައި މީހުން ވަޅުލާން ފަށަނީ

  • ވިލިމާލޭގައި ވަޅުލުހުން ހުއްޓާލީ ޔާމީން ވެރިކަމުގައި
ޚަދީޖާ އިބްރާހިބް | Khadheejaibrah7

| 12 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު 12:02 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖޭގައި މަރުވި ދެމަފިރިންގެ ވާހަކަތަކުން ފިލިޕީންސް ރޮއްވާލައިފި!
  2. މަންމަގެ ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ބަސްތައް ކުލަ ފަންސުރުގައި!
  3. އިންޒާރު: ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓުތަކާ ގުޅިގެން ދައުވާ އުފުލަން ފަށަނީ!
  4. އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ: ނަމޫނާއެއް، ގިނަ ފިލާވަޅުތަކެއް!
  5. ބައެއް ދާއިރާތަކުގެ ވޯޓު ފޮށިތައް ބަންދުކޮށް ފޮށިތައް ގުނަން ފަށައިފި
  6. ހިޔާނާތް ވީ 4.9 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް، އެކަމުގައި އުޅެނީ އެންމެ މުވައްޒަފެއް: އިންޓާނަލް އޮޑިޓް
  7. ޖުމެއިރާ ވިއްޓަވެލީގެ ފަޔަރ ޑާންސަރު މަރުވެގެން ވެއްޓިއްޖެ
  8. ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ ޓިކެޓް ޖީހާން ކާމިޔާބުކޮށްފި


ވިލިމާލެ ސަހަރާ ސާފު ކުރަނީ -- ރާއްޖެއެމްވީ

ވިލިމާލޭ ސަހަރާގައި ހުރި ހިނަވާގެ މަރާމާތު ކުރުމަށްފަހު އެ ސަހަރާގައި އަލުން މީހުން ވަޅުލަން ފަށާނެ ކަމަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެފިއެވެ.

ސިޓީ ކައުންސިލުން ކުރި ޓުވީޓެއްގައިބުނެފައިވަނީ ވިލިމާލޭ ސަހަރާގައި ދެ އަހަރާ ބައިވަންދެން މީހުން ވަޅުލުން ހުއްޓާލާފައި އޮތުމަށްފަހު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ އެއްބާރުލުމާ އެކު ވިލިނގިލީ ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކުން ސަހަރާ ސާފުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ހިނަވާގެ މަރާމާތު ކުރުމަށް ފަހު އެ ސަހަރާގައި އަލުން މީހުން ވަޅުލަން ފަށާނެ ކަމަށެވެ.

އެކަމާ ގުޅިގެން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު ޝަމާއު ޝަރީފް ވިދާޅުވީ ވިލިމާލޭ ސަހަރާގައި މީހުން ވަޅުލުން ހުއްޓާލާފައި ވަނީ ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ފެށޭ ހަފްތާގެ ތެރާގައި ސަހަރާގެ ހުރި މަރާމާތުތައް ކުރަން ފަށާނެ ކަމަށެވެ.

ވިލިމާލޭ ސަހަރާގައި މީހުން ވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތް އަލުން ފަށަން ނިންމާފައިވާއިރު ސަރުކާރުން ވަނީ ސަހަރާތަކާއި މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލާ ހަވާލުކޮށްފައެވެ.

ސަމާއު ވިދާޅުވީ ގާނޫނަށް ގެނެވުނު ބަދަލާ އެކު ކޮންމެ ކައުންސިލަކަށް ވެސް ލިބިދީފައިވާ ބާރުގެ ދަށުން ރަށްތަކާއި އަތޮޅުތަކާ އަދި ސިޓީތަކުގެ ހުރިހާ ކަމެއް ބަލަހައްޓާނީ އެތަނެއްގައި އޮންނަ ކައުންސިލަކުން ކަމަށެވެ  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން ޙަސަން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް