19 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު | 01 ހުވަން
13 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:32
މަޣްރިބް 18:16
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:21
އިރުއަރާ 06:17
ފަތިސް 05:02

އާސަންދަ ހިދުމަތް

އާސަންދައިގެ ޕޯޓަލަށް މައްސަލައެއް ދިމާވެ، ޚިދުމަތަށް ބުރޫ އަރައިފި

  • މިމައްސަލަ ދިމާވީ ރޭ ދަންވަރު
  • ޕޯޓަލްއަށް ދިމާވީ ކޮން މައްސަލައެއްކަން ނޭނގޭ
އަމްނާ އިމާދު | @amnabinthimad

| 12 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު 11:13 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖޭގައި މަރުވި ދެމަފިރިންގެ ވާހަކަތަކުން ފިލިޕީންސް ރޮއްވާލައިފި!
  2. މަންމަގެ ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ބަސްތައް ކުލަ ފަންސުރުގައި!
  3. އިންޒާރު: ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓުތަކާ ގުޅިގެން ދައުވާ އުފުލަން ފަށަނީ!
  4. އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ: ނަމޫނާއެއް، ގިނަ ފިލާވަޅުތަކެއް!
  5. ބައެއް ދާއިރާތަކުގެ ވޯޓު ފޮށިތައް ބަންދުކޮށް ފޮށިތައް ގުނަން ފަށައިފި
  6. ހިޔާނާތް ވީ 4.9 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް، އެކަމުގައި އުޅެނީ އެންމެ މުވައްޒަފެއް: އިންޓާނަލް އޮޑިޓް
  7. ޖުމެއިރާ ވިއްޓަވެލީގެ ފަޔަރ ޑާންސަރު މަރުވެގެން ވެއްޓިއްޖެ
  8. ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ ޓިކެޓް ޖީހާން ކާމިޔާބުކޮށްފި


އައިޖީއެމްއެޗް ހޮސްޕިޓަލް -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

އާސަންދައިގެ ޕޯޓަލަށް މައްސަލައެއް ދިމާވެ، ސިއްހީ ހިދުމަތް ހޯދުމުގައި ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އައިޖީއެމްއެޗްގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ދަންވަރުގެ ވަގުތެއްގައި އާސަންދައިގެ ޕޯޓަލަށް މައްސަލައެއް ދިމާވެގެން ޚިދުމަތަށް ބުރޫއެރި ކަމަށެވެ. އާސަންދައިން ޚިދުމަތް ނުދެދި، ދަންވަރު ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކި މީހުންގެ އަތުން ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށް ނަގާ ފީ ނެގި ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ އަދިވެސް މައްސަލަ ހައްލުނުވާ ކަމަށާއި، ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން އެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

އޭޑީކޭ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު އަފްވާލް ވިދާޅުވީ އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން އާސަންދަ މެދުވެރިކޮށް ދޭ ހިދުމަތްތަކަށް ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ދަންވަރު ބުރޫ އެރި ކަމަށާއި އެކަން ސިމާވި އާސަންދައިގެ ސާވާ ޑައުންވެގެން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެއްވެސް މައްސަލައެއް ކުރިމަތިނުވެ، އާސަންދައިން ދޭންޖެހޭ ހިދުމަތްތައް އޭޑީކޭއިން ދެމުން ގެންދާ ކަމަށް އަފްވާލް ވިދާޅުިއެވެ.

އައިޖީއެމްއެޗުން ބުނީ އެ މައްސަލަ ދިމާވުމާ ގުޅިގެން ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު ޚިދުމަތް ހޯދާ މީހުންނަށް އާސަންދައިން ޕޭމަންޓް ކްލިއަރ ނުކުރެވުނު ނަމަވެސް ޚިދުމަތް ދެމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. 

އާސަންދައިގެ ޕޯޓަލަށް ދިމާވި މައްސަލައާ ގުޅިގެން އެ ކުންފުނީގެ މީޑީއާ އޮފިޝަލް އާޝިޔާ ސޯލިހު ވިދާޅުވީ ދިމާވި މައްސަލަ ހައްލުކޮށް، އަލުން ހިދުމަތް ދޭން ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން ޙަސަން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

Boakibaa

7 ދުވަަސް ކުރިން

Faibaru buriveee

0
0