21 މާރޗް 2019 | ބުރާސްފަތި | 10 ފަސްބަދުރުވަ
14 ރަޖަބު 1440
ފަތިސް 04:58
އިރުއަރާ 06:09
މެންދުރު 12:17
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:30

ސޫދާންގެ މުޒާޙަރާ

ސޫދާންގައި ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާތައް ހޫނުވެ، ކަރުނަ ގޭސް ޖަހައިފި

  • މި މުޒާހަރާތަކަކީ، އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން ޕާނުގެ އަގު ތިން ގުނަ ބޮޑުކުރަން ނިންމުމާއި ގުޅިގެން ފެށުނު މުޒާހަރާތަކެއް
އަމަން ހަލީމް | soupized

| 12 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު 09:06 | |

މަގުބޫލް

  1. ނިއުޒިލެންޑް މުސްލިމުންނާ އެކު ތިބިކަން ހާމަ ކުރުމުން، ސިފައިންނަށް ތައުރީފު!
  2. ޕާޓީގެ ގުނަވަންތަކާ މަޝްވަރާއެއް ނުކުރަން، މުޢުނީއާމެދު އަޅާފައި މިވަނީ ސިޔާސީ ފިޔަވަޅެއް: އެމްޑީޕީ
  3. ކިނޮޅަސް ކައުންސިލަރަކު ނިޔާވެފަައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ
  4. ޤުރުއާނުގެ އާޔަތްތަކެއް ނުބައިކޮށް ލިޔެ ފޮތެއް ނެރިފައިވާ މައްސަލަ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބަލަން ފަށައިފި
  5. 11 މީހުން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ކުންފުނީގެ މުދަލަށާއި ފައިސާއަށް ހިޔާނާތްތެރިވެގެން: ފެނަކަ
  6. ބޮޑެތި ބައެއް މައްސަލަތައް ނިމިފައި، އެކަމަކު ދައުވާކުރަން ފޮނުވޭކަށް ނެތް: ސުއޫދު
  7. މާލެ ތެރޭގައި ތެޔޮ ވިއްކުން ހުއްޓުމަކަށް ގެނެސް، ޕެޓްރޯލް ޝެޑްތައް އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖަށް ބަދަލުކުރަނީ
  8. ފްލެޓް ދޭކަށް ނުގުޅަން، ދައުވަތު ދިނީ ބައްދަލުވުމަކަށް: އެމްޑީޕީ


ސޫދާންގެ މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިންނާއި ދިމާލަށް ކަރުނަ ގޭސް ޖަހަނީ -- އަނަދޮލޫ

ސޫދާންގެ ރައީސް އުމަރު އަލް-ބަޝީރްއާއި ދެކޮޅަށް ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާތައް ހޫނުވެ، މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިންނާއި ދިމާލަށް ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ކަރުނަ ގޭސް ޖަހައިފިއެވެ.

އެ ގައުމުގެ ވެރިރަށް ކަރްތޫމްގައާއި އޮމްދުރްމަންގައި ކުރިޔަށް ދިޔަ މުޒާހަރާތަކުގެ ބައިވެރިންވަނީ އަލް-ބަޝީރްގެ އިސްތިއުފާއަށް ގޮވާލާފައެވެ. މުޒާހަރާތަކުގެ ބައިވެރިން ހިނގަމުން ދިޔައީ "މިނިވަންކަން، ސުލްހަ އަދި އިންސާފު" މިހެން ގޮވަމުންނެވެ.

ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހު ކުރަން ފެށި މުޒާހަރާތަކަކީ، އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން ޕާނުގެ އަގު ތިން ގުނަ ބޮޑުކުރަން ނިންމުމާއި ގުޅިގެން ފެށުނު މުޒާހަރާތަކެކެވެ. ނަމަވެސް މުޒާހަރާތަކުގެ ބައިވެރިން ގިނަވެ، ތިރީސް އަހަރު ވެފައިވާ އަލް-ބަޝީރުގެ ވެރިކަން ނިމުމަކަށް އައިސްދާނެ ކަމުގެ ބިރު ވަނީ ހީވާން ފަށާފައެވެ.

މުޒާހަރާ އިންތިޒާމް ކުރުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ، ސޫދާނީޒް ޕްރޮފެޝަނަލްސް އެސޯސިއޭޝަންއިން ބުނެފައިވަނީ ކުރިޔަށް އޮތް ހަފުތާގައި ވެސް ސޫދާނުގެ ހުރިހާ އަވަށެއްގައި ވެސް މުޒާހަރާ ކުރިޔަށް ދާނެ ކަމަށެވެ.

މިހާތަނަށް މި މުޒާހަރާތަކާއި ގުޅިގެން 40 މީހެއްގެ ފުރާނަ ގެއްލިފައިވާ އިރު، ހިއުމަން ރައިޓްސް ވޮޗްއިން ބުނެފައިވަނީ މީގެ ތެރޭގައި ކުޑަކުދިންނާއި ސިއްހީ ދާއިރާގެ މުވައްޒިފުން ހިމެނޭކަމަށެވެ.

މުޒާހަރާތަކުގެ ބައިވެރިން އަލް-ބަޝީރު އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ގޮވާލެއްވި ނަމަވެސް، އޭނާ ބުނެފައިވަނީ 2020 ވަނަ އަހރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކުރިން އިސްތިއުފާ ނުދެއްވާނެ ކަމަށެވެ. މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ވަނީ އަލް-ބަޝީރުގެ ވެރިކަން ނިމުމަކަށް ގެނެސްފައި ނޫނީ ހުއްޓާނުލާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދީފައެވެ.

މި މުޒާހަރާތައް ފެށުނު ފަހުން 1000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ އިރު، ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ވުރެ ބޮޑަށް ބާރުގެ ބޭނުންކުރާ ކަމުގެ ޝަކުވާތައް ވަނީ ގިނަވެފައެވެ. ހައްޔަރު ކުރި މީހުންގެ ތެރޭގައި ގިނައީ އިދިކޮޅު ލީޑަރުންނާއި، އެކްޓިވިސްޓުންނާއި ނޫސްވެރިންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް