19 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު | 01 ހުވަން
13 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:32
މަޣްރިބް 18:16
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:21
އިރުއަރާ 06:17
ފަތިސް 05:02

ޝޭހް އިމްރާން

އިމްރާން އަށް ލިބިފައިވާ ފްލެޓަކީ އަނބިކަބަލުންގެ ބައްޕަ ގަނެދިން ފްލެޓެއް: ޑރ. އިޔާޒު

  • ފްލެޓް ގަނެދިނީ އަނބިކަބަލުންގެ ބައްޕަ، ސާބިތު ކުރެވޭނެ
އަލީ ސަމާޚް | AliSamah8

| 11 ޖެނުއަރީ 2019 | ހުކުރު 22:40 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖޭގައި މަރުވި ދެމަފިރިންގެ ވާހަކަތަކުން ފިލިޕީންސް ރޮއްވާލައިފި!
  2. މަންމަގެ ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ބަސްތައް ކުލަ ފަންސުރުގައި!
  3. އިންޒާރު: ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓުތަކާ ގުޅިގެން ދައުވާ އުފުލަން ފަށަނީ!
  4. އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ: ނަމޫނާއެއް، ގިނަ ފިލާވަޅުތަކެއް!
  5. ބައެއް ދާއިރާތަކުގެ ވޯޓު ފޮށިތައް ބަންދުކޮށް ފޮށިތައް ގުނަން ފަށައިފި
  6. ހިޔާނާތް ވީ 4.9 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް، އެކަމުގައި އުޅެނީ އެންމެ މުވައްޒަފެއް: އިންޓާނަލް އޮޑިޓް
  7. ޖުމެއިރާ ވިއްޓަވެލީގެ ފަޔަރ ޑާންސަރު މަރުވެގެން ވެއްޓިއްޖެ
  8. ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ ޓިކެޓް ޖީހާން ކާމިޔާބުކޮށްފި


ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ. އިޔާޒް -- ފޭސްބުކް

ހޯމް މިނިސްޓަރު ޝޭހް އިމްރާން އަބްދުﷲ އަށް ލިބިފައިވާ ފްލެޓަކީ އިމްރާންގެ އަނބިކަބަލުންގެ ބައްޕަ ގަނެދިން ފްލެޓެއް ކަމަށް މަޝްހޫރު ދީނި އިލްމުވެރިޔާ ޑރ. މުހައްމަދު އިޔާޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުންގެ މާލީ ބަޔާންތައް ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ ރައީސް އޮފީހުން އާންމުކޮށްފައިވާއިރު، ހޯމް މިނިސްޓަރ ޝެިއހް އިމްރާންގެ މިލްކިއްޔާތުގައި 2.5 މިލިއަނަށް ބައްލަވައިގެންނެވި ފްލެޓެއްވެއެވެ. 

އަމީން އެވެނިއު އިން ބައްލަވައިގެންނެވި އެ ފްލެޓާއި ގުޅޭގޮތުން ކުރީގެ ނައިބް ރައީސް އަހުމަދު އަދީބްގެ އެމްޓީޑީގެ އެކްޓިވިސްޓުން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ތަފާތު ވާހަކަތައް ފަތުރަމުންގެންދާތީވެ، ޓުވީޓަކަށް ރައްދުދެއްވަމުން ޑރ. އިޔާޒް ވިދާޅުވީ އެ ފްލެޓަކީ އިމްރާންގެ އަނބިކަނބަލުން މަރިޔަމް ރީމްގެ ބައްޕަ އޭނާގެ ކޮންމެ ދަރިޔަކަށް ގަނެދިން ފްލެޓްތަކުގެ ތެރެއިން ފްލެޓެއް ކަމަށެވެ. 

ޑރ. އިޔާޒް ވިދާޅުވީ، އެކަން އިތުރަށް ސާބިތު ކުރަން ބޭނުންވާނަމަ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އެސީސީ) އިން އެކަން ބެލިޔަސް ހަގީގަތް ހާމަވާނެ ކަމަށެވެ. 

އަދީބްގެ އެމްޓީޑީގެ އެކްޓިވިސްޓުން، ޝެއިހް އިމްރާނަށް ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުކުރަމުންގެންދަނީ، އަދީބް ޖަލަށް ގެންދިޔަ މައްސަލާގައެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

ކޮސް ނުގޮވާ

7 ދުވަަސް ކުރިން

އިމްނާ ކުޑޭ އެހެރީ މަޖީދިއްޔާ ސުކޫލް ކާރީގަ ހުރި މިސްކިތްވެސް އަޅާފަ، ތިކަހަލަ ފުލެޓެއް ގަނެފަ ކުޑޭގެ އަންހެންދަރިފުޅުގެ ފިރިކަލުން އިމްރާނައް ދިނުމަކީ މެޓައެއްނު! ފިތުނަ އުފެއްދިޔަސް ބޮޑުވަރު

6
0