23 މާރޗް 2019 | ހޮނިހިރު | 13 ފަސްބަދުރުވަ
16 ރަޖަބު 1440
އިޝާ 19:29
މަޣްރިބް 18:18
އަސްރު 15:20
މެންދުރު 12:17
އިރުއަރާ 06:08
ފަތިސް 04:57

މާރާމާރީ ހިންގުން

ރިސޯޓެއްގައި ހިންގި މާރާމާރީއެއްގައި ލަންކާ މީހަކު މަރާލާއިފި

  • މާރާމާރީ ހިންގީ ލަންކާ ދެ މީހުން
  • ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓް ލިބުނީ 10:00 ޖަހަން އުޅެނިކޮށް
ޙުސައިން ޙަސަން | hucenhassan

| 10 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި 22:37 | |

މަގުބޫލް

  1. ނިއުޒިލޭންޑްގެ ބޮޑު ވަޒީރު މިސާލު ނެންގެވީ ރަސޫލާގެ ހަދީސްފުޅުން
  2. ބަލިކަމަށް ބުނެ ބަހާނާ ދެއްކުމަށް ފަހު ރާއްޖޭ އައުމުން ރަޝިއާގެ ރީތީގެ ރާނީއެއްގެ ލަގަބު އަތުލައިފި
  3. ވެލާ ރިޒޯޓުގެ އަގުވައްޓާލަން މީހަކު ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން!
  4. އަހަރުމެންގެ ވަނީ ހިތް ހަލާކުވެފައި، އެކަަމަކު މިތިބީ އެކަތިގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި: ނޫރް މިސްކިތުގެ އިމާމް
  5. ކުރިއަށް އޮތް ދެ ހަފްތާ ތެރޭގައި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ފުރަތަމަ މަޝްރޫއު އިފްތިތާހްކުރާނެ: ރައީސް ސޯލިހު
  6. ވެރިކަމަށް އައީ ގިނަ ބައެއްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު، އެއްވެސް ބަޔަކަށް ދެރަ ގޮތެއް ނުހަދާނަން: ރައީސް ސޯލިހު
  7. ބިދޭސީން ގެނައުމަށް ފަހު އިހުމާލުވެފައިވާ 67 ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅަނީ
  8. އިތުރު ދެ ރަށެއްގެ ސިއްހީ މަރުކަޒު ހޮސްޕިޓަލަށް ބަދަލުކުރަނީ


އދ. އެއްލައިދޫ ރިސޯޓު -- އާކައިވް

އދ. އެއްލައިދޫ ރިސޯޓްގައި ލަންކާ ދެ މީހެއްގެ ދެމެދުގައި ހިންގި މާރާމާރީއެއްގައި އެކަކު މަރާލައިފިއެވެ.

މަރުވެފައި ވަނީ ލަންކާ ފިރިހެނެކެވެ. ފުލުހުން ބުނީ އެ މާރާމާރީގެ ރިޕޯޓް ލިބިފައި ވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ  9:50 ހާއިރު ކަމަށެވެ. މާރާމާރީއާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ޓީމެެއް ވަނީ އެ ރިސޯޓަށް ގޮސްފައެވެ. މައްސަލައާ ގުޅޭ ހެކިތައް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

ބިދޭސީ މީހާގެ މަރާ ގުޅިގެން އދ. މަހިބަދޫގައި ހުންނަ އެ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގެ ޑޮކްޓަރަކާއި ނަރުހަކު ފުލުހުންނާ އެކު އެއްލައިދޫ ރިސޯޓަށް ވަނީ ގޮސްފައެވެ.

އދ. އަތޮޅު މަހިބަދޫ ހޮސްޕިޓަލް ހިންގެވުމާ ހަވާލުވެ ހުންނެވި ސުހާނާ އާދަމް "ރާއްޖެއެމްވީ"އަށް ވިދާޅުވީ މަރުވި މީހާގެ ހަށިގަނޑު ބެލުމަށްޓަކާ މާލެއިން ފުލުހުންގެ ޓީމެއް އެ އެ ރިސޯޓަށް ދަތުރު ކުރަމުންދާތީ ކަމަށާއި އޭނާގެ ހަށިގަނޑު ބެލުމުގެ ފުރުސަތު ޑޮކްޓަރުންނަށް އަދި ނުލިބޭ ކަމަށެވެ.

މާރާމާރީގެ އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން މީހަކު ހައްޔަރު ކުރި ކަމެއް ފުލުހުން އަދި ކަށަވަރެއް ނުކޮށްދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން ޙަސަން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް