19 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު | 01 ހުވަން
13 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:32
މަޣްރިބް 18:16
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:21
އިރުއަރާ 06:17
ފަތިސް 05:02

މާރާމާރީ ހިންގުން

ރިސޯޓެއްގައި ހިންގި މާރާމާރީއެއްގައި ލަންކާ މީހަކު މަރާލާއިފި

  • މާރާމާރީ ހިންގީ ލަންކާ ދެ މީހުން
  • ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓް ލިބުނީ 10:00 ޖަހަން އުޅެނިކޮށް
ޙުސައިން ޙަސަން | hucenhassan

| 10 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި 22:37 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖޭގައި މަރުވި ދެމަފިރިންގެ ވާހަކަތަކުން ފިލިޕީންސް ރޮއްވާލައިފި!
  2. މަންމަގެ ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ބަސްތައް ކުލަ ފަންސުރުގައި!
  3. އިންޒާރު: ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓުތަކާ ގުޅިގެން ދައުވާ އުފުލަން ފަށަނީ!
  4. އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ: ނަމޫނާއެއް، ގިނަ ފިލާވަޅުތަކެއް!
  5. ބައެއް ދާއިރާތަކުގެ ވޯޓު ފޮށިތައް ބަންދުކޮށް ފޮށިތައް ގުނަން ފަށައިފި
  6. ހިޔާނާތް ވީ 4.9 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް، އެކަމުގައި އުޅެނީ އެންމެ މުވައްޒަފެއް: އިންޓާނަލް އޮޑިޓް
  7. ޖުމެއިރާ ވިއްޓަވެލީގެ ފަޔަރ ޑާންސަރު މަރުވެގެން ވެއްޓިއްޖެ
  8. ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ ޓިކެޓް ޖީހާން ކާމިޔާބުކޮށްފި


އދ. އެއްލައިދޫ ރިސޯޓު -- އާކައިވް

އދ. އެއްލައިދޫ ރިސޯޓްގައި ލަންކާ ދެ މީހެއްގެ ދެމެދުގައި ހިންގި މާރާމާރީއެއްގައި އެކަކު މަރާލައިފިއެވެ.

މަރުވެފައި ވަނީ ލަންކާ ފިރިހެނެކެވެ. ފުލުހުން ބުނީ އެ މާރާމާރީގެ ރިޕޯޓް ލިބިފައި ވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ  9:50 ހާއިރު ކަމަށެވެ. މާރާމާރީއާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ޓީމެެއް ވަނީ އެ ރިސޯޓަށް ގޮސްފައެވެ. މައްސަލައާ ގުޅޭ ހެކިތައް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

ބިދޭސީ މީހާގެ މަރާ ގުޅިގެން އދ. މަހިބަދޫގައި ހުންނަ އެ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގެ ޑޮކްޓަރަކާއި ނަރުހަކު ފުލުހުންނާ އެކު އެއްލައިދޫ ރިސޯޓަށް ވަނީ ގޮސްފައެވެ.

އދ. އަތޮޅު މަހިބަދޫ ހޮސްޕިޓަލް ހިންގެވުމާ ހަވާލުވެ ހުންނެވި ސުހާނާ އާދަމް "ރާއްޖެއެމްވީ"އަށް ވިދާޅުވީ މަރުވި މީހާގެ ހަށިގަނޑު ބެލުމަށްޓަކާ މާލެއިން ފުލުހުންގެ ޓީމެއް އެ އެ ރިސޯޓަށް ދަތުރު ކުރަމުންދާތީ ކަމަށާއި އޭނާގެ ހަށިގަނޑު ބެލުމުގެ ފުރުސަތު ޑޮކްޓަރުންނަށް އަދި ނުލިބޭ ކަމަށެވެ.

މާރާމާރީގެ އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން މީހަކު ހައްޔަރު ކުރި ކަމެއް ފުލުހުން އަދި ކަށަވަރެއް ނުކޮށްދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން ޙަސަން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް