19 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު | 01 ހުވަން
13 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:32
މަޣްރިބް 18:16
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:21
އިރުއަރާ 06:17
ފަތިސް 05:02

އެމެރިކާގެ ސަރުކާރު ހުއްޓުން

އެމެރިކާގެ ސަރުކާރު ހުއްޓުން: ބައި ބައި ވިދާޅުވެ ބައްދަލުވުމުން ޓްރަމްޕް ނުކުންނަވައިފި

  • ސަރުކާރު ހުއްޓުވާލެވިފައި އޮތުމުގެ ސަބަބުން 800،000 މުވައްޒިފުންނަށް މިކަމުގެ އަސަރުކޮށްފައިވޭ
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 10 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި 19:10 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖޭގައި މަރުވި ދެމަފިރިންގެ ވާހަކަތަކުން ފިލިޕީންސް ރޮއްވާލައިފި!
  2. މަންމަގެ ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ބަސްތައް ކުލަ ފަންސުރުގައި!
  3. އިންޒާރު: ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓުތަކާ ގުޅިގެން ދައުވާ އުފުލަން ފަށަނީ!
  4. އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ: ނަމޫނާއެއް، ގިނަ ފިލާވަޅުތަކެއް!
  5. ބައެއް ދާއިރާތަކުގެ ވޯޓު ފޮށިތައް ބަންދުކޮށް ފޮށިތައް ގުނަން ފަށައިފި
  6. ހިޔާނާތް ވީ 4.9 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް، އެކަމުގައި އުޅެނީ އެންމެ މުވައްޒަފެއް: އިންޓާނަލް އޮޑިޓް
  7. ޖުމެއިރާ ވިއްޓަވެލީގެ ފަޔަރ ޑާންސަރު މަރުވެގެން ވެއްޓިއްޖެ
  8. ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ ޓިކެޓް ޖީހާން ކާމިޔާބުކޮށްފި


ފާރު ރޭނުމަކީ ގައުމުގެ ސަލާމަތަށްޓަކައި ކޮންމެހެން ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވޭ -- އެންސީބީ ނިއުސް

އެމެރިކާގެ ސަރުކާރު ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފައިވާ މައްސަލަގައި ޑިމޮކްރޭޓުންނާ އެކު މަޝްވަރާކުރުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުން، "ބައި ބައި" ވިދާޅުވެ ރައީސް ޓްރަމްޕް ނުކުމެ ވަޑައިގެންފިއެވެ.

ބޯޑަރު ފާރު އެޅުމަށް ބަޖެޓުގައި 5 ބިލިއަން ޑޮލަރު ހިމަނައިގެން ބަޖެޓް ފާސްކުރުމަށް ރައީސް ޓްރަމްޕް ބޭނުންފުޅުވާއިރު ޤާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުގެ ތިރިގޭގެ މައިނޯރިޓީ ލީޑަރު ނަންސީ ޕޮލޯސީ އާއި ޑެމޮކްރެޓިކް ޕާޓީއަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ މެމްބަރު ޗަކް ޝޫމާ ވަނީ ރައީސް ޓްރަމްޕްގެ އެދިވަޑައިގަތުމަށް ދެކޮޅުހެއްްދެވުމުގައި ދެމިތިއްބަވާފައެވެ. މި ބައްދަލުވުން އެ ބޭފުޅުން ސިފަކުރައްވާފައި ވަނީ ވަގުތު ބޭކާރު ކުރުމުގެ ގޮތުގައެވެ.

ޑެމޮކްރޭޓުން އަނެއްކާ ވެސް ވަނީ ރައީސް ޓްރަމްޕް "ބޮޑާހާއްކަވަނީ" ކަމަށް ތުހުމަތުކުރައްވާފައެވެ.

އެމެރިކާ ސަރުކާރު ހުއްޓުވާލެވިފައި އޮތުމުގެ ސަބަބުން 800،000 މުވައްޒިފުންނަށް މިކަމުގެ އަސަރުކޮށްފައިވާ އިރު، ޑިސެމްބަރު 21 ގެ ފަހުން އެ މީހުން މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހިފައި ވަނީ މުސާރަ ނުލިބިއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހަކީ މުސާރަ ދޭން ޖެހޭ ދުވަސްކަމަށްވާ އިރު ބަޖެޓް ފާސްނުކުރެވިވާތީ މުސާރަ ނުދެވޭނެއެވެ.

ބޯޑަރު ފާރު އެޅުމަށް ބަޖެޓުގައި 5 ބިލިއަން ޑޮލަރު ހިމަނައިގެން ފާސްކުރުމަށް ރައީސް ޓްރަމްޕް ބޭނުންފުޅުވާއިރު ޑިމޮކްރޭޓުން ދަނީ އެކަމަށް ދެކޮޅު ހަދަމުންނެވެ. ބަޖެޓް ފާސްނުވެ ސަރުކާރު ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފައި އޮންނަތާ 19 ދުވަސްވެފައި ވާއިރު ރައީސް ޓްރަމްޕް ދެކެވަޑައިގަންނަވަނީ އެ ފާރު ރޭނުމަކީ ގައުމުގެ ސަލާމަތަށްޓަކައި ކޮންމެހެން ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް