26 މާރޗް 2019 | އަންގާރަ | 01 ރޭވަ
19 ރަޖަބު 1440
ފަތިސް 04:56
އިރުއަރާ 06:07
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:17
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:29

ކިޑްނީ ވިއްކާލުން

އައިފޯނަކަށް ކިޑްނީ ވިިއްކާލި ކުއްޖާގެ ބަލިހާލު ބޮޑުވެއްޖެ

 • މިހާރު އޭނާގެ އުމުރަކީ 25 އަހަރު
 • އެކަން ކުރީ އާއިލާއަށް ސިއްރުން
 • ކިޑްނީ ވިއްކާލީ 25،118 ޕައުންޑަށް
ލައިޝާ އަހްމަދު | LailaAhmeds

| 10 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި 11:26 | |

މަގުބޫލް

 1. އަޅުގަނޑުގެ ކެންޑިޑޭޓަކީ ސައްލެ، ވޯޓު ދެއްވުމަށް އާދޭހާ އެކު އެދެން: މިނިސްޓަރު އައިޝާ
 2. ވާ ޖަހާފައި މި އޮތީ ހޯރަފުއްޓަށް އެއާޕޯޓް ގެނެސްފައި: މިނިސްޓަރު އައިޝާ
 3. ރަވީ އާއި ރިޝްމީ ކައިވެނި ކޮށްފި
 4. ފޭރުުމުގެ 2 މައްސަލައެއްގައި 8 މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
 5. ނަފްސާނީ ބަލިތަކަށް ޚާއްސަ ޑިޕާރޓްމަންޓެއް އައިޖީޢެމްއެޗުގައި މާދަމާ ހުޅުވަނީ
 6. އެފްއޭއެމް އޯޑިނަރީ ކޮންގްރެސް: ވިކްޓްރީގެ ވަރުގަދަ ހުށަހެޅުންތަކެއް
 7. ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށަން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި
 8. ފެންކުންފުނިން ސަރުކާރަށް 400 މިލިއަން ރުފިޔާ ދަރާފައި!


ަފަހުގެ އައިފޯނެއް -- ގެޓީ އިމޭޖާސް

އައިފޯނަކަށް ކިޑްނީ ވިއްކާލި ޗައިނާގެ ކުއްޖަކު ބަލިހާލު ބޮޑުވެ އެނދުމަތިވާން ޖެހިއްޖެއެވެ. 

މިހާރު އުމުރުން 25 އަހަރުވެފައިވާ ވޭންގް އޭނާގެ މައިންބަފައިންނަށްވެސް ސިއްރުން އުމުރުން 17 އަހަރުގައި ކިޑްނީ ވިިއްކާލާފައިވަނީ އައިފޯނެއް ގަންނަން ބޭނުންވާތީ ކަމަށާއި، އަދި އެވަރުގެ ފުދުންތެރިކަމެއް އާއިލާގެ ނެތުމުން ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯރޓުތަކުން ބުނެއެވެ.

އާއިލާއަށް ސިއްރުން ސެންޓްރަލް ހުނާން ޕްރޮވިންސަށް ގޮސް 25،118 ޕައުންޑަށް އޭނާ ވަނީ ކިޑްނީ ވިއްކާލާފައެވެ. ކިޑްނީ ވިއްކާލީ އޮންލައިންކޮށް ދިމާވި މީހަކަށެވެ. އެ ފައިސާއިން އައިފޯނަކާއި އައިޕެޑެއް ގަތެވެ. މިހާރު ވަނީ ވޭންގްގެ ކުޑަކަމުދާ ނިޒާމު އެއްކޮށް ފެއިލްވެފަ އެވެ. 

އޭނާގެ ބަލިހާލު ބޮޑުވެ އެނދުމަތީގައި އޮންނަން ޖެހުމުގެ ސަބަބުން ވަޒީފާއެއް އަދާނުކުރެވި ދިރިއުޅުމަށް ބޮޑެތި ގޮންޖެހުން ތަކެއް ކުރިމަތި ވެފައިވާއިރު، ކިޑްނީ ވިއްކިކަން މަންމައަށް އެނގުމުން އެކަން ޕޮލިހަށް ރިޕޯޓްކުރި އެވެ.

އެ މައްސަލަ ފުލުހުން ތަޙުޤީޤުކޮށް، އެކަމުގައި ބައިވެރިވި މީހުންނާއި ޑޮކްޓަރުންނަށް އަދަބުދީފައިވާއިރު، އެ އާއިލާއަށް ވަނީ ބަދަލެއްގެ ގޮތުން 169،000 ޕައުންޑް ދީފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް