19 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު | 01 ހުވަން
13 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:32
މަޣްރިބް 18:16
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:21
އިރުއަރާ 06:17
ފަތިސް 05:02

ކިޑްނީ ވިއްކާލުން

އައިފޯނަކަށް ކިޑްނީ ވިިއްކާލި ކުއްޖާގެ ބަލިހާލު ބޮޑުވެއްޖެ

 • މިހާރު އޭނާގެ އުމުރަކީ 25 އަހަރު
 • އެކަން ކުރީ އާއިލާއަށް ސިއްރުން
 • ކިޑްނީ ވިއްކާލީ 25،118 ޕައުންޑަށް
ލައިޝާ އަހްމަދު | LailaAhmeds

| 10 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި 11:26 | |

މަގުބޫލް

 1. ރާއްޖޭގައި މަރުވި ދެމަފިރިންގެ ވާހަކަތަކުން ފިލިޕީންސް ރޮއްވާލައިފި!
 2. މަންމަގެ ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ބަސްތައް ކުލަ ފަންސުރުގައި!
 3. އިންޒާރު: ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓުތަކާ ގުޅިގެން ދައުވާ އުފުލަން ފަށަނީ!
 4. އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ: ނަމޫނާއެއް، ގިނަ ފިލާވަޅުތަކެއް!
 5. ބައެއް ދާއިރާތަކުގެ ވޯޓު ފޮށިތައް ބަންދުކޮށް ފޮށިތައް ގުނަން ފަށައިފި
 6. ހިޔާނާތް ވީ 4.9 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް، އެކަމުގައި އުޅެނީ އެންމެ މުވައްޒަފެއް: އިންޓާނަލް އޮޑިޓް
 7. ޖުމެއިރާ ވިއްޓަވެލީގެ ފަޔަރ ޑާންސަރު މަރުވެގެން ވެއްޓިއްޖެ
 8. ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ ޓިކެޓް ޖީހާން ކާމިޔާބުކޮށްފި


ަފަހުގެ އައިފޯނެއް -- ގެޓީ އިމޭޖާސް

އައިފޯނަކަށް ކިޑްނީ ވިއްކާލި ޗައިނާގެ ކުއްޖަކު ބަލިހާލު ބޮޑުވެ އެނދުމަތިވާން ޖެހިއްޖެއެވެ. 

މިހާރު އުމުރުން 25 އަހަރުވެފައިވާ ވޭންގް އޭނާގެ މައިންބަފައިންނަށްވެސް ސިއްރުން އުމުރުން 17 އަހަރުގައި ކިޑްނީ ވިިއްކާލާފައިވަނީ އައިފޯނެއް ގަންނަން ބޭނުންވާތީ ކަމަށާއި، އަދި އެވަރުގެ ފުދުންތެރިކަމެއް އާއިލާގެ ނެތުމުން ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯރޓުތަކުން ބުނެއެވެ.

އާއިލާއަށް ސިއްރުން ސެންޓްރަލް ހުނާން ޕްރޮވިންސަށް ގޮސް 25،118 ޕައުންޑަށް އޭނާ ވަނީ ކިޑްނީ ވިއްކާލާފައެވެ. ކިޑްނީ ވިއްކާލީ އޮންލައިންކޮށް ދިމާވި މީހަކަށެވެ. އެ ފައިސާއިން އައިފޯނަކާއި އައިޕެޑެއް ގަތެވެ. މިހާރު ވަނީ ވޭންގްގެ ކުޑަކަމުދާ ނިޒާމު އެއްކޮށް ފެއިލްވެފަ އެވެ. 

އޭނާގެ ބަލިހާލު ބޮޑުވެ އެނދުމަތީގައި އޮންނަން ޖެހުމުގެ ސަބަބުން ވަޒީފާއެއް އަދާނުކުރެވި ދިރިއުޅުމަށް ބޮޑެތި ގޮންޖެހުން ތަކެއް ކުރިމަތި ވެފައިވާއިރު، ކިޑްނީ ވިއްކިކަން މަންމައަށް އެނގުމުން އެކަން ޕޮލިހަށް ރިޕޯޓްކުރި އެވެ.

އެ މައްސަލަ ފުލުހުން ތަޙުޤީޤުކޮށް، އެކަމުގައި ބައިވެރިވި މީހުންނާއި ޑޮކްޓަރުންނަށް އަދަބުދީފައިވާއިރު، އެ އާއިލާއަށް ވަނީ ބަދަލެއްގެ ގޮތުން 169،000 ޕައުންޑް ދީފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް