26 މާރޗް 2019 | އަންގާރަ | 01 ރޭވަ
19 ރަޖަބު 1440
ފަތިސް 04:56
އިރުއަރާ 06:07
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:17
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:29

ބޮލީވުޑް

ޖާންވީގެ ހެދުންތައް އެޕްރޫވް ކުރަނީ ބައްޕަ

  • ވަޓްސްއެޕް ގްރޫޕްގައި ހެދުންތަކުގެ ފޮޓޯތައް ޖާންވީ ހިއްސާކުރޭ
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 9 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުދަ 22:30 | |

މަގުބޫލް

  1. އަޅުގަނޑުގެ ކެންޑިޑޭޓަކީ ސައްލެ، ވޯޓު ދެއްވުމަށް އާދޭހާ އެކު އެދެން: މިނިސްޓަރު އައިޝާ
  2. ވާ ޖަހާފައި މި އޮތީ ހޯރަފުއްޓަށް އެއާޕޯޓް ގެނެސްފައި: މިނިސްޓަރު އައިޝާ
  3. ރަވީ އާއި ރިޝްމީ ކައިވެނި ކޮށްފި
  4. ފޭރުުމުގެ 2 މައްސަލައެއްގައި 8 މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
  5. ނަފްސާނީ ބަލިތަކަށް ޚާއްސަ ޑިޕާރޓްމަންޓެއް އައިޖީޢެމްއެޗުގައި މާދަމާ ހުޅުވަނީ
  6. އެފްއޭއެމް އޯޑިނަރީ ކޮންގްރެސް: ވިކްޓްރީގެ ވަރުގަދަ ހުށަހެޅުންތަކެއް
  7. ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށަން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި
  8. ފެންކުންފުނިން ސަރުކާރަށް 400 މިލިއަން ރުފިޔާ ދަރާފައި!


ބޮނޭ ކަޕޫރުގެ އާއިލާ -- އިންޑިއާ ޓައިމްސް

މިދިޔަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި ކާމިޔާބު ފިލްމް "ދަޅަކް" އިން ބޮލީވުޑަށް ތަޢާރަފްވި ޖާންވީ ކަޕޫރު ލާ ހެދުންތައް އެޕްރޫވް ކުރަނީ އޭނާގެ ބައްޕަ ކަމަށް ޖާންވީ ބުނެފިއެވެ.

ޖާންވީ އެކި އެކި ހަފްލާ ތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ހެދުންތަކާ ބޭރަށް ދާއިރު ލާފައި ހުންނަ ހެދުންތަކަށް ވަނީ ސޯޝަލް މީޑީއާގައި އާއި ނޫސްތަކުގެ ހެޑްލައިން ތަކުން ޖާގަ ހޯދާފައެވެ.

 ޑީއެންއޭގައި ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާ ގޮތުން ޖާންވީ އޭނާގެ ހެދުންތައްލުމުގެ ކުރިން އޭނާގެ ބައްޕަގެ އެޕްރޫވަލް ހޯދައެވެ.

"އަހަރުމެންގެ ވަޓްސްއެޕް ގްރޫފެއް އިނދޭ. އެ ގްރޫޕްގައި އަހަރެންނާއި، ހުޝީ، އަރުޖުން، އަންޝުލާ އަދި ބައްޕަ އިންނާނެ. އަހަރެން ހެދުމާ އެކު ނަގާ ހުރިހާ ފޮޓޯއެއް އެ ގްރޫޕްގައި ހިއްސާކުރަން. އަދި ބައްޕަގެ އެޕްރޫވް ކުރަނީސް އަހަރެންނަށް އެހާ އެހެދުންތައް ލާން އޭހާ ކޮންފިޓެއް ނޫން," ޖާންވީ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޖާންވީ އާއި އަރުޖުން ވަނީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެކުގައި "ކޮފީ ވިތު ކަރަން" ޝޯގައި ބައިވެރި ވެފައެވެ. އަދި އެ ޝޯގައި ވެސް އެ ދެ މީހުން ވަނީ ވަޓްސްއެޕް ގްރޫޕާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކާފައެވެ.

ޖާންވީ އާއި އޭނާގެ އެއްބަފާ ދައްތަ އަންޝުލާ އާއި ދެމެދުގައި ވެސް ވަރަށް ގާތް ގުޅުމެއް ވަނީ އުފެދިފައެވެ. ޖާނަވީ ވަނީ ދާދިފަހުން އަންޝުލާގެ އުފަންދުވަހު އާއިލާ އެކުގައި ތައިލެންޑަށް ޗުއްޓީ ހޭދަ ކުރުމަށް ގޮސް ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތަކެއް ހިއްސާކޮށް އުފަން ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ކިޔާފައެވެ. މި އާއިލާ އެކުގައި ތައިލެންޑަށް ގޮސްފައި ވަނީ އަންޝުލާގެ އުފަން ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށެވެ.

ޖާންވީ ދެން ފެނިގެން ދާނީ ގުންޖަން ސަކްސޭނާގެ ބައޯޕިކް އިންނެވެ. މީގެ އިތުރުން ކަރަން ޖޯހަރު ޑައިރެކްޓް ކުރާ ފިލްމް "ތަޚްތް" އިންވެސް ޖާންވީ ފެނިގެން ދާނެއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން ޙަސަން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް