19 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު | 01 ހުވަން
13 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:32
މަޣްރިބް 18:16
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:21
އިރުއަރާ 06:17
ފަތިސް 05:02

ބޮލީވުޑް

އަބީޝެކް އާއި އައިޝްވަރިޔާ ގުލާބް ޖާމޫ އިން ވަކިވީ؟

  • ދެ މީހުން ވަކިވި ނަމަވެސް އެކަމާ ގުޅޭ އެއްވެސް ތަފުސީލެއް އަދި ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެ
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 9 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުދަ 22:01 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖޭގައި މަރުވި ދެމަފިރިންގެ ވާހަކަތަކުން ފިލިޕީންސް ރޮއްވާލައިފި!
  2. މަންމަގެ ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ބަސްތައް ކުލަ ފަންސުރުގައި!
  3. އިންޒާރު: ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓުތަކާ ގުޅިގެން ދައުވާ އުފުލަން ފަށަނީ!
  4. އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ: ނަމޫނާއެއް، ގިނަ ފިލާވަޅުތަކެއް!
  5. ބައެއް ދާއިރާތަކުގެ ވޯޓު ފޮށިތައް ބަންދުކޮށް ފޮށިތައް ގުނަން ފަށައިފި
  6. ހިޔާނާތް ވީ 4.9 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް، އެކަމުގައި އުޅެނީ އެންމެ މުވައްޒަފެއް: އިންޓާނަލް އޮޑިޓް
  7. ޖުމެއިރާ ވިއްޓަވެލީގެ ފަޔަރ ޑާންސަރު މަރުވެގެން ވެއްޓިއްޖެ
  8. ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ ޓިކެޓް ޖީހާން ކާމިޔާބުކޮށްފި


އައިޝްވަރިޔާ އާއި އަބީޝެކް ބަޗަން -- އިންޑިއާ ޓައިމްސް

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެއް ޖޯޑު ކަމަށްވާ އައިޝްވާރިޔާ ރާއީ އާއީ އަބީޝެކް ބައްޗަން އެކުގައި ކުޅެން ސޮއިކުރި ފިލްމު "ގުލާބް ޖާމޫ" އިން ދެ ތަރިން ވަކިވެއްޖެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

އެ ދެ ތަރިން އެ ފިލްމް ކުޅުމަށް ސޮއިކޮށްފައި ވަނީ މިދިޔަ އަހަރުއެވެ. ފިލްމް ކުޅުމަށް މި ދެތަރިން ސޮއިކޮށްފައި ވަނީ ސްކްރިޕްޓަށް އެ މީހުން ބޭނުންވި ބައެއް ބަދަލުތައް ގެނައުމަށްފަހުއެވެ.

ޕިންކްވިލާ އިން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މި ފިލްމުން ދެ މީހުން ވަކިވި ނަމަވެސް އެކަމާ ގުޅޭ އެއްވެސް ތަފުސީލެއް އަދި ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ފިލްމާ ބެހޭ ގޮތުން ކުރިން އެ ދެ ތަރިން ވެސް ބުނެފައި ވަނީ "ގުލާބް ޖާމޫ"ގެ ސްކްރިޕްޓަކީ ވަރަށް ރީތި ސްކްރިޕްޓެއް ކަމަށާއި އެ ފިލްމް ވެސް ވަރަށް ރީތި ފިލްމަކަށް ވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

ސަރްވޭޝް މެވާރާ ލިޔެ ޑައިރެކްޓް ކުރާ އެ ފިލްމުން އައިޝްވާރިޔާ އާއި އަބީޝެކް ވަކިވެފައިވާތީ އެކަން ވަރަށް އަވަހަށް ފިލްމުގެ ޓީމުން ރަސްމީކޮށް އިއުލާން ކުރާނެ ކަމަށް ޕިންކް ވިލާއިން ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ.

އައިޝްވާރިޔާ އާއި އަބީޝެކް އެންމެ ފަހުން އެކުގައި ކުޅެފައި ވަނީ 2010 ވަނަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި ފިލްމް "ރާވަން"އެވެ.

އެ ޖޯޑު އެކުގައި ކުޅެފައިވާ ފިލްމުތަކުގެ ތެރޭގައި "ގުރޫ"، "އުމްރާއޯ ޖާން"، "ދޫމް "2، "ކުޗް ނާ ކަހޯ"  އަދި "ދާއި އަކްޝަރު ޕްރޭމް ކޭ" ހިމެނެއެވެ.

އައިޝްވާރިޔާ އެންމެ ފަހުން ފެނިގެން ގޮސްފައި ވަނީ މިދިޔަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި ފިލްމު "ފަނޭ ހާން"އެވެ. މި ފިލްމަށް ބޮކްސް އޮފީހުގައި ބޮޑު ކާމީޔާބީއެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.

އަބީޝެކްގެ އެންމެ ފަހުން ފެނިގެން ގޮސްފައި ވަނީ މިދިޔަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި ފިލްމް "މަންމަރުޒިޔާ" އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން ޙަސަން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް