26 މާރޗް 2019 | އަންގާރަ | 01 ރޭވަ
19 ރަޖަބު 1440
ފަތިސް 04:56
އިރުއަރާ 06:07
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:17
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:29

އެމޭޒަން ކުންފުނި

ދުނިޔޭގެ އެންމެ މުއްސަނދި މީހާ އަންހެނުން ވަރިކޮށްފި

  • ވަރިވުމަށްފަހު އެކުވެރިންގެ ގޮތުގައި ތިބުމަށް ނިންމައިފިކަމަށް ބަޔާނުގައިވޭ
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 9 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުދަ 21:48 | |

މަގުބޫލް

  1. އަޅުގަނޑުގެ ކެންޑިޑޭޓަކީ ސައްލެ، ވޯޓު ދެއްވުމަށް އާދޭހާ އެކު އެދެން: މިނިސްޓަރު އައިޝާ
  2. ވާ ޖަހާފައި މި އޮތީ ހޯރަފުއްޓަށް އެއާޕޯޓް ގެނެސްފައި: މިނިސްޓަރު އައިޝާ
  3. ރަވީ އާއި ރިޝްމީ ކައިވެނި ކޮށްފި
  4. ފޭރުުމުގެ 2 މައްސަލައެއްގައި 8 މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
  5. ނަފްސާނީ ބަލިތަކަށް ޚާއްސަ ޑިޕާރޓްމަންޓެއް އައިޖީޢެމްއެޗުގައި މާދަމާ ހުޅުވަނީ
  6. އެފްއޭއެމް އޯޑިނަރީ ކޮންގްރެސް: ވިކްޓްރީގެ ވަރުގަދަ ހުށަހެޅުންތަކެއް
  7. ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށަން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި
  8. ފެންކުންފުނިން ސަރުކާރަށް 400 މިލިއަން ރުފިޔާ ދަރާފައި!


ޖެފް ބެއިޒޯސް އާއި މަކެންޒީ ގެ ކައިވެންޏަށް 25 އަހަރުވެއްޖެ -- އާކައިވް

އެެމޭޒަންގެ ސީއީއޯ ޖެފް ބެއިޒޯސް އާއި އަނބިކަނބަލުން މަކެންޒީގެ 25 އަހަރުވީ ކައިވެނި ރޫޅާލަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ.

ދެ ކަނބަލުންގެ ވަރީގެ ވާހަކަ އިއުލާނުކޮށްފައި ވަނީ ބުދަ ދުވަހު ޓްވިޓަރގައި އާއްމުކޮށްފައިވާ ގުޅިފައިވާ ބަޔާނުގައެވެ.

ޒަމާންވީ ދިގު ލޯތްބަކަށްފަހު އަދި ވަކިން ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން އުޅުއްވުމަށް ފަހު ވަރިވުމަށް ނިންމައި އަދި އެކުވެރިންގެ ގޮތުގައި ދެ މީހުން ތިބުމަށް ނިންމައިފިކަމަށް ބަޔާނުގައިވެއެވެ.

އެމޭޒަން އުފެދުނީ މީގެ 25 އަހަރު ކުރިންނެވެ. 

އެމޭޒަން އުފެއްދި އުމުރުން 54 އަަރުގެ ޖެފް ބެޒޯއަކީ ބްލޫމްބަރގް ބިލިއަނަރުންގެ އިންޑެކްސްގައި ވާގޮތުން ދުނިޔޭގެ އެންމެ މުއްސަދި މީހާއެވެ. އޭނާގެ މިލްކިއްޔާތުގައި 137 ބިލިއަން ޑޮލަރު ހުރިކަމަށްވެއެވެ. މިއީ ބިލް ގޭޓްސްއަށްވުރެ 45 ބިލިއަން ޑޮލަރު އިތުރު އަދަދެކެވެ.

އުުމުރުން 48 އަހަރުގެ މަކެންޒީ ބެޒޯސްއަކީ ވާހަކަ ލިޔުންތެރިއެކެވެ. 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް