26 މާރޗް 2019 | އަންގާރަ | 01 ރޭވަ
19 ރަޖަބު 1440
ފަތިސް 04:56
އިރުއަރާ 06:07
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:17
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:29

ބޮލީވުޑް

މުންނާބާއި 3 މި އަހަރު ރިލީޒް ކުރަނީ

  • މި ސީރީޒް ގައި ކުރިން ފެނިގެން ގޮސްފައިވަނީ ސަންޖޭދަތް އާއި އަރްޝްދް
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 9 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުދަ 19:43 | |

މަގުބޫލް

  1. އަޅުގަނޑުގެ ކެންޑިޑޭޓަކީ ސައްލެ، ވޯޓު ދެއްވުމަށް އާދޭހާ އެކު އެދެން: މިނިސްޓަރު އައިޝާ
  2. ވާ ޖަހާފައި މި އޮތީ ހޯރަފުއްޓަށް އެއާޕޯޓް ގެނެސްފައި: މިނިސްޓަރު އައިޝާ
  3. ރަވީ އާއި ރިޝްމީ ކައިވެނި ކޮށްފި
  4. ފޭރުުމުގެ 2 މައްސަލައެއްގައި 8 މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
  5. ނަފްސާނީ ބަލިތަކަށް ޚާއްސަ ޑިޕާރޓްމަންޓެއް އައިޖީޢެމްއެޗުގައި މާދަމާ ހުޅުވަނީ
  6. އެފްއޭއެމް އޯޑިނަރީ ކޮންގްރެސް: ވިކްޓްރީގެ ވަރުގަދަ ހުށަހެޅުންތަކެއް
  7. ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށަން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި
  8. ފެންކުންފުނިން ސަރުކާރަށް 400 މިލިއަން ރުފިޔާ ދަރާފައި!


ސަންޖޭދަތް އާއި އަރްޝަދް ވަރްސީ -- ހިންދުސްތާނީ ޓައިމްސް

"މުންނާ ބާއީ 3" މިއަހަރު ތެރޭގައި ރިލީޒް ކުރާނެ ކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ ތަރި އަދި "މުންނާ ބާއީ" ސީރީސްގެ ފިލްމްތަކުން ފެނިފައި ވަނީ އަރްޝަދް ވަރްސީ ބުނެފިއެވެ.

ރާޖް ކުމާރު ހިރާނީ ޑައިރެކްޓް ކުރާ މި ސީރީޒް ގައި ކުރިން ފެނިގެން ގޮސްފައިވަނީ ސަންޖޭދަތް އާއި އަރްޝްދްއެވެ.

ޕީޓީއައި އަށް ދިން އިންޓަވިއު އެއްގައި އަރްޝަދް ބުނެފައި ވަނީ މި ފިލްމްގެ ސްކްރިޕްޓް މިހާރު ތައްޔާރު ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި މިއަހަރުގެ މެދުތެރޭގައި ނުވަތަ މިއަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ފިލްމް ރިލީޒް ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

މި ފިލްމްގައި ވެސް އޭނާ އާއި ސަންޖޭދަތު ފެނިގެންދާނެ ކަމަށް އަރަޝަދް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން އަރްޝަދް ބުނެފައި ވަނީ "ގޯލްމާލް" ސީރީސްގެ ފަސްވަނަ ފިލްމް ވެސް މިއަހަރު ތެރޭގައި ރިލީޒް ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

ގޯލްމާލް ސީރީސްގެ ޑައިރެކްޓަރ ރޯހިތު ޝެޓީގެ ފިލްމް "ސިމްބާ" ވަނީ ދާދި ފަހުން ރިލީޒް ކޮށްފައެވެ. މި ފިލްމްގެ ޚާއްސަ ލަވައަކުން ގޯލްމާލް ޓީމްގެ ތަރިން ވަނީ ފެނިގެން ގޮސްފައެވެ. މި ލަވައިގައި ގޯލްމާލްގެ އިތުރު ފިލްމެއް ހަދަން އުޅޭ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ވަނީ ދީފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން ޙަސަން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް