26 މާރޗް 2019 | އަންގާރަ | 01 ރޭވަ
19 ރަޖަބު 1440
ފަތިސް 04:56
އިރުއަރާ 06:07
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:17
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:29

ޓީޓީއެމް

ޓުއަރ އޮޕަރޭޓަރުންނަށް ޓީޓީއެމަށް ހިލޭ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

  • ފެއަރ އޮންނާނީ އޭޕްރިލް 20 އިން 22އަށް
  • އެއީ ބޮޑެތި ޓްރެވަލް އޭޖެންޓުންނާ ގުޅުވާލުމަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ފެއާއެއް
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 9 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުދަ 18:48 | |

މަގުބޫލް

  1. އަޅުގަނޑުގެ ކެންޑިޑޭޓަކީ ސައްލެ، ވޯޓު ދެއްވުމަށް އާދޭހާ އެކު އެދެން: މިނިސްޓަރު އައިޝާ
  2. ވާ ޖަހާފައި މި އޮތީ ހޯރަފުއްޓަށް އެއާޕޯޓް ގެނެސްފައި: މިނިސްޓަރު އައިޝާ
  3. ރަވީ އާއި ރިޝްމީ ކައިވެނި ކޮށްފި
  4. ފޭރުުމުގެ 2 މައްސަލައެއްގައި 8 މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
  5. ނަފްސާނީ ބަލިތަކަށް ޚާއްސަ ޑިޕާރޓްމަންޓެއް އައިޖީޢެމްއެޗުގައި މާދަމާ ހުޅުވަނީ
  6. އެފްއޭއެމް އޯޑިނަރީ ކޮންގްރެސް: ވިކްޓްރީގެ ވަރުގަދަ ހުށަހެޅުންތަކެއް
  7. ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށަން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި
  8. ފެންކުންފުނިން ސަރުކާރަށް 400 މިލިއަން ރުފިޔާ ދަރާފައި!


ޓީޓީއެމް ފެއަރ -- ރާއްޖެއެމްވީ

މޯލްޑިވްސް ގޭޓަވެސް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވަމުން އަންނަ ޓްރެވެލް ޓްރޭޑް ޝޯ އޮފް މޯލްޑިވްސް (ޓީޓީއެމް) އަށް ހިލޭ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ގޭޓަވެސް އިން ބުނީ ހިލޭ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވަނީ މި މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް ކަމަށާއި ޓީޓީއެމް އަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރާ ފަރާތްތަކަށް އިތުރު ފައިދާތަކެއްވާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން "ކަނެކްޓް ސޮފްޓްވެއަރ" ބޭނުންކުރުމުގެ އިތުރުން ޓީޓީއެމްގެ ގާލާ ކްލޯޒިންގް އިވެންޓަށް ދައުވަތު ވެސް އަރުވާނެ ކަމަށެވެ.

ޓީޓީއެމް ފެއަރއަކީ ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކާއި ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ޓްރެވަލް އޭޖެންޓުންނާ ގުޅުވާލުމަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ފެއަރއެކެވެ.

ޓީޓީއެމް މިއަހަރުގެ އޭޕްރިލް މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހުން 22 ވަނަ ދުވަހަށް ބާއްވަން ނިންމާފައިވާއިރު އެހެން އަހަރުތަކާ އެއްގޮތަށް މި އަހަރު ވެސް މާލޭގެ އިތުރުން ރިސޯޓްތަކުގައި މި ފެއަރ އޮންނާނެއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ގެޓްއަވޭސްގެ މި ހަރަކާތުގެ މަގްސަދަކީ އަންނަ އަހަރު ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ދެ މިލިޔަނަށް އިތުރުކޮށް، އަންނަ އަހަރަށް ފަތުރުވެރިންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 3.5 ބިލިޔަނަށް އިތުރު ކުރުމެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު ޓީޓީއެމް ފެއަރގެ ތެރެއިން 4000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީޓިންތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާއިރު، 400 އަށް ވުރެ ގިނަ އިންޑަސްޓްރީ ޕްރޮފެޝަނަލުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. އަދި އެ ފެއަރއަށް އާންމުންގެ ފަރާތުން ވަނީ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިފައެވެ.

ޓްރެވަލް ޓްރޭޑް ޝޯއަކީ ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓްތަކާއި ރިސޯޓް ސެގްމަންޓްގައި ހުރި ޕްރޮޕަޓީތައް ޕްރޮމޯޓްކުރުމަށް ބާއްވަން ހަމަޖައްސާފައިވާ އިވެންޓެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން ޙަސަން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް