18 ޖެނުއަރީ 2019 | ހުކުރު | 13 އުތުރަހަޅަ
12 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:31
މަޣްރިބް 18:15
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:20
އިރުއަރާ 06:17
ފަތިސް 05:02

އުތުރު ކޮރެއާ-ޗައިނާ

އުތުރު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޗައިނާގައި

  • އުތުރު ކޮރެއާގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިއަކީ ޗައިނާ
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 9 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުދަ 01:56 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖޭގައި މަރުވި ދެމަފިރިންގެ ވާހަކަތަކުން ފިލިޕީންސް ރޮއްވާލައިފި!
  2. ޖޭޕީން އެދުމުންވެސް އިސްލާހު ނުނަގާނެ ކަމަށް ލަތީފް ވިދާޅުވެއްޖެ!
  3. އިންޒާރު: ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓުތަކާ ގުޅިގެން ދައުވާ އުފުލަން ފަށަނީ!
  4. މަންމަގެ ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ބަސްތައް ކުލަ ފަންސުރުގައި!
  5. ބާރު ސްޕީޑްގައި ދިޔަ ޕިކަޕަކުން ޖެހި ރޯޑް ޑިވައިޑަރުތައް ފުނޑުފުނޑު!
  6. ނަޝީދުގެ ވާހަކަތައް ހަމަނުޖެހޭ:ގާސިމް
  7. ޖުމެއިރާ ވިއްޓަވެލީގެ ފަޔަރ ޑާންސަރު މަރުވެގެން ވެއްޓިއްޖެ
  8. އައްޑޫސިޓީ މީދުއަކީ މުޅި ރާއްޖޭގެ އިންސާފު ގާއިމްކުރުމާ ހަވާލުވެފައި އޮތް ރަށް: ރައީސް ނަޝީދު


ރައީސް ޝީ ޖިން ޕިން އަދި އުތުރު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން އުން މިދިޔަ އަހަރު ޗައިނާގައި ބައްދަލުކުރައްވަނީ  -- އޭޕީ

ރައީސް ޝީ ޖިން ޕިންގެ ދައުވަތަކަށް ކުރައްވާ ހަތަރު ދުވަހުގެ ދަތުރުފުޅެއްގައި އުތުރު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން އުން ޗައިނާއަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ.

މި ދަތުރުފުޅު ކުރައްވާފައި މިވަނީ އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްއާއެކު ކިމް ބާއްވަވާ ދެވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ މަސައްކަތްތައް އިތުރުކޮށްފައިވާ ވަގުތެއްގައެވެ.

ކޮރެއަން ސެންޓްރަލް ނިއުސް އޭޖެންސީން އަންގާރަ ދުވަހު ބުނީ އަމިއްލަފުޅު ރޭލުގައި އަނބިކަނބަލުން ރީ ސޮލް ޖޫއާއި އުތުރު ކޮރެއާގެ އިސް އޮފިޝަލުންނާއެކު މި ދަތުރުފުޅަށް ކިމް ފުރާވަޑައިގެންފައިވަނީ ހޯމަ ދުވަހުކަމަށެވެ.

މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން ޗައިނާގެ ވެރިރަށް ބެއިޖިންގެ ރޭލް ސްޓޭޝަންގެ ކައިރީގައި އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު މެޓަލް ގޭޓް ބަހައްޓައި ފުލުހުން މަގު ބަންދުކޮށްފައިވަނިކޮށް މޮޓޯރ ކޭޑް ކޮޅެއް އެތަނުން ނައްޓާލިތަން ފެނިފައިވެއެވެ. އެއީ ކިމްގެ ރޭލް ޗައިނާގެ ސަރައްހައްދީ ރޮނގު ހުރަސްކުރިތާ ގަޑިއިރުތަކެއްގެ ތެރޭގައެވެ.

އުތުރު ކޮރެއާ އާއި ޑިޕްލޮމެޓިކް ގޮތުންނާއި، ވިޔަފާރީގެ ގޮތުން އަދި އެހީތެރިވުމުގައި އެންމެ ގާތް ޗައިނާއަށް ކިމް ކުރައްވާ ދަތުުރުފުޅުގައި އެ ގައުމުގެ ރައީސް ޝީ އާއެކު ހަތަރުވަނަ ފަހަރަށް ބައްދަލުކުރައްވާނެކަމަށްވަނީ ބެެލެވިފައެވެ.

ކިމް މި ދަތުރުފުޅު ކުރައްވާފައި މިވަނީ އެމެރިކާއިން ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ދަމަހައްޓައި އަދި ފިއްތުންތައް ކުރިމަތިކުުރުވާނަމަ ދެވަަނަ ވިސްނުމަކަށް ހިނގައިދާނެކަމަށް އިންޒާރު ދެއްވިތާ ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ލީވާން އަލީ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް