19 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު | 01 ހުވަން
13 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:32
މަޣްރިބް 18:16
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:21
އިރުއަރާ 06:17
ފަތިސް 05:02

ބޮލީވުޑް

ރާކޭޝް ރޯޝަނަށް އަވަސް ޝިފާއަކަށް މޯދީ އެދިވަޑައިގެންފި

  • ރިތިކް ވަނީ އޭނާގެ ބައްޕަ އަށް ކެންސަރު ޖެހުނުކަމަށް ބުނެފައި
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 8 ޖެނުއަރީ 2019 | އަންގާރަ 21:25 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖޭގައި މަރުވި ދެމަފިރިންގެ ވާހަކަތަކުން ފިލިޕީންސް ރޮއްވާލައިފި!
  2. މަންމަގެ ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ބަސްތައް ކުލަ ފަންސުރުގައި!
  3. އިންޒާރު: ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓުތަކާ ގުޅިގެން ދައުވާ އުފުލަން ފަށަނީ!
  4. އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ: ނަމޫނާއެއް، ގިނަ ފިލާވަޅުތަކެއް!
  5. ބައެއް ދާއިރާތަކުގެ ވޯޓު ފޮށިތައް ބަންދުކޮށް ފޮށިތައް ގުނަން ފަށައިފި
  6. ހިޔާނާތް ވީ 4.9 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް، އެކަމުގައި އުޅެނީ އެންމެ މުވައްޒަފެއް: އިންޓާނަލް އޮޑިޓް
  7. ޖުމެއިރާ ވިއްޓަވެލީގެ ފަޔަރ ޑާންސަރު މަރުވެގެން ވެއްޓިއްޖެ
  8. ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ ޓިކެޓް ޖީހާން ކާމިޔާބުކޮށްފި


ރިތިކް ރޯޝަން އާއި ރާކޭޝް ރޯޝަން -- ޓައިމްސް އޮފް އިންޑިއާ

ކުރީގެ ފިލްމީ ތަރި އަދި ފިލްމް އުފައްދާ ރާކޭޝް ރޯޝަނަށް އަވަސް ޝިފާއަކަށް އިންޑިއާގެ ޕްރައިމް މިނިސްޓަރ ނަރެންދްރަ މޯދީ އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

މޯދީ ރާކޭޝްއަށް އަވަސް ޝިފާ އަކަށް އެދި ޓްވީޓް ކުރެއްވީ ރާކޭޝް ކަރަށް ކެންސަރު ޖެހުމާއި ގުޅިގެން އަންގާރަ ދުވަހު ސާރަޖަރީއެއް ހަދާކަމަށް ބުނުމުންނެވެ. 

މޯދީގެ އިތުރުން ރިތިކްގެ ކުރީގެ އަނބިމީހާ ސުޒައިން ޚާން އާއި އަބީޝެކް ބަޗަން، ސަންޖޭ ކަޕޫރު، އާލިމް ހާކިމް، ދަރްޝަން ކުމާރު، ނަންދިޝް ސަންދޫ، ޑައްބޫ ރަތްނަނީ އަދި ވިޝާލް ދަދްލާނީ ވަނީ ރާކޭޝްއަށް އަވަސް ޝިފާއަށް އެދިފައެވެ.

މީގެ ކުރިން ރާކޭޝްގެ އަންހެން ދަރިފުޅު ސުނައިނާއަށް ވެސް ވަނީ ކެންސަރު ޖެހިފައެވެ. ނަމަވެސް މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން އޭނާ ވަނީ ރަނގަޅުވެފައެވެ.

ރާކޭޝް ކުޅެފައިވާ ފިލްމްތަކުގެ ތެރޭގައި "ކާމްޗޯރް" އަދި "ހޫބްސޫރަތް" ގެ އިތުރުންވެސް ގިނަ ފިލްމްތައް ހިމެނެއެވެ.

ރާކޭޝް ޑައިރެކްޓް ކޮށްފައިވާ ފިލްމްތަކުގެ ތެރޭގައި "ކަރަން އަރުޖުން"، "ކަހޯނާ ޕިޔާރުހޭ"، "ކޮއި މިލްގަޔާ" އަދި "ކްރިޝް" ގެ އިތުރުންވެސް ގިނަ ފިލްމްތައް ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް