23 މާރޗް 2019 | ހޮނިހިރު | 13 ފަސްބަދުރުވަ
16 ރަޖަބު 1440
އިޝާ 19:29
މަޣްރިބް 18:18
އަސްރު 15:20
މެންދުރު 12:17
އިރުއަރާ 06:08
ފަތިސް 04:57

ޔާމީން ފުލުހަށް ހާޒިރު ކުރުން

ރައީސް ޔާމީން ފުލުސް އޮފީހުގައި 6 ގަޑިއިރު، ބަޔާންތަކުގައި ސޮއިކޮށްފި

  • ޔާމިންގެ އެކައުންޓަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ވަނީ ޖަމާކޮށްފައި
  • ފުލުހުންގެ އިދާރާގައި 6 ގަޑިއިރު ހޭދަކުރައްވި
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 8 ޖެނުއަރީ 2019 | އަންގާރަ 20:39 | |

މަގުބޫލް

  1. ނިއުޒިލޭންޑްގެ ބޮޑު ވަޒީރު މިސާލު ނެންގެވީ ރަސޫލާގެ ހަދީސްފުޅުން
  2. ބަލިކަމަށް ބުނެ ބަހާނާ ދެއްކުމަށް ފަހު ރާއްޖޭ އައުމުން ރަޝިއާގެ ރީތީގެ ރާނީއެއްގެ ލަގަބު އަތުލައިފި
  3. ވެލާ ރިޒޯޓުގެ އަގުވައްޓާލަން މީހަކު ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން!
  4. އަހަރުމެންގެ ވަނީ ހިތް ހަލާކުވެފައި، އެކަަމަކު މިތިބީ އެކަތިގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި: ނޫރް މިސްކިތުގެ އިމާމް
  5. ކުރިއަށް އޮތް ދެ ހަފްތާ ތެރޭގައި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ފުރަތަމަ މަޝްރޫއު އިފްތިތާހްކުރާނެ: ރައީސް ސޯލިހު
  6. ވެރިކަމަށް އައީ ގިނަ ބައެއްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު، އެއްވެސް ބަޔަކަށް ދެރަ ގޮތެއް ނުހަދާނަން: ރައީސް ސޯލިހު
  7. ބިދޭސީން ގެނައުމަށް ފަހު އިހުމާލުވެފައިވާ 67 ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅަނީ
  8. އިތުރު ދެ ރަށެއްގެ ސިއްހީ މަރުކަޒު ހޮސްޕިޓަލަށް ބަދަލުކުރަނީ


ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން -- ރާއްޖެއެމްވީ

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަންގާރަ ދުވަހު ފުލުހަށް ހާޒިރުކޮށްފައިވަނީ، މީގެ ކުރިން ދެއްވާފައިވާ ބަޔާނުގައި ސޮއިކުރެއްވުމަށް ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ފުލުހުންގެ އިދާރާގައި 6 ގަޑިއިރު ހޭދަކުރައްވެއްވުމަށްފަހު ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޔާމީން ވިދާޅުވީ ބަޔާންތަކުގައި ސޮއިކޮށްފައިވާކަމަށާއި، ގިނަ ވަގުތު ނެގީ ބަޔާންތައް ދިގުވުމުންނާއި، ބައެއް ކަންކަން އިސްލާހްކުރަންޖެހުމުން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެކަމުގެ ތަފްސީލަށް ޔާމީން ވަޑައިގެންފައެއް ނުވެ އެވެ.

އެމަނިކުފާނު އާދިއްތަ ދުވަހުވެސް ވަނީ ފުލުހުންގެ މައި އިދާރާއަށް ހާޒިރުކޮށްފަ އެވެ. ފުލުހުން އޭރު ބުނެފައިވަނީ އެމަނިކުފާނު ހާޒިރުކޮށްފައިވަނީ މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރްސީ)ގެ ހިޔާނާތުގެ މައްސަލާގައި ދޮގު މައުލޫމާތު ދީފައިވާކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭތީ ކަމަށެވެ.

ރައީސް ޔާމީނަށްގެ ކޮރަޕްޝަންގެ ގިނަ ތުހުމަތުތައް ކުރަމުންއަންނައިރު، އެމަނިކުފާނުގެ އެކައުންޓްތަކުގައި ހުރި 100 މިލިއަން ރުފިޔާ ފުލުހުން ވަނީ ފްރީޒްކޮށްފަ އެވެ. އަދި އެކައުންޓްތަކަށް ވޭތުވެދިޔަ ފަސް އަހަރު ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން ފައިސާ ޖަމާކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް