19 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު | 01 ހުވަން
13 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:32
މަޣްރިބް 18:16
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:21
އިރުއަރާ 06:17
ފަތިސް 05:02

ބޮލީވުޑް

ސެޓަލައިޓް ޝަންކަރުގައި ސޫރަޖް ޕަންޗޯލީ

  • ސޫރަޖް ވަނީ ފިލްމްގެ ޕޯސްޓަރު ޓްވިޓާގައި ހިއްސާކޮށްފައި
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 8 ޖެނުއަރީ 2019 | އަންގާރަ 16:58 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖޭގައި މަރުވި ދެމަފިރިންގެ ވާހަކަތަކުން ފިލިޕީންސް ރޮއްވާލައިފި!
  2. މަންމަގެ ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ބަސްތައް ކުލަ ފަންސުރުގައި!
  3. އިންޒާރު: ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓުތަކާ ގުޅިގެން ދައުވާ އުފުލަން ފަށަނީ!
  4. އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ: ނަމޫނާއެއް، ގިނަ ފިލާވަޅުތަކެއް!
  5. ބައެއް ދާއިރާތަކުގެ ވޯޓު ފޮށިތައް ބަންދުކޮށް ފޮށިތައް ގުނަން ފަށައިފި
  6. ހިޔާނާތް ވީ 4.9 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް، އެކަމުގައި އުޅެނީ އެންމެ މުވައްޒަފެއް: އިންޓާނަލް އޮޑިޓް
  7. ޖުމެއިރާ ވިއްޓަވެލީގެ ފަޔަރ ޑާންސަރު މަރުވެގެން ވެއްޓިއްޖެ
  8. ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ ޓިކެޓް ޖީހާން ކާމިޔާބުކޮށްފި


ސޫރަޖް ޕަންޗޯލީ -- ހިންދުސްތާނީ ޓައިމްސް

2015 ވަނަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި ފިލްމް "ހީރޯ" އިން އިން ބޮލީވުޑަށް ތަޢާރަފްވެގެން ދިޔަ ސޫރަޖް ޕަންޗޯލީ ކުޅޭ ފިލްމް "ސެޓަލައިޓް ޝަންކަރު" ގެ ޕޯސްޓަރު ދައްކާލައިފިއެވެ.

މިއަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ ފަސްވަނަ ދުވަހު ރިލީޒް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި ފިލްމްގެ ޕޯސްޓަރު "ހީރޯ" ގެ ޕްރޮޑިއުސަރ ސަލްމާން ޚާން ވަނީ އޭނާގެ ޓްވިޓާގައި ހިއްސާކޮށްފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ސޫރަޖް ވެސް ވަނީ އޭނާގެ ފިލްމް ގެ ޕޯސްޓަރުތަކެއް ހިއްސާކޮށްފައެވެ. އޭގެ ތެރއިން އެއް ޕޯސްޓަރުގައި ފެނިގެންދަނީ މަޑު މުށި ކުލައިގެ ދަބަހެއްގައި އެކި ކުލަ ކުލައިގެ ބެޖް ތަކެއް ތަތް ކޮށްފައިވަނިކޮށެވެ. ސޫރަޖް އަކީ އެކްޓަރ އަދިތްޔާ ޕަންޗޯލީ އާއި އެކްޓްރެސް ޒަރީނާ ވަހާބް ގެ ދަރިފުޅެވެ.

އިރްފާން ކަމާލް ޑައިރެކްޓް ކުރާ މި ފިލްމްގެ ޕްރޮދިއުސަރުންނަކީ ބޫޝަން ކުމާރު، މުރާދް ކެއިތަނީ، ކްރިޝްނަ ކުމާރު އަދި އަޝްވިން ވަރްދޭ އެވެ. މި ފިލްމާއި ގުޅޭ އިތުރު ތަފްސީލްތަކެއް އަދި ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ލީވާން އަލީ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް