26 މާރޗް 2019 | އަންގާރަ | 01 ރޭވަ
19 ރަޖަބު 1440
ފަތިސް 04:56
އިރުއަރާ 06:07
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:17
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:29

ބޮލީވުޑް

ސެޓަލައިޓް ޝަންކަރުގައި ސޫރަޖް ޕަންޗޯލީ

  • ސޫރަޖް ވަނީ ފިލްމްގެ ޕޯސްޓަރު ޓްވިޓާގައި ހިއްސާކޮށްފައި
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 8 ޖެނުއަރީ 2019 | އަންގާރަ 16:58 | |

މަގުބޫލް

  1. އަޅުގަނޑުގެ ކެންޑިޑޭޓަކީ ސައްލެ، ވޯޓު ދެއްވުމަށް އާދޭހާ އެކު އެދެން: މިނިސްޓަރު އައިޝާ
  2. ވާ ޖަހާފައި މި އޮތީ ހޯރަފުއްޓަށް އެއާޕޯޓް ގެނެސްފައި: މިނިސްޓަރު އައިޝާ
  3. ރަވީ އާއި ރިޝްމީ ކައިވެނި ކޮށްފި
  4. ފޭރުުމުގެ 2 މައްސަލައެއްގައި 8 މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
  5. ނަފްސާނީ ބަލިތަކަށް ޚާއްސަ ޑިޕާރޓްމަންޓެއް އައިޖީޢެމްއެޗުގައި މާދަމާ ހުޅުވަނީ
  6. އެފްއޭއެމް އޯޑިނަރީ ކޮންގްރެސް: ވިކްޓްރީގެ ވަރުގަދަ ހުށަހެޅުންތަކެއް
  7. ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށަން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި
  8. ފެންކުންފުނިން ސަރުކާރަށް 400 މިލިއަން ރުފިޔާ ދަރާފައި!


ސޫރަޖް ޕަންޗޯލީ -- ހިންދުސްތާނީ ޓައިމްސް

2015 ވަނަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި ފިލްމް "ހީރޯ" އިން އިން ބޮލީވުޑަށް ތަޢާރަފްވެގެން ދިޔަ ސޫރަޖް ޕަންޗޯލީ ކުޅޭ ފިލްމް "ސެޓަލައިޓް ޝަންކަރު" ގެ ޕޯސްޓަރު ދައްކާލައިފިއެވެ.

މިއަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ ފަސްވަނަ ދުވަހު ރިލީޒް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި ފިލްމްގެ ޕޯސްޓަރު "ހީރޯ" ގެ ޕްރޮޑިއުސަރ ސަލްމާން ޚާން ވަނީ އޭނާގެ ޓްވިޓާގައި ހިއްސާކޮށްފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ސޫރަޖް ވެސް ވަނީ އޭނާގެ ފިލްމް ގެ ޕޯސްޓަރުތަކެއް ހިއްސާކޮށްފައެވެ. އޭގެ ތެރއިން އެއް ޕޯސްޓަރުގައި ފެނިގެންދަނީ މަޑު މުށި ކުލައިގެ ދަބަހެއްގައި އެކި ކުލަ ކުލައިގެ ބެޖް ތަކެއް ތަތް ކޮށްފައިވަނިކޮށެވެ. ސޫރަޖް އަކީ އެކްޓަރ އަދިތްޔާ ޕަންޗޯލީ އާއި އެކްޓްރެސް ޒަރީނާ ވަހާބް ގެ ދަރިފުޅެވެ.

އިރްފާން ކަމާލް ޑައިރެކްޓް ކުރާ މި ފިލްމްގެ ޕްރޮދިއުސަރުންނަކީ ބޫޝަން ކުމާރު، މުރާދް ކެއިތަނީ، ކްރިޝްނަ ކުމާރު އަދި އަޝްވިން ވަރްދޭ އެވެ. މި ފިލްމާއި ގުޅޭ އިތުރު ތަފްސީލްތަކެއް އަދި ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ލީވާން އަލީ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް