19 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު | 01 ހުވަން
13 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
ފަތިސް 05:02
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:21
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:32

އެއަރޕޯޓް ބަންދުކުރުން

އެއަރކޯނަށް ޖެހި ސްޕްރޭއަކުން ބައެއްގެ ނޭވަޔަށް އުނދަގޫވެގެން އެއަރޕޯޓް ބަންދުކޮށްފި

  • ނޭވާލާން އުނދަގޫ ވެގެން 50 މީހުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅި
  • ބައެއް ފްލައިޓްތައް ކެންސަލްކުރިއިރު ބައެއް ފްލައިޓް ޑިލޭކުރި
އަހުމަދު މުހުސިނު | dhonbandaara

| 13 ފެބުރުވަރީ 2017 | ހޯމަ 01:15 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖޭގައި މަރުވި ދެމަފިރިންގެ ވާހަކަތަކުން ފިލިޕީންސް ރޮއްވާލައިފި!
  2. މަންމަގެ ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ބަސްތައް ކުލަ ފަންސުރުގައި!
  3. އިންޒާރު: ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓުތަކާ ގުޅިގެން ދައުވާ އުފުލަން ފަށަނީ!
  4. އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ: ނަމޫނާއެއް، ގިނަ ފިލާވަޅުތަކެއް!
  5. ބައެއް ދާއިރާތަކުގެ ވޯޓު ފޮށިތައް ބަންދުކޮށް ފޮށިތައް ގުނަން ފަށައިފި
  6. ހިޔާނާތް ވީ 4.9 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް، އެކަމުގައި އުޅެނީ އެންމެ މުވައްޒަފެއް: އިންޓާނަލް އޮޑިޓް
  7. ޖުމެއިރާ ވިއްޓަވެލީގެ ފަޔަރ ޑާންސަރު މަރުވެގެން ވެއްޓިއްޖެ
  8. އުސޫލުން ބޭރުން ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ޓެކްސް ދައްކަން ނުޖެހޭ ފަރާތްތައް މީރާގެ ރަޖިސްޓްރީން އުނިކުރަނީ


ޖަންމަން ހަމްބަރގް އެއަރޕޯޓް: ބައެއްގެ ނޭވަޔަށް އުނދަގޫވުމުން ވަގުތީގޮތުން ބަންދުކުރި -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : ރާއްޖެ އެމްވީ

ޕަސިންޖަރުންގެ ތެރެއިން 50 މީހަކު ނޭވާޔަށް އުނދަގޫ ވުމާއި ގުޅިގެން ޖަރމަން އެއަރޕޯޓް ވަގުތީގޮތުން ބަންދުކޮށްފިއެވެ.

ޖަރމަނީގެ އެއަޕޯޓެއް ކަމުގައިވާ ހަމްބާރގ އެއަރޕޯޓް ވަގުތީގޮތުން ބަންދުކުރީ އަލިފާން ނިއްވާ މީހުން އެތަނުގައި ހަރަކާތްތެރިވުމަށެވެ. އެމީހުން އެއަރޕޯޓް ތެރޭގައި ހަރަކާތްތެރިވާން ފެށީ އެއަރޕޯޓްގެ އެއަރކޯން ސިސްޓަމަށް ޖެހި ސްޕްރޭއެއްގެ ސަބަބުން ނޭވާލާން އުނދަގޫވުމާއި ލޮލަށް އަސަރު ކުރުމުގެ ސަބަބުން 50 މީހަކު ޝަކުވާ ކުރުމާ ގުޅިގެން ކަމަށް ޖަރމަންގެ ނޫސް އެޖެންސީ ޕީޑީއޭއިން ބުނެފައިވެއެވެ.

އެކަން އެހެން ހިނގުމާއި ގުޅިގެން އަލިފާން ނިއްވާ މީހުން ވަނީ އެކަން ބެލުމުގެ މަސައްކަތް އެއަރޕޯޓްތެރޭގައި ފަށާފައެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން ބައެއް ފްލައިޓްތައް ކެންސަލްކޮށްފައިވާއިރު އެކަން ނިމެންދެން ބައެއް ފްލައިޓްތައް ވަނީ ޑިލޭވެސް ކޮށްފައެވެ.

މިއީ ޓެރަރިޒަމްއާ ގުޅުން ހުރި ކަމެއް ނޫންކަމަށް ޖަރުމަނުގެ އޮފިޝަލުން ވަނީ ހާމަ ކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް