26 މާރޗް 2019 | އަންގާރަ | 01 ރޭވަ
19 ރަޖަބު 1440
ފަތިސް 04:56
އިރުއަރާ 06:07
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:17
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:29

ވޯލްޑް ބޭންކު

ވޯލްޑް ބޭންކްގެ ރައީސް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

  • ދައުރު ހަމަވާނީ 2022 ވަނަ އަހަރު
އަލީ ސަމާޚް | AliSamah8

| 8 ޖެނުއަރީ 2019 | އަންގާރަ 11:23 | |

މަގުބޫލް

  1. އަޅުގަނޑުގެ ކެންޑިޑޭޓަކީ ސައްލެ، ވޯޓު ދެއްވުމަށް އާދޭހާ އެކު އެދެން: މިނިސްޓަރު އައިޝާ
  2. ވާ ޖަހާފައި މި އޮތީ ހޯރަފުއްޓަށް އެއާޕޯޓް ގެނެސްފައި: މިނިސްޓަރު އައިޝާ
  3. ރަވީ އާއި ރިޝްމީ ކައިވެނި ކޮށްފި
  4. ފޭރުުމުގެ 2 މައްސަލައެއްގައި 8 މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
  5. ނަފްސާނީ ބަލިތަކަށް ޚާއްސަ ޑިޕާރޓްމަންޓެއް އައިޖީޢެމްއެޗުގައި މާދަމާ ހުޅުވަނީ
  6. އެފްއޭއެމް އޯޑިނަރީ ކޮންގްރެސް: ވިކްޓްރީގެ ވަރުގަދަ ހުށަހެޅުންތަކެއް
  7. ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށަން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި
  8. ފެންކުންފުނިން ސަރުކާރަށް 400 މިލިއަން ރުފިޔާ ދަރާފައި!


ވޯލްޑް ބޭންކުގެ ރައީސް ޖިމް ޔޮންގް ކިމް -- ރޮއިޓަރސް

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު މާލި އިދާރާ ކަމަށްވާ ވޯލްޑް ބޭންކުގެ ރައީސް ޖިމް ޔޮންގް ކިމް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފިއެވެ.

އުތުރު ކޮރެޔާއަށް ނިސްބަށްވާ ކިމް އެ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވި ކަން އިއުލާން ކޮށްފައިވަނީ ހޯމަ ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި ކަމަށް އެ ބޭންކާއި ހަވަލާދީ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

އިސްތިއުފާ ދެއްވިޔަސް ރައީސްގެ މަގާމުގައި ފެބްރުއަރީ މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހާ ހަމަޔަށް އޭނާ ހުންނަވާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ. އުމުރުން 59 އަހަރުގެ ކިމް އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވާއިރު އޭނާގެ ދައުރު ހަމަވާނީ 2022 ވަނަ އަހަރުއެވެ.

ވޯލްޑް ބޭންކަށް ރައީސަކު އައްޔަން ކުރަނީ ނޮމިނޭޓްވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ޑިރެކްޓަރ ބޯޑުން ހަމަޖައްސާ މީހެކެވެ.  

ވޯލްޑް ބޭންކްގެ 12 ވަނަ ރައީސް ކަމާއި ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ކިމް ވަނީ ދުނިޔޭގެ ސިއްހީ ޖަމްއިއްޔާ (ޑަބްލިޔޫއެޗްއޯ)ގެ އެޑްވައިޒަރުގެ އިތުރުން އެމެރިކާގެ ޑާޓަމެތް ކޮލެޖްގެ ރައީސްގެ މަގާމު ވެސް ފުރުއްވާފައެވެ.  

ކިމްއަށް ފަހު އެ މަގާމާއި ހަވާލުވެ ވަޑައިގަންނަވާނީ ކުންފުނީގެ ޗީފް އެކްޒެކްޓިވް އޮފިސަރު (ސީއީއޯ) ކްރިސްޓަލީނާ ޖިއޯޖިއޭވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ފޯބްސް މަޖައްލާއިން 2013 ވަނަ އަހަރު ނެގި ދުނިޔޭގެ އެންމެ ނުފޫޒު ގަދަ 50 މީހުންގެ ތޭރޭގައި ވެސް ކިމް ވަނީ ހިމެނިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް