21 މާރޗް 2019 | ބުރާސްފަތި | 10 ފަސްބަދުރުވަ
14 ރަޖަބު 1440
އިޝާ 19:30
މަޣްރިބް 18:18
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:17
އިރުއަރާ 06:09
ފަތިސް 04:58

ބޮލީވުޑް

ވަރުން ދަވަން އަނެއްކާ ވެސް ބައްޕަ ޑޭވިޑް ދަވަންގެ ފިލްމަކުން

  • މި ފިލްމަކީ "ކޫލީ ނަމްބަރު 1" ގެ ރީމޭކެއް
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 7 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޯމަ 16:09 | |

މަގުބޫލް

  1. ކިނޮޅަސް ކައުންސިލަރަކު ނިޔާވެފަައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ
  2. ބޮޑެތި ބައެއް މައްސަލަތައް ނިމިފައި، އެކަމަކު ދައުވާކުރަން ފޮނުވޭކަށް ނެތް: ސުއޫދު
  3. ފްލެޓް ދޭކަށް ނުގުޅަން، ދައުވަތު ދިނީ ބައްދަލުވުމަކަށް: އެމްޑީޕީ
  4. ނިއުޒީލެންޑުގެ ގައުމީ ޓީވީއިން ހުކުރު ނަމާދު ވަގުތުން ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި
  5. އެމްއެމްޕީއާރްސީ ހިޔާނާތާ ގުޅިގެން ސިފައިންގެ ދެ އޮފިސަރަކު ގޭގައި މަޑުކުރަން އަންގައިފި
  6. ބަލިމަޑުކަމެއް ފެތުރި ގއ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު ބަންދުކޮށްފި
  7. ސްޕެޝަލް އޮލިމްޕިކްސްގައި ރާއްޖެއަށް ރަންމެޑަލް
  8. ޔޫއޭއީއަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ރައްކާތެރި ޤައުމު


ވަރުން ދަވަން އާއި އާލިއާ ބަޓް -- ގޫގުލް

ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ވަރުން ދަވަން އަނެއްކާ ވެސް އޭނާގެ ބައްޕަ ޑޭވިޑް ދަވަން ޑައިރެކްޓްކުރާ ފިލްމެއްގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން މި ފިލްމަކީ "ކޫލީ ނަމްބަރު 1" ގެ ރީމޭކް އެކެވެ.

މި ފިލްމްގެ ޕްރޮޑިއުސަރަކީ ވަރުންގެ ބޭބެ ރޯހިތު ދަވަން ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

 މީގެ ކުރިން ވަރުން ވަނީ އޭނާގެ ބައްޕަ ޑައިރެކްޓް ކޮށްފައިވާ "ޖުޅުވާ 2" އަދި "މޭ ތެރޭ ހީރޯ" އިން ފެނިގެން ގޮސްފައެވެ.

މި ފިލްމްގައި ވަރުންއާއެކު ފެނިގެންދާނީ މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު ބޮލީވުޑަށް އަލަށް ތަޢާރަފްވި ސާރާ އަލީ ޚާން ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނި ނަމަވެސް ފަހުން އެ ރޯލަށް ހަމަޖައްސާފައި ވަނީ ވަރުންއާ އެކު "ސްޓޫޑެންޓް އޮފް ދަ އިޔާ" އިން ބޮލީވުޑަށް ތަޢާރަފްވި އާލިއާ ބަޓް ކަމަށް ޙަބަރުތައް ބުނެއެވެ.

ވަރުން އާއި އާލިއާ ވަނީ މީގެ ކުރިން އެކުގައި ތިން ފިލްމެއްގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި "ސްޓޫޑެންޓް އޮފް ދަ އިޔާ" ގެ އިތުރުން "ބަދްރިނާތުކީ ދުލްހަނިޔާ" އާއި "ހަމްޓީ ޝަރްމާކީ ދުލްހަނިޔާ" ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް