21 މާރޗް 2019 | ބުރާސްފަތި | 10 ފަސްބަދުރުވަ
14 ރަޖަބު 1440
އިޝާ 19:30
މަޣްރިބް 18:18
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:17
އިރުއަރާ 06:09
ފަތިސް 04:58

ސައުދީ އަންހެނުންގެ ހައްގުތައް

ސައުދީގައި ވަރިވީކަން އަންގައިދޭން އަންހެނުންގެ ފޯނަށް މެސެޖެއް!

  • މިކަން ކުރަން ނިންމާފައިވަނީ ސައުދީގައި އަނބިމީހާ ގާތު ނުބުނެ ވަރިވުން ހުއްޓުވުމުގެ ގޮތުން
އަމަން ހަލީމް | soupized

| 7 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޯމަ 16:09 | |

މަގުބޫލް

  1. ކިނޮޅަސް ކައުންސިލަރަކު ނިޔާވެފަައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ
  2. ބޮޑެތި ބައެއް މައްސަލަތައް ނިމިފައި، އެކަމަކު ދައުވާކުރަން ފޮނުވޭކަށް ނެތް: ސުއޫދު
  3. ފްލެޓް ދޭކަށް ނުގުޅަން، ދައުވަތު ދިނީ ބައްދަލުވުމަކަށް: އެމްޑީޕީ
  4. ނިއުޒީލެންޑުގެ ގައުމީ ޓީވީއިން ހުކުރު ނަމާދު ވަގުތުން ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި
  5. އެމްއެމްޕީއާރްސީ ހިޔާނާތާ ގުޅިގެން ސިފައިންގެ ދެ އޮފިސަރަކު ގޭގައި މަޑުކުރަން އަންގައިފި
  6. ބަލިމަޑުކަމެއް ފެތުރި ގއ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު ބަންދުކޮށްފި
  7. ސްޕެޝަލް އޮލިމްޕިކްސްގައި ރާއްޖެއަށް ރަންމެޑަލް
  8. ޔޫއޭއީއަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ރައްކާތެރި ޤައުމު


ސައުދީ އަންހެނުންތަކެއް -- ހަފިންގްޓަން ޕޯސްޓް

ސައުދީގައި އަނބިމީހާ ގާތު ނުބުނެ ވަރިވުން ހުއްޓުމަކަށް ގެނައުމުގެ ގޮތުން، ވަރިވިކަން އަންގައިދިނުމަށް ފޯނަށް މެސެޖެއް ފޮނުވަން އެ ގައުމުގެ ކޯޓުތަކުން ނިންމައިފިއެވެ.

އެ ގައުމުގެ ޖަސްޓިސް މިނިސްޓްރީ އިން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ އެސްއެމްއެސްގެ ޒަރިއްޔާ އިން އަންހެނުންނަށް ވަރި ކައިވެނީގެ ހާލަަތަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ލިބެމުންދާނެ ކަމަށެވެ.

މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން އެ މިނިސްޓްރީ އިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ، މިއީ އަންހެނުންގެ ހައްގުތައް ހިމާޔަތްކުރުމަށާއި، ޓެކްނޮލޮޖީގެ ޒަރިއްޔާ އިން ދެވޭ ހިދުމަތްތައް އިތުރަށް ފުޅާކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި ކުރަން ފެށި ކަމެއް ކަމަށެވެ.

މި މެސެޖުގައި ވަރީގެ ސެޓްފިކެޓް ނަންބަރާއި ވަރީގެ ލިޔެކިޔުންތައް ލިބޭނެ ކޯޓުގެ ނަން ހިމެނޭނެއެވެ. އަދި މި މައުލޫމާތުތައް ވެބްސައިޓެއްގެ ޒަރިއްޔާއިން ވެސް  ބެލޭނެ އިންތިޒާމް ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ.

މިއީ ސައުދީ ވަލީއަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާންގެ 2030 ގެ ތަސައްވުރުގެ ދަށުން ގެންނަން ނިންމާފައިވާ އިޖްތިމާއީ އަދި އިގްތިސާދީ ބަދަލުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެކެވެ. މި ބަދަލުތަކުގެ ދަށުން 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ސައުދީ ސަރުކާރުން ވަނީ އެ ގައުމުގެ ތާރިހުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަންހެނުންނަށް ކާރު ދުއްވުމުގެ ހުއްދަ ވެސް ދީފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް