21 މާރޗް 2019 | ބުރާސްފަތި | 10 ފަސްބަދުރުވަ
14 ރަޖަބު 1440
އިޝާ 19:30
މަޣްރިބް 18:18
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:17
އިރުއަރާ 06:09
ފަތިސް 04:58

ރަހަފް މުހައްމަދު

އާއިލާއިން އަނިޔާކޮށް މަރުގެ އިންޒާރު ދީފައިވާ ރަހަފް ތައިލެންޑުގައި ތާށިވެފައި

  • ރަހަފް ހިފަހައްޓައި އޭނާގެ ޕާސްޕޯރޓު ވަނީ އަތުލާފައި
ލައިޝާ އަހްމަދު | LailaAhmeds

| 7 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޯމަ 14:23 | |

މަގުބޫލް

  1. ކިނޮޅަސް ކައުންސިލަރަކު ނިޔާވެފަައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ
  2. ބޮޑެތި ބައެއް މައްސަލަތައް ނިމިފައި، އެކަމަކު ދައުވާކުރަން ފޮނުވޭކަށް ނެތް: ސުއޫދު
  3. ފްލެޓް ދޭކަށް ނުގުޅަން، ދައުވަތު ދިނީ ބައްދަލުވުމަކަށް: އެމްޑީޕީ
  4. ނިއުޒީލެންޑުގެ ގައުމީ ޓީވީއިން ހުކުރު ނަމާދު ވަގުތުން ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި
  5. އެމްއެމްޕީއާރްސީ ހިޔާނާތާ ގުޅިގެން ސިފައިންގެ ދެ އޮފިސަރަކު ގޭގައި މަޑުކުރަން އަންގައިފި
  6. ބަލިމަޑުކަމެއް ފެތުރި ގއ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު ބަންދުކޮށްފި
  7. ސްޕެޝަލް އޮލިމްޕިކްސްގައި ރާއްޖެއަށް ރަންމެޑަލް
  8. ޔޫއޭއީއަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ރައްކާތެރި ޤައުމު


ރަހަފް މުހައްމަދު -- ޓްވިޓަރ

އާއިލާ އިން އަނިޔާކުރާތީ ކަމަށް ބުނެ ސައުދީ އަރަބިއާ ދޫކޮށް ދިޔަ އަންހެން ކުއްޖެއް ކަމަށްވާ ރަހަފް މުހައްމަދު އަލް ޤުނޫން ތައިލެންޑް އެއާޕޯޓްގައި ހިފަހައްޓައިފިއެވެ.

އޮސްޓްރޭލިއާ އިން ހިމާޔަތް ހޯދުމަށް ތައިލެންޑް މަގުން ދަތުރުކުރަނިކޮށް ހޮނިހިރު ދުވަހު ތައިލެންޑް އެއާޕޯރޓުން ރަހަފް ހިފަހައްޓައި އޭނާގެ ޕާސްޕޯރޓު ވެސް އަތުލާފައިވާ ކަމަށް ރަހަފް ވަނީ ހިއުމަން ރައިޓްސް ވޮޗް ކިޔާ ނޫހަކަށް މައުލޫމާތު ދީފައެވެ.

އަނބުރާ ޤައުމަށް ދާން ދެކޮޅު ހަދަމުން ރަހަފް ބުނީ އޭނާގެ އާއިލާ އިން ޖިސްމާނީ ގޮތުންނާއި ނަފްސާނީ ގޮތުން އޭނާއަށް އަނިޔާކުރާ ކަމަށާއި، އާއިލާގެ މެމްބަރުންގެ ފަރާތުން މަރުގެ އިންޒާރު ވެސް ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އާއިލާއިން ކޮށްފައިވާ އަނިޔާތަކުގެ ވާހަކަދައްކަމުން ރަހަފް ބުނެފައި ވަނީ އެއް ފަހަރު ބޯ ކޮށުމުގެ އަދަބެއްގެ ގޮތުން 6 މަސްވަންދެން ކޮޓަރީގައި ބަންދުކޮށްގެން އާއިލާ އިން އޭނާ ގެންގުޅެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ރަހަފްގެ ތަޖުރިބާ މީސް މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ހިއްސާކުރަމުން ބުނެފައި ވަނީ، އޭނާ އަނބުރާ އާއިލާ ގާތަށް ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ތައިލެންޑުގެ އިމިގްރޭޝަނުން އަންގާފައިވާ ކަމަށާއި، އޭނާ ޤައުމަށް ނުގޮސް އަނބުރާ އޮސްޓްރޭލިއާއަށް ދިއުމަށް ބައިނަލްއަޤުވާމީ ހިމާޔަތަށް އެދޭ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ތައިލެންޑުގެ އިންސާނީ ހައްޤުތަކާ ބެހޭ ޖަމާއަތަކާ ބައްދަލުކޮށްދިނުމަށް ރަހަފް ވަނީ އެޤައުމުގެ އޮފިޝަލުން ކިބައިން އެދިފައެވެ.

ސައުދީގައި އާއިލާއަށް ފިލައިގެން އެކަނި ދަތުރުކުރުމަކީ މަނާ ކަމަކަށްވާއިރު، ރަހަފް އަނބުރާ ޤައުމަށް ފޮނުވާލައިފި ނަމަ ޤާނޫނީ ގޮތުންނާއި އާއިލާގެ ފަރާތުން ވެސް ބޮޑެތި އަދަބުތަކެއް އޭނާއަށް ލިބޭނެ ކަމަށް ހިއުމަންރައިޓްސް ވޮޗް އިން ބުނެފައި ވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް