21 މާރޗް 2019 | ބުރާސްފަތި | 10 ފަސްބަދުރުވަ
14 ރަޖަބު 1440
އިޝާ 19:30
މަޣްރިބް 18:18
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:17
އިރުއަރާ 06:09
ފަތިސް 04:58

އޭޝިއަން ކަޕް

އޭޝިއަން ކަޕް: ތައިލޭންޑް ބަލިކޮށް އިންޑިއާ އަށް އުންމީދީ ފެށުމެއް

  • ތައިލޭންޑް އަތުން އިންޑިއާ މޮޅުވީ 1-4 ގެ ނަތީޖާއަކުން
ލީވާން އަލީ | MrLeevaan

| 7 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޯމަ 10:59 | |

މަގުބޫލް

  1. ކިނޮޅަސް ކައުންސިލަރަކު ނިޔާވެފަައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ
  2. ބޮޑެތި ބައެއް މައްސަލަތައް ނިމިފައި، އެކަމަކު ދައުވާކުރަން ފޮނުވޭކަށް ނެތް: ސުއޫދު
  3. ފްލެޓް ދޭކަށް ނުގުޅަން، ދައުވަތު ދިނީ ބައްދަލުވުމަކަށް: އެމްޑީޕީ
  4. ނިއުޒީލެންޑުގެ ގައުމީ ޓީވީއިން ހުކުރު ނަމާދު ވަގުތުން ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި
  5. އެމްއެމްޕީއާރްސީ ހިޔާނާތާ ގުޅިގެން ސިފައިންގެ ދެ އޮފިސަރަކު ގޭގައި މަޑުކުރަން އަންގައިފި
  6. ބަލިމަޑުކަމެއް ފެތުރި ގއ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު ބަންދުކޮށްފި
  7. ސްޕެޝަލް އޮލިމްޕިކްސްގައި ރާއްޖެއަށް ރަންމެޑަލް
  8. ޔޫއޭއީއަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ރައްކާތެރި ޤައުމު


އިންޑިއާ ކުޅުންތެރިން ލަނޑަށް ފަހު އުފާފާޅުކުރަނީ -- ޓްވިޓަރ

އޭޝިއަން ކަޕްގައި ތައިލޭންޑް ބަލިކޮށް، އިންޑިއާ އިން ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފިއެވެ.

މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް އޭގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗު އިންޑިއާ އިން ކާމިޔާބުކުރީ ތައިލޭންޑާ ވާދަކޮށް 1-4 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

އަބޫދާބީގައި ކުޅުނު މި މެޗު ފެށިގެން ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހާ ލީޑު ނެގީ ވެސް އިންޑިއާއިންނެވެ. މި ލަނޑު 27 ވަނަ މިނެޓުގައި ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުން ކާމިޔާބުކުރީ ސުނިލް ޗެތުރީއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް 33 ވަނަ މިނެޓުގައި ތައިލެންޑުން ވަނީ ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްފައެވެ. މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ޑަންގްޑާއެވެ. މި ލަނޑާ އެކު އިންޑިއާ އިން ލީޑު އަނބުރާ ހޯދުމަށް ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރިއެވެ.

ފުރަތަމަ ހާފް ނިމުނީ 1-1 ގެ ނަތީޖާއިން ދެ ޓީމު ވެސް އެއްވަރުވެގެންނެވެ.

ދެވަނަ ހާފް ފެށިގެން ފުރަތަމަ މިނެޓު ތެރޭގައި އިންޑިއާ އިން ވަނީ ލީޑު އަނބުރާ ހޯދާފައެވެ. މި ލަނޑު ވެސް އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ސުނިލް ޗެތުރީއެވެ. އޭނާ ވަނީ މެޗުގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކާފައެވެ.

އިންޑިއާގެ ތިންވަނަ ލަނޑު 68 ވަނަ މިނެޓުގައި އަނީރުދް ތާޕާ ކާމިޔާބުކުރިއިރު، ހަތަރުވަނަ ލަނޑު ކާމިޔާބުކުރީ 80 ވަނަ މިނެޓުގައި ޖޭޖޭއެވެ.

މި ގްރޫޕްގައި ހިމެނޭ ބަހުރެއިން އަދި ޔޫއޭއީ ބައްދަލުކުރި މެޗު ނިމުނީ 1-1 ގެ ނަތީޖާއިން އެއްވަރުވެގެންނެވެ.

އެގޮތުން ގްރޫޕް ބީގެ އެއްވަނައިގައި ތިން ޕޮއިންޓާއެކު މިވަގުތު އޮތީ އިންޑިއާއެވެ. ބަހުރެއިން އަދި ޔޫއޭއީއަށް އެއް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާއިރު، ތައިލޭންޑަށް ޕޮއިންޓެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.

ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ދެވަނަ މެޗުގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ޔޫއޭއީއާ ދެކޮޅަށް އިންޑިއާ ނިކުންނައިރު، ހަމަ އެދުވަހު ތައިލޭންޑް ނިކުންނާނީ ބަހުރޭންއާ ދެކޮޅަށެވެ.

މިފަހަރުގެ އޭޝިއަން ކަޕަށް ކޮލިފައިވި ސާކް ހަމައެކަނި ގައުމަކީ އިންޑިއާއެވެ. އެގޮތުން ތައިލޭންޑް އަތުން އިންޑިއާ ހޯދި ކާމިޔާބީއަށް މި ސަރަހައްދުގެ ގައުމުތަކުގެ ސަޕޯޓަރުން އަންނަނީ މަރުހަބާ ކިޔަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް