21 މާރޗް 2019 | ބުރާސްފަތި | 10 ފަސްބަދުރުވަ
14 ރަޖަބު 1440
އިޝާ 19:30
މަޣްރިބް 18:18
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:17
އިރުއަރާ 06:09
ފަތިސް 04:58

ބްރިޓްނީ ސްޕިއަރސް

ބްރިޓްނީ ސްޕިއަރސް ދުވަސްކޮޅަކަށް މިއުޒިކާ ދުރަށްޖެހިލަނީ

  • ބްރިޓްނީ މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ ބައްޕަ، ޖޭމީ ސްޕިއަރސްގެ ސިއްހީ ހާލަތު ގޯސްވުމާ ގުޅިގެން
އައިޝަތު ޝާނީ | Shaaknee

| 6 ޖެނުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ 22:31 | |

މަގުބޫލް

  1. ކިނޮޅަސް ކައުންސިލަރަކު ނިޔާވެފަައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ
  2. ބޮޑެތި ބައެއް މައްސަލަތައް ނިމިފައި، އެކަމަކު ދައުވާކުރަން ފޮނުވޭކަށް ނެތް: ސުއޫދު
  3. ފްލެޓް ދޭކަށް ނުގުޅަން، ދައުވަތު ދިނީ ބައްދަލުވުމަކަށް: އެމްޑީޕީ
  4. ނިއުޒީލެންޑުގެ ގައުމީ ޓީވީއިން ހުކުރު ނަމާދު ވަގުތުން ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި
  5. އެމްއެމްޕީއާރްސީ ހިޔާނާތާ ގުޅިގެން ސިފައިންގެ ދެ އޮފިސަރަކު ގޭގައި މަޑުކުރަން އަންގައިފި
  6. ބަލިމަޑުކަމެއް ފެތުރި ގއ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު ބަންދުކޮށްފި
  7. ސްޕެޝަލް އޮލިމްޕިކްސްގައި ރާއްޖެއަށް ރަންމެޑަލް
  8. ޔޫއޭއީއަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ރައްކާތެރި ޤައުމު


ބްރިޓްނީ ސްޕިއަރސް -- އެވަރެޓް ކަލެކްޝަން

މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ، ބްރިޓްނީ ސްޕިއަރސް ދުވަސްކޮޅަކަށް މަސައްކަތާ ދުރަށްޖެހުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

90ގެ ފަހުކޮޅުގައި 'ބޭބީ ވަން މޯ ޓައިމް' ލަވައާއެކު ދުނިޔެއަށް ތައާރުފުވި ބްރިޓްނީ މިގޮތަށް ނިންމާފައި ވަނީ އޭނާގެ ބައްޕަ، ޖޭމީ ސްޕިއަރސްގެ ސިއްހީ ހާލަތު ގޯސްވުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު އިންސްޓަގްރާމް މެދުވެރިކޮށް ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބްރިޓްނީ ބުނެފައިވަނީ އާއިލާއާއެކު ވަގުތު ހޭދަކުރުމަށް މިއުޒިކާ ދުވަސްކޮޅަކަށް ދުރަށްޖެހިލުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިއީ ކިހާ ދުވަހެއްގެ ބްރޭކެއްކަމެއް އޭނާއެއް ނުބުނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ބައްޕަގެ ސިއްހީ ހާލަތު ވަރަށް ގޯސްކަމަށާއި، ދިރިހުރީ ކިރިޔާކަމަށް ބްރިޓްނީ ބުނެފައިވެއެވެ. އެހެންކަމުން ހުރިހާ 'ފޯކަސްއަކާއި އެނާޖީ'އެއް އާއިލާއެއް ދޭން ބޭނުންވާކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

"މީގެ މަސްތަކެއް ކުރިން ބައްޕަ ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓް ކުރެވުނު، ކިރިޔާ މަރުނުވީ. ބައްފަ ސަލާމަތުން ހުރީތީ އާއިލާ އެންމެންވެސް ވަރަށް އުފާ ކުރޭ، އެކަމަކު އަދި ރަނގަޅުވާން ވަރަށް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ. އެހެންކަމުން މި އުނދަގޫ ނިންމުން ނިންމަން އަހަރެންނަށް ޖެހުނީ،" ބްރިޓްނީ ބުންޏެވެ.

ސީއެންއެންއިން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ބްރިޓްނީގެ ބައްޕަ ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓް ކުރެވުނީ ގޮހޮރަށް ދިމާވި ކަމެއްގެ ސަބަބުންނެވެ. އަދި އެކަމާ ގުޅިގެން އޭނާ 28 ދުވަސް ވަންދެން އެމެރިކާގެ ލާސް ވެގަސްގެ ސަންރައިޒް ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓްކޮށް ފަރުވާ ދެވުނުކަމަށް ސީއެންއެންއިން ބުނެފައިވެއެވެ.

ބްރިޓްނީ މަސައްކަތާ ދުރަށްޖެހޭ އިރު، އޭނާގެ ލާސް ވޭގަސް ރެސިޑަންސީ ޝޯވ 'ޑޮމިނޭޝަން' ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ މަހެވެ. އަދި ގިނަ ބައެއް މިހާރުވެސް މި ޝޯވ ބެލުމަށް ޓިކެޓް ނަގާފައިވާއިރު، ބްރިޓްނީ ބުނީ އޭނާގެ އޮފިޝަލް ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ޓިކެޓްތައް ރިފަންޑް ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް