21 މާރޗް 2019 | ބުރާސްފަތި | 10 ފަސްބަދުރުވަ
14 ރަޖަބު 1440
އިޝާ 19:30
މަޣްރިބް 18:18
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:17
އިރުއަރާ 06:09
ފަތިސް 04:58

ޔޫއައި ހޮޓެލްސް

ޔޫއައި ހޮޓެލްސްއިން ޕްލާސްޓިކް ބޭނުން ކުރުން ހުއްޓާލައިފި

  • ގިނަ އެވޯޑްތަކެއް ވަނީ ހާސިލްކޮށްފައި
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 6 ޖެނުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ 19:33 | |

މަގުބޫލް

  1. ކިނޮޅަސް ކައުންސިލަރަކު ނިޔާވެފަައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ
  2. ބޮޑެތި ބައެއް މައްސަލަތައް ނިމިފައި، އެކަމަކު ދައުވާކުރަން ފޮނުވޭކަށް ނެތް: ސުއޫދު
  3. ފްލެޓް ދޭކަށް ނުގުޅަން، ދައުވަތު ދިނީ ބައްދަލުވުމަކަށް: އެމްޑީޕީ
  4. ނިއުޒީލެންޑުގެ ގައުމީ ޓީވީއިން ހުކުރު ނަމާދު ވަގުތުން ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި
  5. އެމްއެމްޕީއާރްސީ ހިޔާނާތާ ގުޅިގެން ސިފައިންގެ ދެ އޮފިސަރަކު ގޭގައި މަޑުކުރަން އަންގައިފި
  6. ބަލިމަޑުކަމެއް ފެތުރި ގއ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު ބަންދުކޮށްފި
  7. ސްޕެޝަލް އޮލިމްޕިކްސްގައި ރާއްޖެއަށް ރަންމެޑަލް
  8. ޔޫއޭއީއަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ރައްކާތެރި ޤައުމު


ޔޫއައި ހޮޓެލްސް -- ފޭސްބުކް

ޔޫއައި ހޮޓެލްސްއިން ޕްލާސްޓިކް ބޭނުން ކުރުން ހުއްޓާލައިފިއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއާއި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޔޫއައި ހޮޓެލްސްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ މޫސާ ނާސިޙް ވިދާޅުވީ ޔޫއައިގެ ހޮޓެލްސް އަދި ކެފޭތަކުން ޕްލާސްޓިކް ބޭނުން ކުރުން ހުއްޓާލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިއީ ކުރިންވެސް ޕްލޭންކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކަމަށާއި ޔޫއައި އަކީ ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހިކޮށް ޙިދުމަތްދޭން ބޭނުންވާ ތަނެއް ކަމުން ޖެނުއަރީ 6 އިން ފެށިގެން ޕްލާސްޓިކް ބޭނުން ކުރުން އެއްކޮށް ހުއްޓާލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ޕްލާސްޓިކް ފުޅި އާއި ކޮތަޅު، އަދި މިނޫންވެސް ޕްލާސްޓިކް އެކުލެވޭ އެއްޗެހި މިހާރު ބޭނުން ކުރުން ހުއްޓާލާފައިވާ ކަމަށް ނާސިޙް ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ މިހާރު އާރްއޯ ސިސްޓަމްއެއް ބޭނުންކޮށް ޙިދުމަތް ދެމުންދާއިރު ޔޫއައި ހޮޓެލްސްގައި ސޯލަރ ޕެނަލް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރިއަށްދާ ކަމަށެވެ.

މަޓާޓޯ ޓްރެވެލް އެވޯޑުގެ ލީޑިން ބިޒްނަސް ގެސްޓް ހައުސް އެވޯޑް ވިދިވިދިގެން ދެ ފަހަރު ހޯދާފައިވާ ޔޫއައި އަކީ ފަތުރުވެރިންގެ މެދުގައި މަޤްބޫލު ހޮޓެލްއެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް