18 ޖެނުއަރީ 2019 | ހުކުރު | 13 އުތުރަހަޅަ
12 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:31
މަޣްރިބް 18:15
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:20
އިރުއަރާ 06:17
ފަތިސް 05:02

ޔޫއައި ހޮޓެލްސް

ޔޫއައި ހޮޓެލްސްއިން ޕްލާސްޓިކް ބޭނުން ކުރުން ހުއްޓާލައިފި

  • ގިނަ އެވޯޑްތަކެއް ވަނީ ހާސިލްކޮށްފައި
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 6 ޖެނުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ 19:33 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖޭގައި މަރުވި ދެމަފިރިންގެ ވާހަކަތަކުން ފިލިޕީންސް ރޮއްވާލައިފި!
  2. ޖޭޕީން އެދުމުންވެސް އިސްލާހު ނުނަގާނެ ކަމަށް ލަތީފް ވިދާޅުވެއްޖެ!
  3. އިންޒާރު: ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓުތަކާ ގުޅިގެން ދައުވާ އުފުލަން ފަށަނީ!
  4. މަންމަގެ ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ބަސްތައް ކުލަ ފަންސުރުގައި!
  5. ބާރު ސްޕީޑްގައި ދިޔަ ޕިކަޕަކުން ޖެހި ރޯޑް ޑިވައިޑަރުތައް ފުނޑުފުނޑު!
  6. ނަޝީދުގެ ވާހަކަތައް ހަމަނުޖެހޭ:ގާސިމް
  7. ޖުމެއިރާ ވިއްޓަވެލީގެ ފަޔަރ ޑާންސަރު މަރުވެގެން ވެއްޓިއްޖެ
  8. އައްޑޫސިޓީ މީދުއަކީ މުޅި ރާއްޖޭގެ އިންސާފު ގާއިމްކުރުމާ ހަވާލުވެފައި އޮތް ރަށް: ރައީސް ނަޝީދު


ޔޫއައި ހޮޓެލްސް -- ފޭސްބުކް

ޔޫއައި ހޮޓެލްސްއިން ޕްލާސްޓިކް ބޭނުން ކުރުން ހުއްޓާލައިފިއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއާއި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޔޫއައި ހޮޓެލްސްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ މޫސާ ނާސިޙް ވިދާޅުވީ ޔޫއައިގެ ހޮޓެލްސް އަދި ކެފޭތަކުން ޕްލާސްޓިކް ބޭނުން ކުރުން ހުއްޓާލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިއީ ކުރިންވެސް ޕްލޭންކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކަމަށާއި ޔޫއައި އަކީ ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހިކޮށް ޙިދުމަތްދޭން ބޭނުންވާ ތަނެއް ކަމުން ޖެނުއަރީ 6 އިން ފެށިގެން ޕްލާސްޓިކް ބޭނުން ކުރުން އެއްކޮށް ހުއްޓާލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ޕްލާސްޓިކް ފުޅި އާއި ކޮތަޅު، އަދި މިނޫންވެސް ޕްލާސްޓިކް އެކުލެވޭ އެއްޗެހި މިހާރު ބޭނުން ކުރުން ހުއްޓާލާފައިވާ ކަމަށް ނާސިޙް ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ މިހާރު އާރްއޯ ސިސްޓަމްއެއް ބޭނުންކޮށް ޙިދުމަތް ދެމުންދާއިރު ޔޫއައި ހޮޓެލްސްގައި ސޯލަރ ޕެނަލް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރިއަށްދާ ކަމަށެވެ.

މަޓާޓޯ ޓްރެވެލް އެވޯޑުގެ ލީޑިން ބިޒްނަސް ގެސްޓް ހައުސް އެވޯޑް ވިދިވިދިގެން ދެ ފަހަރު ހޯދާފައިވާ ޔޫއައި އަކީ ފަތުރުވެރިންގެ މެދުގައި މަޤްބޫލު ހޮޓެލްއެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް