18 ޖެނުއަރީ 2019 | ހުކުރު | 13 އުތުރަހަޅަ
12 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:31
މަޣްރިބް 18:15
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:20
އިރުއަރާ 06:17
ފަތިސް 05:02

ޖޯޑީ އަލްބާ

ޔުވަންޓަސްއިން އަލްބާއަށް ޝައުގުވެރިވޭ

  • އަލްބާގެ އެއްބަސްވުން ހަމަވާނީ 2020 ގައި
ލީވާން އަލީ | MrLeevaan

| 6 ޖެނުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ 18:52 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖޭގައި މަރުވި ދެމަފިރިންގެ ވާހަކަތަކުން ފިލިޕީންސް ރޮއްވާލައިފި!
  2. ޖޭޕީން އެދުމުންވެސް އިސްލާހު ނުނަގާނެ ކަމަށް ލަތީފް ވިދާޅުވެއްޖެ!
  3. އިންޒާރު: ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓުތަކާ ގުޅިގެން ދައުވާ އުފުލަން ފަށަނީ!
  4. މަންމަގެ ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ބަސްތައް ކުލަ ފަންސުރުގައި!
  5. ބާރު ސްޕީޑްގައި ދިޔަ ޕިކަޕަކުން ޖެހި ރޯޑް ޑިވައިޑަރުތައް ފުނޑުފުނޑު!
  6. ނަޝީދުގެ ވާހަކަތައް ހަމަނުޖެހޭ:ގާސިމް
  7. ޖުމެއިރާ ވިއްޓަވެލީގެ ފަޔަރ ޑާންސަރު މަރުވެގެން ވެއްޓިއްޖެ
  8. އައްޑޫސިޓީ މީދުއަކީ މުޅި ރާއްޖޭގެ އިންސާފު ގާއިމްކުރުމާ ހަވާލުވެފައި އޮތް ރަށް: ރައީސް ނަޝީދު


ބާސާއަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޖޯޑީ އަލްބާ -- ރޮއިޓަރސް

ޔުވަންޓަސްއިން ބާސެލޯނާއަށް ކުޅެމުން އަންނަ ސްޕެއިންގެ ލެފްޓް ބެކް ޖޯޑީ އަލްބާއަށް ޝައުގުވެރިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ.

ޓުޓޯ ސްޕޯޓްއިން ބުނީ އަލްބާއަށް ޔުވަންޓަސްއިން ޝައުގުވެރިވާ ކަމަށާއި، ޖެނުއަރީ ޓްރާންސްފާގައި އޭނާ ހޯދުމަށް އެ ކްލަބުން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

އުމުރުން 29 އަހަރުގެ އަލްބާ ހޯދުމަށް ދުނިޔޭގެ ނަން މަޝްހޫރު ގިނަ ކްލަބްތަކުން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނައިރު، އޭނާ އެ ކްލަބާއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން ހަމަވާނީ 2020 ވަނަ އަހަރެވެ.

އެގޮތުން ބާސާއިން އަލްބާގެ އެއްބަސްވުން އާކުރަން މަޝްވަރާކުރަމުން އައި ނަމަވެސް އާ އެއްބަސްވުމަށް އަލްބާ ފުރަގަސްދީފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ. އަދި ޖެނުއަރީ ޓްރާންސްފާގައި އޭނާ ކްލަބް ބަދަލުކުރާނެ ކަމަށްވެސް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

ސްޕެއިންގެ ވެލެންސިއާއިން ވިދާލި އަލްބާ ވަނީ އެޓީމަށް ކުޅުނު 110 މެޗުގައި ހަ ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. އޭނާ ވެލެންސިއާގައި ތިން ސީޒަން ހޭދަކުރުމަށްފަހު ބާސާއަށް ބަދަލުވީ 2012 ވަނަ އަހަރުގެ ސީޒަނުގައެވެ.

އަލްބާ ވަނީ ބާސާއަށް މިހާތަނަށް ކުޅުނު 269 މެޗުގައި 14 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށް، އެޓީމާއެކު ހަތަރު ލީގު ތަށި، ހަތަރު ކޮޕާޑެލްރޭ، ތިން ސްޕެނިޝް ސުޕާކަޕް، އެއް ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު އަދި އެއް ފީފާ ކްލަބް ވޯލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

ސްޕެއިން ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުނު 67 މެޗުގައި 8 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ އަލްބާ ވަނީ 2012 ވަނަ އަހަރު އެޓީމާއެކު ކާމިޔާބުކުރުމުގެ އިތުރުން 2013 ވަނަ އަހަރު ފީފާ ކޮންފެޑެރޭޝަންސް ކަޕްގެ ދެވަނަވެސް ހޯދާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް