23 މާރޗް 2019 | ހޮނިހިރު | 13 ފަސްބަދުރުވަ
16 ރަޖަބު 1440
އިޝާ 19:29
މަޣްރިބް 18:18
އަސްރު 15:20
މެންދުރު 12:17
އިރުއަރާ 06:08
ފަތިސް 04:57

ބޮލީވުޑް

ސިމްބާ: 200 ކްރޯޑް ކްލަބަށް!

  • ހަމައެކަނި އިންޑިއާއިން މި ފިލްމަށް ލިބުނު އާމްދަނީ ވަނީ 175 ކްރޯޑަށް އަރާފައި
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 6 ޖެނުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ 14:08 | |

މަގުބޫލް

  1. ނިއުޒިލޭންޑްގެ ބޮޑު ވަޒީރު މިސާލު ނެންގެވީ ރަސޫލާގެ ހަދީސްފުޅުން
  2. ބަލިކަމަށް ބުނެ ބަހާނާ ދެއްކުމަށް ފަހު ރާއްޖޭ އައުމުން ރަޝިއާގެ ރީތީގެ ރާނީއެއްގެ ލަގަބު އަތުލައިފި
  3. ވެލާ ރިޒޯޓުގެ އަގުވައްޓާލަން މީހަކު ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން!
  4. އަހަރުމެންގެ ވަނީ ހިތް ހަލާކުވެފައި، އެކަަމަކު މިތިބީ އެކަތިގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި: ނޫރް މިސްކިތުގެ އިމާމް
  5. ކުރިއަށް އޮތް ދެ ހަފްތާ ތެރޭގައި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ފުރަތަމަ މަޝްރޫއު އިފްތިތާހްކުރާނެ: ރައީސް ސޯލިހު
  6. ވެރިކަމަށް އައީ ގިނަ ބައެއްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު، އެއްވެސް ބަޔަކަށް ދެރަ ގޮތެއް ނުހަދާނަން: ރައީސް ސޯލިހު
  7. ބިދޭސީން ގެނައުމަށް ފަހު އިހުމާލުވެފައިވާ 67 ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅަނީ
  8. އިތުރު ދެ ރަށެއްގެ ސިއްހީ މަރުކަޒު ހޮސްޕިޓަލަށް ބަދަލުކުރަނީ


ސިމްބާގެ ޕޯސްޓަރު -- ގޫގުލް

މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު 28 ގައި ރިލީޒް ކުރި ފިލްމް "ސިމްބާ" އަށް ބޮކްސް އޮފީހުގައި ލިބުނު އާމްދަނީ 200 ކްރޯޑަށް އަރައިފިއެވެ.

ޓްރޭޑް އެނަލިސްޓް ތަރަން އާދަޝް ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓްގައި ވަނީ އެ ފިލްމަށް ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން  ލިބުނު އާމްދަނީ 200 ކްރޯޑަށް އަރާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި ހަމައެކަނި އިންޑިއާ އިން މި ފިލްމަށް ލިބުނު އާމްދަނީ 175 ކްރޯޑަށް އަރާފައިވާ ކަމަށް އޭނާގެ ޓްވީޓްގައި ވެއެވެ.

"ސިމްބާ" ވެގެން ގޮސްފައި ވަނީ ރަންވީރު ސިންގް ކުޅެފައިވާ ސޯލޯ ފިލްމްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީ ލިބިގެން ދިޔަ ފިލްމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން "ސިމްބާ" ވެގެން ގޮސްފައި ވަނީ މި ފިލްމްގެ ޑައިރެކްޓަރ ރޯހިތު ޝެޓީގެ ފިލްމްތަކުގެ ތެރެއިން 100 ކްރޯޑް ލިބުނު އޭނާގެ އަށް ވަނަ ފިލްމަށެވެ.

ތަރަން ބުނެފައިވާ ގޮތުން މި ފިލްމަށް އިންޓަނޭޝަނަލް މާކެޓްގައި ލިބުނު އާމްދަނީ ވަނީ 60 ކްރޯޑަށް އަރާފައެވެ.

"ސިމްބާ" ވެގެން ގޮސްފައި ވަނީ މިދިޔަ އަހަރު ރިލީޒްކުރި ފިލްމްތަކުގެ ތެރެއިން ސަންޖޭދަތުގެ ބައޯޕިކް "ސަންޖޫ" އަށް ފަހު ފިލްމް ރިލީޒްކުރި ފުރަތަމަ ހަފްތާގައި އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބުނު ދެވަނަ ފިލްމަށެވެ.

ރަންވީރު ދެން އެންމެ އަވަހަށް ފެނިގެން ދާނީ ޒޯޔާ އަޚްތަރުގެ ފިލްމް "ގަލީ ބޯއީ" އިންނެވެ. މި ފިލްމުގައި ރަންވީރު ފެނިގެންދާނީ ސްޓްރީޓް ރެޕަރއެއްގެ ރޯލުންނެވެ. އަންނަ މަހު 14 ގައި ރިލީޒްކުރާ މި ފިލްމްގައި ރަންވީރުއާ އެކު ލީޑް ރޯލުން ފެނިގެންދާނީ އާލިއާ ބަޓްއެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް