18 ޖެނުއަރީ 2019 | ހުކުރު | 13 އުތުރަހަޅަ
12 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:31
މަޣްރިބް 18:15
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:20
އިރުއަރާ 06:17
ފަތިސް 05:02

އަހުމަދު މަހުލޫފް

ފީފާ އަދި އޭއެފްސީގެ ރައީސްއާ މިނިސްޓަރު މަހުލޫފް ބައްދަލުކުރައްވައިފި

  • ބައްދަލުވުން ކުރިޔަށް ގެންދެވީ އަބޫދާބީގައި
ލީވާން އަލީ | MrLeevaan

| 5 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު 23:43 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖޭގައި މަރުވި ދެމަފިރިންގެ ވާހަކަތަކުން ފިލިޕީންސް ރޮއްވާލައިފި!
  2. ޖޭޕީން އެދުމުންވެސް އިސްލާހު ނުނަގާނެ ކަމަށް ލަތީފް ވިދާޅުވެއްޖެ!
  3. އިންޒާރު: ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓުތަކާ ގުޅިގެން ދައުވާ އުފުލަން ފަށަނީ!
  4. މަންމަގެ ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ބަސްތައް ކުލަ ފަންސުރުގައި!
  5. ބާރު ސްޕީޑްގައި ދިޔަ ޕިކަޕަކުން ޖެހި ރޯޑް ޑިވައިޑަރުތައް ފުނޑުފުނޑު!
  6. ނަޝީދުގެ ވާހަކަތައް ހަމަނުޖެހޭ:ގާސިމް
  7. ޖުމެއިރާ ވިއްޓަވެލީގެ ފަޔަރ ޑާންސަރު މަރުވެގެން ވެއްޓިއްޖެ
  8. އައްޑޫސިޓީ މީދުއަކީ މުޅި ރާއްޖޭގެ އިންސާފު ގާއިމްކުރުމާ ހަވާލުވެފައި އޮތް ރަށް: ރައީސް ނަޝީދު


ފީފާ އަދި އޭއެފްސީގެ ރައީސްއާ މިނިސްޓަރު މަހުލޫފް ބައްދަލުކުރެއްވުން -- ޓްވިޓަރ

ފީފާގެ ރައީސް ޖިއާނީ އިންފަންޓީނޯ އަދި އޭއެފްސީގެ ރައީސް ޝައިހް ސަލްމާން ބިން އިބްރާހިމް ހަލީފާއާ ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފް ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

މި ދެ ބޭފުޅުންނާ މިނިސްޓަރު މަހުލޫފް ބައްދަލުކުރެއްވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު އޭޝިއަން ކަޕް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން އަބޫދާބީގައެވެ.

ބައްދަލުވުމާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓަރު މަހުލޫފް ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ފީފާ އަދި އޭއެފްސީއާ ވަރަށް ގާތުން މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށާއި، ގަވައިދުތަކަށްވެސް ބޯލަނބާނެ ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރު މަހުލޫފް ވަނީ ދާދި ފަހުން އޭއެފްސީގެ ރައީސް ޝައިހް ސަލްމާންއާ ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ. އެ ބައްދަލުވުމަށްފަހު ވެސް އޭއެފްސީ އަދި ފީފާގެ ގަވައިދުތަކަށް ބޯލަނބާނެކަމަށް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ފީފާގެ ރައީސް އިންފަންޓީނޯ ވަރަށް އަވަހަށް ރާއްޖެ އައުމަށް  ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، މި ދަތުރުފުޅުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުއާ އިންފަންޓިނޯ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށްވެސް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން ޙަސަން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް