21 މާރޗް 2019 | ބުރާސްފަތި | 10 ފަސްބަދުރުވަ
14 ރަޖަބު 1440
ފަތިސް 04:58
އިރުއަރާ 06:09
މެންދުރު 12:17
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:30

ނޫ އުރަހަ ކަންނެލި

ޖަޕާނުގައި ކަންނެއްޔެއް 3.1 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ވިއްކައިފި

  • ހަރުގެ މަސް ވެސް ގަތީ، ކުރިން ވެސް އެއްމެ ބޮޑު އަގެއް ދީފައި މަސް ގަތުމުގެ ރެކޯޑް އޮންނަ ޖަޕާނުގެ ކިޔޯޝީ ކިމޫރާ
އަމަން ހަލީމް | soupized

| 5 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު 22:16 | |

މަގުބޫލް

  1. ނިއުޒިލެންޑް މުސްލިމުންނާ އެކު ތިބިކަން ހާމަ ކުރުމުން، ސިފައިންނަށް ތައުރީފު!
  2. ޕާޓީގެ ގުނަވަންތަކާ މަޝްވަރާއެއް ނުކުރަން، މުޢުނީއާމެދު އަޅާފައި މިވަނީ ސިޔާސީ ފިޔަވަޅެއް: އެމްޑީޕީ
  3. ކިނޮޅަސް ކައުންސިލަރަކު ނިޔާވެފަައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ
  4. ޤުރުއާނުގެ އާޔަތްތަކެއް ނުބައިކޮށް ލިޔެ ފޮތެއް ނެރިފައިވާ މައްސަލަ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބަލަން ފަށައިފި
  5. 11 މީހުން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ކުންފުނީގެ މުދަލަށާއި ފައިސާއަށް ހިޔާނާތްތެރިވެގެން: ފެނަކަ
  6. ބޮޑެތި ބައެއް މައްސަލަތައް ނިމިފައި، އެކަމަކު ދައުވާކުރަން ފޮނުވޭކަށް ނެތް: ސުއޫދު
  7. މާލެ ތެރޭގައި ތެޔޮ ވިއްކުން ހުއްޓުމަކަށް ގެނެސް، ޕެޓްރޯލް ޝެޑްތައް އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖަށް ބަދަލުކުރަނީ
  8. ފްލެޓް ދޭކަށް ނުގުޅަން، ދައުވަތު ދިނީ ބައްދަލުވުމަކަށް: އެމްޑީޕީ


މަސް ގަތް ފަރާތް ކަމުގައިވާ ކިޔޯޝީ ކިމޫރާ -- ރޮއިޓަރސް

ޖަޕާނުގެ ޓޯކިޔޯގެ އާ މަސް މާރުކޭޓުގައި ބޭއްވި ފުރަތަމަ ނީލަމުގައި، ކަންނެއްޔެއް 3.1 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ވިއްކައިފިއެވެ.

ބަރުދަނުގައި 278 ކިލޯ ހުރި މި ކަންނެއްޔަކީ، ނެތިހިނގައިދާނެ ކަމުގެ ބިރު ހީވެފައިވާ ކަންނެލީގެ ބާވަތެއް ކަމުގައިވާ ނޫ އުރަހަ ކަންނެއްޔެކެވެ. މިއީ މިހާތަނަށް ކަންނެއްޔަކަށް ދެއްކި އެއްމެ ބޮޑު އަގެވެ.

މި ފަހަރު ވެސް ކަންނެލި ގަތީ، ކުރިން ވެސް އެއްމެ ބޮޑު އަގެއް ދީފައި މަސް ގަތުމުގެ ރެކޯޑް އޮންނަ ޖަޕާނުގެ ކިޔޯޝީ ކިމޫރާއެވެ. "ޓޫނާ ކިންގް" ގެ ނަމުން މަޝްހޫރު ކިމޫރާއަކީ ޖަޕާނުގައި ހިންގާ "ސޫޝީ ޒަންމާއީ" ރެސްޓޯރަންޓްތަކުގެ ވެރިޔާއެވެ.

ކިމޫރާ ބުނީ އެ ކަންނެލި ތާޒާވެފައި ރަހަ މީރު ވާނެ ކަމަށް ބެލެވުނަސް މި ފަހަރު މަސް ގަނެވުނީ އުއްމީދު ކުރި އަގަށް ވުރެ މަތިން ކަމަށެވެ. ނަމެވެސް އޭނާގެ ކަސްޓަމަރުން މި މަސް ކާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރާ ކަމަށް ވެސް ކިމޫރާ ވިދާޅުވިއެވެ. މި މަސް ކެއުމަށް ބޭނުންވާ މީހުން ވަނީ ކިމޫރާގެ ރެސްޓޯރަންޓްތަކުގެ ބޭރުގައި ބޮޑު ކިޔުއެއް ހަދާފައެވެ.

މި އަގަކީ ބާޒާރުގައި އާއްމު ގޮތެއްގައި ނޫ އުރަހަ ކަންނެލި ލިބެން ހުންނަ އަގަށް ވުރެ މަތިން ވިކުނު ކަންނެއްޔެކެވެ. މި މަހުގެ އަގު އެހާ ބޮޑުވީ އާ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ މަސް ނީލަމުގައި ވިކުނު މަހަކަށް ވުމުން ކަމަށް ޖަޕާނުގެ މީޑިއާތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ. އަދި މި މަސް ވިއްކި ޓޮޔޫސޫ މަރުކޭޓަކީ، ޓޯކިޔޯގެ ދުވަސްވީ ސުކީޖީ މާރުކޭޓު ބަންދު ކުރުމަށް ފަހު މި އަހަރު އަލަށް ހުޅުވި މަސް މާރުކޭޓެކެވެ.

ޖަޕާނާކީ ދުނިޔޭގައި އެއްމެ ގިނައިން ކެއުމުގައި ނޫ އުރަހަ ކަންނެލި ބޭނުން ކުރާ ގައުމެވެ. މާހިރުން ބުނަމުން އަންނަނީ، މިހާރު ބާނާ ވަރަށް ނޫއުރަހަ ކަންނެލި ބާނަމުން ދާނަމަ މި ކަންނެލީގެ ބާވަތް ދުނިޔެއިން ނެތިގެން ދާކަށް މާ ގިނަ ދުވަހެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް