18 ޖެނުއަރީ 2019 | ހުކުރު | 13 އުތުރަހަޅަ
12 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:31
މަޣްރިބް 18:15
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:20
އިރުއަރާ 06:17
ފަތިސް 05:02

ވާވޭ ޓެކްނޮލޮޖީސް

އައިފޯނުން ޓްވީޓް ކުރި ވާވޭގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަދަބު ދީފި

  • ޓްވީޓުގެ ސަބަބުން ކުންފުނީގެ މަރުކާއަށް ގެއްލުން ލިބިފައިވާ ކަމަށް
އަމަން ހަލީމް | soupized

| 5 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު 04:41 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖޭގައި މަރުވި ދެމަފިރިންގެ ވާހަކަތަކުން ފިލިޕީންސް ރޮއްވާލައިފި!
  2. ޖޭޕީން އެދުމުންވެސް އިސްލާހު ނުނަގާނެ ކަމަށް ލަތީފް ވިދާޅުވެއްޖެ!
  3. އިންޒާރު: ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓުތަކާ ގުޅިގެން ދައުވާ އުފުލަން ފަށަނީ!
  4. މަންމަގެ ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ބަސްތައް ކުލަ ފަންސުރުގައި!
  5. ބާރު ސްޕީޑްގައި ދިޔަ ޕިކަޕަކުން ޖެހި ރޯޑް ޑިވައިޑަރުތައް ފުނޑުފުނޑު!
  6. ނަޝީދުގެ ވާހަކަތައް ހަމަނުޖެހޭ:ގާސިމް
  7. ޖުމެއިރާ ވިއްޓަވެލީގެ ފަޔަރ ޑާންސަރު މަރުވެގެން ވެއްޓިއްޖެ
  8. އައްޑޫސިޓީ މީދުއަކީ މުޅި ރާއްޖޭގެ އިންސާފު ގާއިމްކުރުމާ ހަވާލުވެފައި އޮތް ރަށް: ރައީސް ނަޝީދު


ވާވޭގެ އޮފީސް އިމާރާތެއް -- ރޮއިޓަރސް

ޗައިނާގެ ވާވޭ ޓެކްނޮލޮޖީސްގެ ރަސްމީ ޓްވިޓާ އެކައުންޓުން އާ އަހަރުގެ ތަހުނިޔާ ރައްދު ކުރި ޓްވީޓް، އައިފޯނަކުން ކުރި މައްސަލާގައި އެ ކުންފުނީގެ ދެ މުވައްޒަފަކަށް އަދަބު ދީފިއެވެ.

ރޮއިޓަރޒަށް ލިބިފައިވާ ވާވޭގެ އެތެރޭގެ މެމޯގައި، މި ޓްވީޓްގެ ސަބަބުން އެ ކުންފުނީގެ މަރުކާއަށް ގެއްލުން ލިބިފައިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ ބޯޑު މެމްބަރު ޗެން ލީފަންގް ބުނެފައިވެއެވެ.

އެ މައްސަލަ ދިމާވާން މެދުވެރިވީ، ކުންފުނީގެ މީސް މީޑިއާގެ ކަންކަން މަތިކޮށްފައިވާ "ސަޕިއެންޓް" ކުންފުނީގެ ޑެސްކްޓޮޕް ކޮމްޕިޔުޓަރެއްގެ ވީޕީއެންއަށް ދިމާވި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން، އާ އަހަރު ވީ ވަގުތަށް ޓްވީޓް ފޮނުވުމުގެ ގޮތުން އައިފޯނެއް ބޭނުން ކުރުމުން ކަމަށް ވެސް އެ މެމޯގައިވެ އެވެ.

ޗައިނާގައި ޓްވިޓާ އާއި ފޭސްބުކް އަދި ގޫގުލް ފަދަ ބޭރުގެ ވެބްސައިޓްތައް ބްލޮކްކޮށްފައި (ނުވަދެވޭ ގޮތް ހަދާފައި) ހުރުމުން، މި ވެބްސައިޓްތައް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޖެހެނީ ވާޗުއަލް ޕްރައިވެޓް ނެޓްވޯކް (ވީޕީއެން)ގެ ބޭނުންކުރާށެވެ.

މި ކަމުގައި ޒިންމާވާން ޖެހޭ ވާވޭގެ ދެ މުވައްޒިފެއްގެ މަގާމު ދަށްކޮށް، އެ މީހުންނަށް ކޮންމެ މަހަކު ލިބޭ މުސާރައިން 728.27 ޑޮލަރު (11229 ރުފިޔާ) އުނިކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ވެސް އެ މެމޯގައި ވެއެވެ. އަދި އެތަނުން އެއް މުވައްޒިފެއްގެ މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން އަހަރަކަށް ހިފަހައްޓަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ވެސް މެމޯގައި ވެއެވެ.

ވާވޭއިން ވަނީ ވާދަވެރި އެޕަލް ކުންފުނި ފަހަތަށް ޖައްސާލުމަށް ފަހު، ދުނިޔޭގެ ސްމާޓްފޯނު ބާޒާރުގެ ދެވަނަ މަގާމު ނަގާފައެވެ. މި ކުންފުނީގެ މަގުބޫލު ފޯނުތަކުގެ ތެރޭގައި ޕީ-ސީރިޒް އަދި މޭޓް ސީރީޒްގެ ފޯނުތައް ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން ޙަސަން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް