21 މާރޗް 2019 | ބުރާސްފަތި | 10 ފަސްބަދުރުވަ
14 ރަޖަބު 1440
އިޝާ 19:30
މަޣްރިބް 18:18
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:17
އިރުއަރާ 06:09
ފަތިސް 04:58

ޚަޝޯގީ

ޚަޝޯގީ މަރާލުމުގައި ބައިވެރިވި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހުންގެ ޝަރީއަތްތައް ފަށައިފި

  • ޚަޝޯގީ މަރާލާފައިވަނީ ސައުދީ ކޮންސިއުލޭޓަށް ވަތްތަނުން
  • ފަސް މީހަކަށް މަރުގެ އަދަބު ދޭނެކަމަށް ސައުދީން ބުނޭ
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 4 ޖެނުއަރީ 2019 | ހުކުރު 13:45 | |

މަގުބޫލް

  1. ކިނޮޅަސް ކައުންސިލަރަކު ނިޔާވެފަައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ
  2. ބޮޑެތި ބައެއް މައްސަލަތައް ނިމިފައި، އެކަމަކު ދައުވާކުރަން ފޮނުވޭކަށް ނެތް: ސުއޫދު
  3. ފްލެޓް ދޭކަށް ނުގުޅަން، ދައުވަތު ދިނީ ބައްދަލުވުމަކަށް: އެމްޑީޕީ
  4. ނިއުޒީލެންޑުގެ ގައުމީ ޓީވީއިން ހުކުރު ނަމާދު ވަގުތުން ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި
  5. އެމްއެމްޕީއާރްސީ ހިޔާނާތާ ގުޅިގެން ސިފައިންގެ ދެ އޮފިސަރަކު ގޭގައި މަޑުކުރަން އަންގައިފި
  6. ބަލިމަޑުކަމެއް ފެތުރި ގއ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު ބަންދުކޮށްފި
  7. ސްޕެޝަލް އޮލިމްޕިކްސްގައި ރާއްޖެއަށް ރަންމެޑަލް
  8. ޔޫއޭއީއަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ރައްކާތެރި ޤައުމު


ޚަޝޯގީ -- ގެޓީ އިމޭޖާސް

މިދިޔަ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހު ތުރުކީގައި ހުންނަ ސައުދީ ކޮންސިއުލޭޓަށް ވަތްތަނާ މަރާލާފައިވާ ޖާނަލިސްޓް ޖަމާލް ޚަޝޯގީ މަރާލިކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހުންގެ ޝަރީއަތްތައް ސައުދީން ފަށައިފިއެވެ. 

ޚަޝޯގީގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ސައުދީން ވަނީ 11 މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރުމަށް ނިންމާފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ފަސް މީހަކަށް މަރުގެ އަދަބު ދޭނެކަމަށް ސައުދީން ބުނެއެވެ. ސައުދީން ބުނީ އެ ފަސް މީހުންނަކީ ޚަޝޯގީ މަރާލުމުގައި އަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރިވި މީހުން ކަމަށެވެ. އަދި އެމީހުންގެ މައްޗަށް މަރުގެ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމަށް ސައުދީން ވަނީ އަންގާފައެވެ. 

ތުރުކީގެ ރައީސް ތައްޔިބު އުރުދުޣާން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ޚަޝޯގީ ގެއްލުނު ދުވަހު ކުއްލި ގޮތަކަށް 15 މެމްބަރުންގެ ޓީމެއް ތުރުކީއަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ތަހުގީގު ޓީމުން ހާމަކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ޚަޝޯގީ މަރާލާފައި ވަނީ ދުރާލާ ރާވައިގެން ކަމަށް ޔަގީންކުރެވޭ ކަމަށް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ސައުދީން ޚަޝޯގީ މަރާލާފައިވަނީ ރޭވިގެން ނޫންކަމަށް ބުނި ނަމަވެސް ސައުދީއިން ވަނީ ޚަޝޯގީގެ މަރަކީ ދުރާލާ ރާވައިގެން ހިންގާފައިވާ މަރެއް ކަމަށް ފަހުން  އިއުތިރާފުވެފައެވެ.

އުމުރުން 59 އަހަރުގެ ތަޖުރިބާކާރު ނޫސްވެރިޔާ ޚަޝޯގީ ތުރުކީގައި ހުންނަ ސައުދީ ކޮންސިއުލޭޓަށް ދިޔައީ އޭނާގެ ހަތަރު ވަނަ ކައިވެންޏަށް ބޭނުންވާ ވަރީގެ ސެޓްފިކެޓެއް ހޯދުމަށެވެ. ސައުދީ ޝާހީ އާއިލާއަށް ފާޑުކިއުންތަކެއް އަމާޒުކޮށް ލިޔުންތައް ޝާއިރު ކުރަމުންދިޔަ ޚަޝޯގީ މަރާލާފައިވަނީ ސައުދީ ވަލީއަހުދުގެ އަމުރަށް ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ސައުދީން ދަނީ އެކަން ދޮގު ކުރަމުންނެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ލީވާން އަލީ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް