21 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހުކުރު | 01 އަތަ
11 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ޖޯލީ އެލްއެލްބީ 2

ދެ ދުވަސް ތެރޭގައި ޖޯލީ އެލްއެލްބީ 2 އަށް 30 ކަރޯޑަށް ވުރެ ގިނަ ރުޕީސް ލިބިއްޖެ

  • ޖޯލީ އެލްއެލްބީ 2 ޕްރިމިއާ ކުރި ދުވަހު 13.20 ކަރޯޑް ރުޕީސް ލިބުނު
ލީވާން އަލީ | MrLeevaan

| 12 ފެބުރުވަރީ 2017 | އާދީއްތަ 18:07 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
  2. ސްކޫލުގެ ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!
  3. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
  4. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  5. މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވެސް ހާޑިންގހަމްއާ އެކު!
  6. ސަރުކާރުން ޕްރޮމޯޓްކުރާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާ ކުންފުނިތަކުން އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރަނީ!
  7. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
  8. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ހީކުރިވަރެއް ނުވި، މާ ކުޑަ


ޖޯލީ އެލްއެލްބީ 2 ގެ ޕޯސްޓަރު -- ގޫގުލް

ދެ ދުވަސް ތެރޭގައި ޖޯލީ އެލްއެލްބީ 2 އަށް 30.51 ކްރޯޑް ރުޕީސް ލިބިފައިވާ ކަމަށް ޓްރޭޑް އެނަލިސްޓެއް ކަމަށްވާ ޓަރަން އަދާޝް ބުނެފި އެވެ.

ޓަރަންގެ ރަސްމީ ޓުވީޓާ އެކައުންޓުން ކުރި ޓުވީޓެއްގައި އޭނާ ބުނީ ޖޯލީ އެލްއެލްބީގެ ދެވަނަ ފިލްމު ޕްރިމިއާ ކުރި ދުވަހު 13.20 ކަރޯޑް ރުޕީސް ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި، ހޮނިހިރު ދުވަހު އެ ފިލްމަށް 17.31 ކަރޯޑް ރުޕީސް ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އިންޑިއާގެ އެކި ކަންކޮޅުގައި މި ފިލްމު ޕްރިމިއާ ކޮށްފައިވާއިރު، މި ފިލްމު ރާހުލް ދޮލަކާގެ ރައީސް އަދި ސަންޖޭ ގުޕްތާގެ ކާބިލްއާ ވާދަކުރާނެ ކަމަށް ވަނީ ބެލެވިފައެވެ. އެގޮތުން މި ފިލްމަށް ލިބެމުންދާ މަގުބޫލުކަން އިތުރުވަމުންދާ ކަމަށްވެސް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

ޖުމްލަ 45 ކަރޯޑް ރުޕީސްގެ ބަޖެޓަކާ އެކު އުފެއްދި މި ފިލްމުގެ ހަރަދު ކުރިޔަށް އޮތް ދެ ދުވަހެއްގެ ތެރޭގައި ހަމަވާނެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ. އެގޮތުން މި ފިލްމަށްވެސް ބޮޑު ފައިދާއެއް ވާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

މި އަހަރު ރިލީޒްކުރި ފިލްމް ރައީސް އާއި ފިލްމް ކާބިލް އަށް 100 ކަރޯޑް ރުޕީސް އަށްވުރެ ގިނަ ފައިސާ ލިބިފައިވާކަމަށް ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައެވެ. މީގެއިތުރުން މި ދެ ފިލްމު ވަނީ ބޮލީވުޑްގެ ގިނަ ރެކޯޑްތަކެއްވެސް މުގުރާލާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެއެމްވީ ލޯކަލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް