26 އޭޕުރިލް 2019 | ހުކުރު | 05 ބުރުނު
19 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:13
ޢިޝާ 19:27

ޖޯލީ އެލްއެލްބީ 2

ދެ ދުވަސް ތެރޭގައި ޖޯލީ އެލްއެލްބީ 2 އަށް 30 ކަރޯޑަށް ވުރެ ގިނަ ރުޕީސް ލިބިއްޖެ

  • ޖޯލީ އެލްއެލްބީ 2 ޕްރިމިއާ ކުރި ދުވަހު 13.20 ކަރޯޑް ރުޕީސް ލިބުނު
ލީވާން އަލީ | MrLeevaan

| 12 ފެބުރުވަރީ 2017 | އާދީއްތަ 18:07 | |

މަގުބޫލް

  1. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަށިގޮއްވާލި ދެބެއިންގެ ބައްޕަ ހައްޔަރަށް
  2. ސްރީލަންކާ ބޮމުގެ ހަމަލާ: އެންމެ ފަސް
  3. ލަންކާ އަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ: އެންމެ ފަސް
  4. މި ހާލަތުގައި ރަނގަޅީ މޫނު ބުރުގާ ނޭޅުން: ލަންކާގެ ޖަމިއްޔަތުލް އުލަމާ
  5. ލަންކާއަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގައި ސަރުކާރުގެ ބޮޑު އިހުމާލެއް!
  6. ހަމަލާދިން ނުވަ މީހުންގެ ތެރެއިން އަށް މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ: ލަންކާ ފުލުހުން
  7. ކެންޑިޑޭޓުން މާލީ ބަޔާން ހުށަނާޅައިފިނަމަ ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އައިސްދާނެ
  8. ރައީސް ޔާމީނާއި ދެކޮޅަށް ހެކީންގެ ގޮތުގައި އަދީބާއި ޒިޔާތާއި ލުތުފީ


ޖޯލީ އެލްއެލްބީ 2 ގެ ޕޯސްޓަރު -- ގޫގުލް

ދެ ދުވަސް ތެރޭގައި ޖޯލީ އެލްއެލްބީ 2 އަށް 30.51 ކްރޯޑް ރުޕީސް ލިބިފައިވާ ކަމަށް ޓްރޭޑް އެނަލިސްޓެއް ކަމަށްވާ ޓަރަން އަދާޝް ބުނެފި އެވެ.

ޓަރަންގެ ރަސްމީ ޓުވީޓާ އެކައުންޓުން ކުރި ޓުވީޓެއްގައި އޭނާ ބުނީ ޖޯލީ އެލްއެލްބީގެ ދެވަނަ ފިލްމު ޕްރިމިއާ ކުރި ދުވަހު 13.20 ކަރޯޑް ރުޕީސް ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި، ހޮނިހިރު ދުވަހު އެ ފިލްމަށް 17.31 ކަރޯޑް ރުޕީސް ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އިންޑިއާގެ އެކި ކަންކޮޅުގައި މި ފިލްމު ޕްރިމިއާ ކޮށްފައިވާއިރު، މި ފިލްމު ރާހުލް ދޮލަކާގެ ރައީސް އަދި ސަންޖޭ ގުޕްތާގެ ކާބިލްއާ ވާދަކުރާނެ ކަމަށް ވަނީ ބެލެވިފައެވެ. އެގޮތުން މި ފިލްމަށް ލިބެމުންދާ މަގުބޫލުކަން އިތުރުވަމުންދާ ކަމަށްވެސް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

ޖުމްލަ 45 ކަރޯޑް ރުޕީސްގެ ބަޖެޓަކާ އެކު އުފެއްދި މި ފިލްމުގެ ހަރަދު ކުރިޔަށް އޮތް ދެ ދުވަހެއްގެ ތެރޭގައި ހަމަވާނެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ. އެގޮތުން މި ފިލްމަށްވެސް ބޮޑު ފައިދާއެއް ވާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

މި އަހަރު ރިލީޒްކުރި ފިލްމް ރައީސް އާއި ފިލްމް ކާބިލް އަށް 100 ކަރޯޑް ރުޕީސް އަށްވުރެ ގިނަ ފައިސާ ލިބިފައިވާކަމަށް ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައެވެ. މީގެއިތުރުން މި ދެ ފިލްމު ވަނީ ބޮލީވުޑްގެ ގިނަ ރެކޯޑްތަކެއްވެސް މުގުރާލާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެއެމްވީ ލޯކަލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް