18 ޖެނުއަރީ 2019 | ހުކުރު | 13 އުތުރަހަޅަ
12 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:31
މަޣްރިބް 18:15
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:20
އިރުއަރާ 06:17
ފަތިސް 05:02

އެމްއެމްޕީއާރްސީ

އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ވީޑިއޯ މުބާރާތައް ވޯޓް ލުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

  • ވޯޓް ލުމުގެ އެންމެ ފަހުގެ މުއްދަތަކީ ޖެނުއަރީ 10
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 3 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި 17:41 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖޭގައި މަރުވި ދެމަފިރިންގެ ވާހަކަތަކުން ފިލިޕީންސް ރޮއްވާލައިފި!
  2. ޖޭޕީން އެދުމުންވެސް އިސްލާހު ނުނަގާނެ ކަމަށް ލަތީފް ވިދާޅުވެއްޖެ!
  3. އިންޒާރު: ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓުތަކާ ގުޅިގެން ދައުވާ އުފުލަން ފަށަނީ!
  4. މަންމަގެ ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ބަސްތައް ކުލަ ފަންސުރުގައި!
  5. ބާރު ސްޕީޑްގައި ދިޔަ ޕިކަޕަކުން ޖެހި ރޯޑް ޑިވައިޑަރުތައް ފުނޑުފުނޑު!
  6. ނަޝީދުގެ ވާހަކަތައް ހަމަނުޖެހޭ:ގާސިމް
  7. ޖުމެއިރާ ވިއްޓަވެލީގެ ފަޔަރ ޑާންސަރު މަރުވެގެން ވެއްޓިއްޖެ
  8. އައްޑޫސިޓީ މީދުއަކީ މުޅި ރާއްޖޭގެ އިންސާފު ގާއިމްކުރުމާ ހަވާލުވެފައި އޮތް ރަށް: ރައީސް ނަޝީދު


އދ. ތުނޑުފުށި ރިސޯޓް -- ފޭސްބުކް

އެމްއެމްޕީއާރްސީން ކުރިއަށްގެންދާ އެންމެ މޮޅު ވީޑިއޯ ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް އެއްލައްކަ އަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ލިބޭ މުބާރާތުގައި ވޯޓްލުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރުސީ އިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އެ މުބާރާތަކީ ރެޑް ބުލް އާއި ގުޅިގެން ބާއްވާ ދެ ވަނަ ފޭސްބުކް ވީޑިއޯ މުބާރާތް ކަމަށާއި އެ މުބާރާތަކީ ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިންނަށް ތަޖުރިބާ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭ ތަފާތު ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ތައްޔާރު ކުރާ 1 މިނެޓުގެ ވީޑިއޯ ކްލިޕް ހުށައެޅުމަށް ބާއްވާ މުބާރާތެއް ކަމަށެވެ.

މިމުބާރާތަށް ވޯޓްލުމަށް މިހާރު ހުޅުވާލާފައިވާއިރު، ވޯޓް ލުމުގެ އެންމެ ފަހުގެ މުއްދަތަކީ ޖެނުއަރީ 10 އެއްގެ ދޭއް ޖެހުމާއި ހަމައަށް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިހާރު އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖުން ވީޑިއޯތައް ފެންނަން ހުންނާނެ ކަމަށާއި ވޯޓް ގުނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ފޭސްބުކް ރިއެކްޓިންއިން ކަމަށް އެމްއެމްޕީއާރްސީން ބުންޏެވެ. އެގޮތުން ލަވް، ލައިކް، އަދި ވާއޮ ރިއެކްޓްތައް ވޯޓްގެ ގޮތުގައި ބަލާނެ ކަމަށް އެމްއެމްޕީއާރްސީން ބުންޏެވެ.

މި މުބާރާތް ބޭއްވުމުގެ މަޤްސަދަކީ ފަތުރުވެރިންނަށް ތަޖުރިބާ ކުރެވެން ހުރި ކަންކަން މާކެޓް ކުރުން ކަމަށް ވެސް އެމްއެމްޕީއާރްސީ އިން ބުނެއެވެ.

އެންމެ މޮޅު ވީޑިއޯ ތައްޔަރުކޮށް ހުށައަޅާ ފަރާތަކަށް އެއްލައްކަ ވިހި ހާސް ރުފިޔާ ހުށައަޅާފައިވާ އިރު، އެންމެ މޮޅު 10 ވީޑިއޯ އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ އޮފިޝަލް ޓުވިޓަރ ޕޭޖުގައި ފީޗާ ކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ފަރާތުން މިދިޔަ އަހަރު ވެސް މި މުބާރާތް ބާއްވާފައިވާއިރު އޭރު މުބާރާތަށް 46 ވީޑިއޯ އާންމުން ވަނީ ހުށައަޅާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް