21 މާރޗް 2019 | ބުރާސްފަތި | 10 ފަސްބަދުރުވަ
14 ރަޖަބު 1440
ފަތިސް 04:58
އިރުއަރާ 06:09
މެންދުރު 12:17
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:30

ދިވެހި ފިލްމީ ދާއިރާ

ނިއުމާގެ ވަދާއީ ފިލްމް ނިވައިރޯޅި ޕްރިމިއަރ ކުރުން މިރޭ!

  • ޕްރޮމޯޝަނަލް ލަވައެއް އާ އަހަރާ ދިމާކޮށް މިމަހު އެކެއްގައި ވަނީ ދައްކާލާފަ
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 3 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި 12:12 | |

މަގުބޫލް

  1. ނިއުޒިލެންޑް މުސްލިމުންނާ އެކު ތިބިކަން ހާމަ ކުރުމުން، ސިފައިންނަށް ތައުރީފު!
  2. ޕާޓީގެ ގުނަވަންތަކާ މަޝްވަރާއެއް ނުކުރަން، މުޢުނީއާމެދު އަޅާފައި މިވަނީ ސިޔާސީ ފިޔަވަޅެއް: އެމްޑީޕީ
  3. ކިނޮޅަސް ކައުންސިލަރަކު ނިޔާވެފަައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ
  4. ޤުރުއާނުގެ އާޔަތްތަކެއް ނުބައިކޮށް ލިޔެ ފޮތެއް ނެރިފައިވާ މައްސަލަ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބަލަން ފަށައިފި
  5. 11 މީހުން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ކުންފުނީގެ މުދަލަށާއި ފައިސާއަށް ހިޔާނާތްތެރިވެގެން: ފެނަކަ
  6. ބޮޑެތި ބައެއް މައްސަލަތައް ނިމިފައި، އެކަމަކު ދައުވާކުރަން ފޮނުވޭކަށް ނެތް: ސުއޫދު
  7. މާލެ ތެރޭގައި ތެޔޮ ވިއްކުން ހުއްޓުމަކަށް ގެނެސް، ޕެޓްރޯލް ޝެޑްތައް އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖަށް ބަދަލުކުރަނީ
  8. ފްލެޓް ދޭކަށް ނުގުޅަން، ދައުވަތު ދިނީ ބައްދަލުވުމަކަށް: އެމްޑީޕީ


ނިއުމާ މުހައްމަދު -- ފޮޓޯ: ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

ދިވެހި ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީގައި މެދުނުކެނޑި 20 އަހަރު ގުނަމުންދާ އެންމެ ކުޅަދާނަ އެއް ބަތަލާ، ނިއުމާ މުހައްމަދުގެ ވަދާއީ ފިލްމް " ނިވައިރޯޅި" ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ޕްރިމިއަރ ކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

މި އަހަރު އޮލިމްޕަސް ސިނަމާ އަށް އަންނަ ފުރަތަމަ ފިލްމު "ނިވައިރޯޅި" ގެ އާ ޕްރޮމޯޝަނަލް ލަވައެއް އާ އަހަރާ ދިމާކޮށް މިމަހު އެކެއްގައި ވަނީ ދައްކާލާފަ އެވެ.

ނިއުމާގެ ވަދާއީ ފިލްމް "ނިވައިރޯޅި" އިން ފެނިގެންދާ މި ލަވައިގެ ނަމަކީ "ސިހުރު ފަދަވި ކަމަނަ" އެވެ.

މި ލަވަ ވެގެން ގޮސްފައިވަނީ ނިއުމާގެ ފިލްމް ކެރިއަރު ނިންމާލުމުގެ ކުރިން އޭނާ ކުޅޭ އެންމެ ފަހު ލަވަ އެވެ.

 ހިންދީ ފިލްމް "ޓާޝަން" ގައި ކަރީނާ ކަޕޫރު އެކްޓް ކޮށްފައިވާ "ޗަލިޔަ ޗަލިޔަ ޗަލިޔާ"ގެ ރާގަށް ހަދާފައިވާ މިލަވަ ކިޔާފައިވަނީ މީރާ މުހައްމަދު މާޖިދު އެވެ.

އަދި މިލަވައަށް އެކްޓް ކޮށްފައިވަނީ ނިއުމާ އެކަންޏެވެ.

މޫމިން ފުއާދުގެ ވާހަކައަކަށް ނިއުމާ ޕްރޮޑިއުސްކޮށް ޑައިރެކްޓުކުރާ "ނިވައިރޯޅި" މި ފިލްމުގެ ލީޑް ކާސްޓުންނަކީ ނިއުމާ އާއި ޔޫއްޕެއެވެ.

މި ފިލްމުގެ ޓިކެޓް މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އަންނަނީ ވިއްކަމުންވެ. އޮލިމްޕަހުން ޓިކެޓް ވިއްކަމުންދަނީ ހެނދުނު 11:00 އިން ފެށިގެން ރޭގަނޑު 10:00 އަށެވެ.

ފިލްމުގެ ޕްރިމިއާ ޝޯގެ ޓިކެޓް 150 ރުފިޔާ އަށް ވިއްކާ އިރު، ދެން ހުރި ޝޯތަކުގެ ޓިކެޓް ވިއްކާނީ 100ރުފިޔާ އަށެވެ.

މި ފިލްމް މާލޭގެ އިތުރުން މި މަހުގެ ތެރޭގައި 30 ވުރެ ގިނަ ރަށުގައި ފިލްމު އެޅުވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މި ފިލްމްގެ ހުރިހާ އިންޑޯ މަންޒަރެއް ނަގާފައި ވަނީ ރ. އިނގުރައިދޫގައެވެ. އަދި އެ އަތޮޅު އުނގޫފާރާއި މާލޭގައި ވެސް ފިލްމުގެ ބައެއް މަންޒަރުތަކެއް ވަނީ ނަގާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް