18 ޖެނުއަރީ 2019 | ހުކުރު | 13 އުތުރަހަޅަ
12 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:31
މަޣްރިބް 18:15
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:20
އިރުއަރާ 06:17
ފަތިސް 05:02

މޭޑް އިން ޗައިނާ

މޭޑް އިން ޗައިނާގެ ފުރަތަމަ ޕޯސްޓަރު ދައްކާލައިފި

  • މިފިލްމު ރިލީޒްކުރާނީ އޮގަސްޓް 30ގައި
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 2 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުދަ 21:21 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖޭގައި މަރުވި ދެމަފިރިންގެ ވާހަކަތަކުން ފިލިޕީންސް ރޮއްވާލައިފި!
  2. ޖޭޕީން އެދުމުންވެސް އިސްލާހު ނުނަގާނެ ކަމަށް ލަތީފް ވިދާޅުވެއްޖެ!
  3. އިންޒާރު: ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓުތަކާ ގުޅިގެން ދައުވާ އުފުލަން ފަށަނީ!
  4. މަންމަގެ ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ބަސްތައް ކުލަ ފަންސުރުގައި!
  5. ބާރު ސްޕީޑްގައި ދިޔަ ޕިކަޕަކުން ޖެހި ރޯޑް ޑިވައިޑަރުތައް ފުނޑުފުނޑު!
  6. ނަޝީދުގެ ވާހަކަތައް ހަމަނުޖެހޭ:ގާސިމް
  7. ޖުމެއިރާ ވިއްޓަވެލީގެ ފަޔަރ ޑާންސަރު މަރުވެގެން ވެއްޓިއްޖެ
  8. އައްޑޫސިޓީ މީދުއަކީ މުޅި ރާއްޖޭގެ އިންސާފު ގާއިމްކުރުމާ ހަވާލުވެފައި އޮތް ރަށް: ރައީސް ނަޝީދު


މިއީ މޯނީ އާއި ރާޖްކުމާރު އެކުގައި ފެނިގެންދާ ފުރަތަމަ ފިލްމު -- ބޮލީވުޑް ލައިފް

ބޮލީވުުގައި އަރަމުން އަންނަ ތަރި އަދި ކުރީގެ ނާގިންގެ ބަލަތާ މޯނީ ރޯއީ ދެން އެންމެ އަވަހަށް ފެނިގެންދާ ފިލްމު މޭޑް އިން ޗައިނާގެ ފުރަތަމަ ޕޯސްޓަރު ދައްކާލައިފިއެވެ.

މި ފިލްމުގެ ފުރަތަމަ ޕޯސްޓަރުން ފެނިގެން މޯނީ ރޯއީ އާއެކު ފެނިގެންދާ ކޯ-ސްޓަރ ރާޖްކުމާރު ރާއޯ އެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރ މިފިލްމުގެ ޝޫޓިން ނިންމާލާފައިވާއިރު މިއީ މޯނީ ރޯއީ އާއި ރާޖްކުމާރު ރާއޯ ފެނިގެންދާ ފުރަތަމަ ފިލްމެވެ.

މިކިލް މުސޭލް ޑައިރެކްޓްކޮށް، ޑިނޭޝް ވިޖެން ޕްރޮޑިއުސްކޮށްފައިވާ މި ފިލްމުގައި ފެނިގެން ދަނީ ގުތްރާތީ ވިޔަފާރިކުރާ ފިރިހެނަކު ކާމިޔާބު ވިޔަފާރިވެރިއަކަށް ވުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްތަކުގެ މައްޗަށެވެ. މި ފިލްމުގައި މޯނީ ފެނިގެންދަނީ ރާޖުކުމާރުގެ އަންހެނުންގެ ރޯލުންނެވެ.

މިފިލްމުގެ ފުރަތަމަ ޕޯސްޓަރު މޯނީ ވަނީ ޓުވީޓްކޮށްފައެވެ. އެފޮޓޯއިން ފެންނަ ގޮތުގައި ޗަައިނާގެ މަގުމަތީގައި ރާޖްކުމާރު އެކަނި ފެނިގެންދަނީ އެކަނިއެވެ.

މޭޑް އިން ޗައިނާ ރިލީޒްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އޮގަސްޓް 30، 2019ގައެވެ.

ރާޖްކުރާމު ރާއޯ ދެން އެންމެ އަވަހަށް ފެނިގެންދާނެ ފިލްމު ތަކުގެ ތެރޭގައި ސޯނަމް ކަޕޫރާއި އެކު 'އެކް ލަޅްކީ ކޮ ދޭކާ ތޮއް އޭއިސާ ލަގާ' އަދި ކަންގަނާ ރަނައުތް އާއި އެކު 'މެންޓަލް ހެއި ކިޔާ' އިންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން ޙަސަން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް