18 ޖެނުއަރީ 2019 | ހުކުރު | 13 އުތުރަހަޅަ
12 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:31
މަޣްރިބް 18:15
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:20
އިރުއަރާ 06:17
ފަތިސް 05:02

ދުބާއީ

ދުބާއީގައި އާއްމު ދަތުރު ފަތުރު ބޭނުންކުރި މީހުންގެ އަދަދު ދެ މިލިއަނަށް!

  • ދަތުރު ކުރި ފަސެންޖަރުންގެ އަދަދު 10 އިންސައްތަ އިތުރުވެފައިވޭ
އަލީ ސަމާޚް | AliSamah8

| 1 ޖެނުއަރީ 2019 | އަންގާރަ 21:47 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖޭގައި މަރުވި ދެމަފިރިންގެ ވާހަކަތަކުން ފިލިޕީންސް ރޮއްވާލައިފި!
  2. ޖޭޕީން އެދުމުންވެސް އިސްލާހު ނުނަގާނެ ކަމަށް ލަތީފް ވިދާޅުވެއްޖެ!
  3. އިންޒާރު: ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓުތަކާ ގުޅިގެން ދައުވާ އުފުލަން ފަށަނީ!
  4. މަންމަގެ ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ބަސްތައް ކުލަ ފަންސުރުގައި!
  5. ބާރު ސްޕީޑްގައި ދިޔަ ޕިކަޕަކުން ޖެހި ރޯޑް ޑިވައިޑަރުތައް ފުނޑުފުނޑު!
  6. ނަޝީދުގެ ވާހަކަތައް ހަމަނުޖެހޭ:ގާސިމް
  7. ޖުމެއިރާ ވިއްޓަވެލީގެ ފަޔަރ ޑާންސަރު މަރުވެގެން ވެއްޓިއްޖެ
  8. އައްޑޫސިޓީ މީދުއަކީ މުޅި ރާއްޖޭގެ އިންސާފު ގާއިމްކުރުމާ ހަވާލުވެފައި އޮތް ރަށް: ރައީސް ނަޝީދު


ދުބާއިގެ ބަހެއް މަޑުކޮށްލައިގެން -- ޓްވިޓަރ

އާ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ދުބާއިގެ އާއްމު ދަތުރު ފަތުރު ދެ މިލިއަންއެއްހާ މީހުން ބޭނުންކުރި ކަމަށް އެ ގައުމުން ބުނެފި އެވެ.

ދުބާއިގެ ރޯޑްސް އެންޑް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ އަންގާރަ ދުވަހު ނެރުނު ރިޕޯޓްގައިވާ ގޮތުން 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ 1 ވަނަ ދުވަހު ދަތުރު ކުރި މީހުންގެ އަދަދާ އަޅާބަލާއިރު، މިފަހަރު 10 ޕަސެންޓް އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. މިއީ އެއް ދުވަސްތެރޭގައި ދަތުރުކުރި މީހުންގެ އަދަދަށް ބަލާއިރު ރެކޯޑް އަދަދެކެވެ.

ޖެނުއަރީ 1 ވަނަ ދުވަހު ދުބާއީގެ އާންމު ދަތުރު ފަތުރުގެ ނިޒާމު ބޭނުންކުރި މީހުންގެ ތެރެއިން 867،000 މީހުން މެޓްރޯއިން ދަތުރުކޮށްފައި ވާއިރު، 428،549 މީހުން ދަތުރު ކޮށްފައި ވަނީ ބަހުންނެވެ. ބާކީ 659،134 މީހުން ދަތުރު ކޮށްފައި ވަނީ ޓެކްސީން ކަމަށް އެ ރިޕޯޓްގައިވެއެވެ.

މިހާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ދަތުރު ކޮށްފައިވަނީ އާ އަހަރު ފާހަގަ ކުރުމަށް ބޭއްވި ޕާޓީތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ގޮތުންނެވެ. ދުބާއީގެ ބުރިޖް ޙަލީފާގައި އާ އަހަރު ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ހަވާ އެރުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެއް މިލިއަން މީހުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

ތެލުގެ ގޮތުން މުއްސަނދި ދުބާއީއަކީ މެދުއިރު މަތީގެ ވިޔަފާރީގެ ހަބެވެ. ދުބާއީވެފައި ވަނީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ އަގު ބޮޑު ސިޓީގެ ގޮތުގައެވެ. އާ އަހަރާ ދިމާކޮށް ދުބާއި އަށް ގިނަ ބަޔަކު ޒިޔާރަތް ކުރެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ބޮލީވުޑް، ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު މީހުންގެ އިތުރުން މަހުޖަނުން ވެސް ހިމެނެއެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް